Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Bahranowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0499-7093

ResearcherID: brak

Scopus: 7004676585

PBN: 900356

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2004]
 • TytułAluminated layered silicates as precursors of mesoporous molecular sieves
  AutorzyMichalik A. [et al.], GAWEŁ A., BAHRANOWSKI K.
  ŹródłoActa Universitatis Szegediensis. Acta Mineralogica-Petrographica / University of Szeged. Abstract Series. — 2004 vol. 4, s. 73
2
 • [referat, 2004]
 • TytułCatalytic removal of chlorinated volatile organics over $Cr-$ and $Pd-doped$ $Zr-pillared$ montmorillonite catalysts
  AutorzyW. WŁODARCZYK, K. BAHRANOWSKI, R. Janik [et al.]
  Źródło3textsuperscript{rd} School on Catalysis : EFCATS European Federation of CATalysis Societies : 21–26.IX.2004 Ustroń, Poland : book of abstracts / PAN, COMODEC, CATCOLL. — [Poland : s. n.], [2004]. — S. 216
3
4
5
 • [referat, 2004]
 • TytułMezoporowate sita molekularne jako nośniki makrocyklicznych metalokompleksów
  AutorzyK. BAHRANOWSKI, J. Połtowicz, E. M. Serwicka
  ŹródłoXLVII Zjazd PTChem i SITPChem : Wrocław 12–17.IX.2004 : materiały zjazdowe, T. 2 / PTCh Polskie Towarzystwo Chemiczne ; SITPChem. — [Poznań : SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o.], [2004]. — S. 545, WO14
6
 • [referat, 2004]
 • TytułSyntetyczny minerał warstwowy kanemit jako prekursor mezoporowatych sit molekularnych typu FSM
  AutorzyA. Michalik, W. WŁODARCZYK, A. GAWEŁ, K. BAHRANOWSKI, E. M. Serwicka
  ŹródłoMateriały XXXVI Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 17–19 marca 2004 / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — [Kraków : IKiFP PAN], [2004]. — S. 301–302
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułThe role of synthesis parameters in preparation of Cu,Cr-layered double hydroxides
  AutorzyA. Michalik, A. Pacuła, E. M. Serwicka, K. BAHRANOWSKI, A. GAWEŁ, R. Dziembaj, E. Bielańska
  ŹródłoPolish Journal of Chemistry / Polish Academy of Sciences. Committee of Chemistry, Polish Chemical Society. — 2004 vol. 78 iss. 11–12, s. 1997–2004
8
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułThermal history of Palaeozoic source rocks in Western Pomerania (NW Poland): illite-smectite and vitrinite reflectance geothermometers
  AutorzyGÓRNIAK K., BAHRANOWSKI K., GAWEŁ A., RATAJCZAK T., SZYDŁAK T.
  ŹródłoActa Universitatis Szegediensis. Acta Mineralogica-Petrographica / University of Szeged. Abstract Series. — 2004 vol. 4, s. 46