Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Bahranowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0499-7093

ResearcherID: brak

Scopus: 7004676585

PBN: 900356

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • $Pd/Ti$-pillared clay catalysts for combustion of chlorinated volatile organics : optimisation of the synthetic procedure / K. BAHRANOWSKI, A. GAWEŁ, R. Janik [et al.], W. WŁODARCZYK // W: Europa Cat-VI : the European Catalysis forum : Innsbruck, Austria 31 August – 4 September 2003 : conference abstracts and programme / EFCATS European Federation of CATalysis Societies, National Catalysis Societies of Austria, Germany and Switzerland. — [Austria : s. n.], [2003]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • $Pd/Zr$-montmorillonity jako katalizatory do usuwania trójchloroetylenu : [abstrakt][$Pd/Zr$-montmorillonites as catalysts for removal of trichloroethylene : abstract] / K. BAHRANOWSKI, A. GAWEŁ, R. Janik [et al.], W. WŁODARCZYK // W: Materiały XXXV Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego OKK : Kraków, 2–4 kwietnia 2003 / red. Anna Kubacka ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8390732564. — S. 94. — Bibliogr. s. 94

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Pillared clay catalysts for removal of chlorinated volatile organics / K. BAHRANOWSKI, A. GAWEŁ, R. Janik, [et al.], W. WŁODARCZYK // W: EUROCLAY 2003 : 10\textsuperscript{th} conference of the European Clay Groups Association : Modena, Italy June 22–26, 2003 : abstracts. — [Italy : s. n.], [2003]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 23–24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Rudy darniowe – przeszłość, teraźniejszość i przyszłośćBog ores – their past, present and future / Tadeusz RATAJCZAK, Krzysztof BAHRANOWSKI, Grzegorz RZEPA // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2003 t. 51 nr 3, s. 231–235. — Bibliogr. s. 235, Summ.

 • słowa kluczowe: sorbenty mineralne, rudy darniowe, odpady komunalne i przemysłowe, biogazy i gazy wysypiskowe, oczyszczanie biogazów i dezodoryzacja

  keywords: mineral sorbents, bog ores, communal and industrial waste, biogases and landfill gases, cleaning of biogases, desodouring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Smectites as catalysts for removal of air pollutants / Krzysztof BAHRANOWSKI, Janusz Janas [et al.], Wojciech WŁODARCZYK // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2003 z. 22, s. 19–21. — Bibliogr. s. 21. — Materiały zjazdu Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego oraz konferencji „Perspektywy rozwoju nauk mineralogicznych w Polsce” = Papers of the meeting of the Mineralogical Society of Poland and the conference “Perspectives of the progress of mineralogical sciences in Poland” : Cieszyn, 19–21. 09.-2003 / red. zesz. Łukasz Karwowski, Leszek Marynowski ; PTM. — Kraków : PTM, 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Volcanogenic black shales in dinantian of Pomeranian Variscides (Northwestern Poland) / K. GÓRNIAK, K. BAHRANOWSKI, A. GAWEŁ, M. MUSZYŃSKI, A. Protas, T. RATAJCZAK, T. SZYDŁAK // W: EUROCLAY 2003 : 10\textsuperscript{th} conference of the European Clay Groups Association : Modena, Italy June 22–26, 2003 : abstracts. — [Italy : s. n.], [2003]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 117–118

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: