Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Bahranowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7004676585

PBN: 900356

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Catalytic oxidation of cyclohexene over metalloporphyrin supported on mesoporous molecular sieves of FSM-16 type – steric effects induced by nanospace constraints / M. Zimowska, A. Michalik-Zym, J. Połtowicz, M. BAZARNIK, K. BAHRANOWSKI, E. M. Serwicka // Catalysis Today ; ISSN 0920-5861. — 2007 vol. 124 iss. 1–2, s. 55–60. — Bibliogr. s. 60, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2007-05-07. — Fall Meeting of the European-Materials-Research-Society : Warsaw, Poland, September 04–08, 2006. — tekst: https://goo.gl/h23wcq

 • keywords: alumination, FSM-16, cyclohexene oxidation, MnTMPyP, metalloporphyrin

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.cattod.2007.03.048

2
3
 • Layered sodium disilicates as precursors of mesoporous silicas. Pt. 2, Hydration of $\delta$-${Na_{2}Si_{2}O_{5}}$ and $\alpha$-${Na_{2}Si_{2}O_{5}}$Warstwowe krzemiany sodu jako prekursory mezoporowatych krzemionek. [Cz.] 2: Hydratacja $\delta$-${Na_{2}Si_{2}O_{5}}$ i $\alpha$-${Na_{2}Si_{2}O_{5}}$ / Alicja Michalik-Zym, Małgorzata Zimowska, Elżbieta Bielańska, Krzysztof BAHRANOWSKI, Ewa Maria SERWICKA // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2007 vol. 38 no 2, s. 161–170. — Bibliogr. s. 168–169, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2008-11-21. — tekst: https://goo.gl/ZVVCas

 • keywords: hydration, Na2Si2O5, layered silicates, kanemite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10002-007-0024-7

4
 • Layered sodium disilicates as precursors of mesoporous silicas. Pt. 1, Optimisation of the synthesis procedure of $\delta$-${Na_{2}Si_{2}O_{5}}$ and $\alpha$-${Na_{2}Si_{2}O_{5}}$Warstwowe krzemiany sodu jako prekursory mezoporowatych krzemionek. [Cz.] 1: Optymalizacja syntezy $\delta$-${Na_{2}Si_{2}O_{5}}$ i $\alpha$-${Na_{2}Si_{2}O_{5}}$ / Alicja Michalik-Zym, Małgorzata Zimowska, Krzysztof BAHRANOWSKI, Ewa Maria Serwicka // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2007 vol. 38 no 2, s. 151–159. — Bibliogr. s. 158–159, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2008-11-21. — tekst: https://goo.gl/nTD7s7

 • keywords: Na2Si2O5, layered silicates, kanemite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10002-007-0023-8

5
 • Silica-based mesoporous materials derived from layered silicate-kanemite / M. BAZARNIK, K. BAHRANOWSKI, M. Zimowska, A. GAWEŁ, E. M. Serwicka // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2007 Roč. 39 č. 2 dod.: Geovestník, s. 5. — VIII. medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Herl'any, 2.–4. marca 2007 : [abstracts]. — Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: