Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Bahranowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0499-7093

ResearcherID: brak

Scopus: 7004676585

PBN: 900356

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [referat, 2002]
 • TytułCharakterystyka fizykochemiczna wieloskładnikowych katalizatorów hydrotalkitowych
  AutorzyA. Michalik, K. BAHRANOWSKI, E. Bielańska, A. GAWEŁ, E. M. Serwicka
  ŹródłoMateriały XXXIV Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 20–22 marca 2002 / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — [Polska : s. n.], [2002]. — S. 118
2
 • [referat, 2002]
 • TytułCzynniki decydujące o aktywności hydrotalkitowego katalizatora $Cu-Cr-O$ w reakcji całkowitego spalania toluenu
  AutorzyA. Michalik [et al.], K. BAHRANOWSKI, A. GAWEŁ, [et al.]
  ŹródłoMateriały XXXIV Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 20–22 marca 2002 / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — [Polska : s. n.], [2002]. — S. 119
3
4
 • [referat, 2002]
 • Tytuł$Pd-doped$ $Ti-pillared$ montmorillonites for catalytic destruction of chlorinated volatile organics
  AutorzyK. BAHRANOWSKI, [et al.]
  ŹródłoPorous materials and molecular intercalation : Madrid, Spain, 22–25 September 2002 : materials chemistry forum : materials discussion 5 : poster abstracts / RSC Royal Society Chemistry. — [Spain : s. n. : RSC], [2002]. — S. 14
5
 • [referat, 2002]
 • TytułPodpierane montmorillonity dotowane palladem jako katalizatory do usuwania zanieczyszczeń organicznych zawierających chlor
  AutorzyK. BAHRANOWSKI, [et al.]
  ŹródłoMateriały XXXIV Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 20–22 marca 2002 / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — [Polska : s. n.], [2002]. — S. 77
6
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułReduced charge $Al$-pillared montmorillonites: on the possibility of controlling the pillar density
  AutorzyKrzysztof BAHRANOWSKI, Adam GAWEŁ, Andrzej KIELSKI, Alicja Michalik, Ewa M. Serwicka, Ewa WISŁA-WALSH, Krystyna WODNICKA, Christoph Zwicky
  ŹródłoGeologica Carpathica. — 2002 vol. 53 no. 2, s. 99–102. — tekst: http://www.geologicacarpathica.com/browse-journal/volumes/53-2/article-44/#
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułSkład mineralny iłów poznańskich na podstawie ich wystąpień w rejonie Konina : (złoże węgla brunatnego „Piaski”)
  AutorzyTadeusz RATAJCZAK, Krzysztof BAHRANOWSKI, Adam GAWEŁ, Katarzyna GÓRNIAK, Wanda S. SIKORA, Tadeusz SZYDŁAK
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2002 t. 50 nr 3, s. 267