Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Bahranowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0499-7093

ResearcherID: brak

Scopus: 7004676585

PBN: 900356

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Modified clay minerals as catalysts for removal of nitrogen oxides
2
  • Oxidation of xylenes with hydrogen proxide over Zn, Cu, $Al-layered$ double hydroxides
3
  • Pillared montmorillonites doped with catalytically active transition metal ions
4
  • Pillared montmorillonites doped with catalytically active transition metal ions
5
  • Skład mineralny kopalin towarzyszących węglom oraz odpadów poflotacyjnych w aspekcie ich wykorzystania jako składników mieszanek popiołowo-mineralnych
6
  • Stan rozpoznania geologiczno-złożowego polskich rud darniowych
7
  • Vanadium-doped zirconia-pillared montmorillonites as catalysts for the oxidative dehydrogenation of propane
8
  • Właściwości katalityczne popiołów ze spalania niektórych krajowych węgli kamiennych i brunatnych
9
  • Wymywalność niektórych pierwiastków głównych i śladowych z zawiesiny wodnej popiołów lotnych
10
  • Zn, Cu, Al-layered double hydroxides as catalysts for the oxidation of toluene with hydrogen peroxide