Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Bahranowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0499-7093

ResearcherID: brak

Scopus: 7004676585

PBN: 900356

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Aluminated layered silicates as precursors of mesoporous molecular sieves
2
  • Catalytic removal of chlorinated volatile organics over $Cr-$ and $Pd-doped$ $Zr-pillared$ montmorillonite catalysts
3
4
5
  • Mezoporowate sita molekularne jako nośniki makrocyklicznych metalokompleksów
6
  • Syntetyczny minerał warstwowy kanemit jako prekursor mezoporowatych sit molekularnych typu FSM
7
  • The role of synthesis parameters in preparation of Cu,Cr-layered double hydroxides
8
  • Thermal history of Palaeozoic source rocks in Western Pomerania (NW Poland): illite-smectite and vitrinite reflectance geothermometers