Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Bahranowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7004676585

PBN: 900356

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Catalytic oxidation of cyclohexanone to $\varepsilon$-caprolactone with hydrogen peroxide over natural basic minerals / Robert Karcz, Joanna E. Olszówka, Bogna D. Napruszewska, Joanna Kryściak-Czerwenka, Dorota Duraczyńska, Małgorzata Nattich-Rak, Anna Niecikowska, Krzysztof BAHRANOWSKI, Ewa M. Serwicka // W: International conference on Catalysis and surface chemistry 2018 & 50-te Ogólnopolskie kolokwium katalityczne : 18–23 March, 2018, Kraków : book of abstracts. — Kraków : IKiFP PAN, 2018. — ISBN: 978-83-60514-28-3. — S. 260. — Bibliogr. s. 260

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Composites of exfoliated organo-Laponite and multimetallic (Mn, Al, Zr, Ce) hydrotalcites prepared by inverse microemulsion as combustion catalysts / Bogna D. Napruszewska, Alicja Michalik-Zym, Roman Dula, Robert P. Socha, Lidia Lityńska-Dobrzyńska, Krzysztof BAHRANOWSKI, Ewa M. Serwicka // W: International conference on Catalysis and surface chemistry 2018 & 50-te Ogólnopolskie kolokwium katalityczne : 18–23 March, 2018, Kraków : book of abstracts. — Kraków : IKiFP PAN, 2018. — ISBN: 978-83-60514-28-3. — S. 276–277. — Bibliogr. s. 277

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Composites of Laponite and $Cu-Mn$ hopcalite-related mixed oxides prepared from inverse microemulsions as catalysts for total oxidation of toluene / Bogna D. Napruszewska, Alicja Michalik, Anna Walczyk, Dorota Duraczyńska, Roman Dula, Wojciech Rojek, Lidia Lityńska-Dobrzyńska, Krzysztof BAHRANOWSKI, Ewa M. Serwicka // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2018 vol. 11 iss. 8 art. no. 1365, s. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12–14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-08-06. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/11/8/1365/pdf

 • keywords: combustion catalysts, organoclay, Laponite/hydrotalcite composite, inverse microemulsion, Cu-Mn-Al mixed oxides, Zr dopant, Ce dopant

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma11081365

4
 • Effect of $Mg-Al$ hydrotalcite crystallinity on catalytic Baeyer-Villiger oxidation of cyclohexanone with $H_{2}O_{2}$/acetonitrile / Joanna E. Olszówka, Robert Karcz, Bogna D. Napruszewska, Alicja Michalik-Zym, Dorota Duraczyńska, Joanna Kryściak-Czerwenka, Anna Niecikowska, Krzysztof BAHRANOWSKI, Ewa M. Serwicka // Catalysis Communications ; ISSN 1566-7367. — 2018 vol. 107, s. 48–52. — Bibliogr. s. 52, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-01-17. — tekst: https://goo.gl/QdwFjL

 • keywords: crystallinity, Baeyer-Villiger oxidation, hydrogen peroxide, cyclohexanone, Mg-Al hydrotalcites

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.catcom.2018.01.014

5
 • Mineralogy and organic geochemistry of phyllite from the Dewon-Pokrzywna deposit, the Opava Mountains (SW Poland) / Natalia Sawicka, Janusz Janeczek, Monika Fabiańska, Krzysztof BAHRANOWSKI, Tomasz Krzykawski, Aniela Matuszewska // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2018 vol. 62 no. 4, s. 817–828. — Bibliogr. s. 827–828. — Publikacja dostępna online od: 2018-12-03. — tekst: https://gq-1pgi-1gov-1pl-1kh4qn5z80174.wbg2.bg.agh.edu.pl/article/view/25803/pdf

 • keywords: Poland, organic matter, chlorite, phyllite, Dewon Quarry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/gq.1439

6
 • Nanocrystalline $Mg-Al$ hydrotalcite-like compounds: impact of synthesis conditions on physico-chemical properties / Bogna D. Napruszewska, Alicja Michalik-Zym, Robert Karcz, Joanna E. Olszówka, Joanna Kryściak-Czerwenka, Dorota Duraczyńska, Krzysztof BAHRANOWSKI, Ewa M. Serwicka // W: International conference on Catalysis and surface chemistry 2018 & 50-te Ogólnopolskie kolokwium katalityczne : 18–23 March, 2018, Kraków : book of abstracts. — Kraków : IKiFP PAN, 2018. — ISBN: 978-83-60514-28-3. — S. 356. — Bibliogr. s. 356

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • New insight into the preferred valency of interlayer anions in hydrotalcite-like compounds: the effect of Mg/Al ratio / Joanna E. Olszówka, [et al.], Adam GAWEŁ, Krzysztof BAHRANOWSKI, [et al.] // Applied Clay Science ; ISSN 0169-1317. — 2018 vol. 155, s. 84–94. — Bibliogr. S. 93–94, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-02-06. — tekst: https://goo.gl/UUD5XV

 • keywords: hydrotalcite, layered double hydroxides, Mg/Al ratio, anion affinity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.clay.2018.01.013

8
 • New insight into the preferred valency of interlayer anions in hydrotalcite-like compounds: the effect of Mg/Al ratio / Joanna Olszówka, [et al.], Adam GAWEŁ, Krzysztof BAHRANOWSKI, [et al.] // W: International conference on Catalysis and surface chemistry 2018 & 50-te Ogólnopolskie kolokwium katalityczne : 18–23 March, 2018, Kraków : book of abstracts. — Kraków : IKiFP PAN, 2018. — ISBN: 978-83-60514-28-3. — S. 130

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wpływ pH na produkty hydrolizy roztworów zawierających polikationy Ti i Zr[Effect of pH on hydrolysis products of solutions containing Ti and Zr polycations] / Krzysztof BAHRANOWSKI, Agnieszka KLIMEK, Adam GAWEŁ, Katarzyna GÓRNIAK, Ewa M. Serwicka // W: 61. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 17–21 września 2018, Kraków : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia / red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018. — Na okł. dod.: W sumie Dratewka też był chemikiem.... — ISBN: 978-83-60988-27-5. — S. S12-18 S12P18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: