Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Bahranowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7004676585

PBN: 900356

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Incorporation of $Al$ into mesoporous silica materials of FSM-16 type / M. BAZARNIK, K. BAHRANOWSKI, M. Zimowska, A. Michalik, E. M. Serwicka // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2006 Roč. 38 č. 4, dod. Geovestník, s. 3. — Błędne przyporządkowanie afiliacji. — VII. medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Modra-Harmónia, 4.–6. máj 2006 : [abstracts] / [eds.] Marianna Kováčová [et al.]. — Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Layered minerals in catalysis / Krzysztof BAHRANOWSKI, Ewa M. Serwicka // W: 3rd Mid-European Clay Conference : [MECC 06] : September 18–23, 2006, Opatija, Croatia : abstracts book / eds.: Igor Vlahović [et al.] ; University of Zagreb. Faculty of Science & Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering. — Zagreb : UZ FS & FMGPE, 2006. — S. 3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • NMR study of aluminated mesoporous silicas of FSM-16 type / Małgorzata Zimowska, Ewa M. Serwicka, Zbigniew Olejniczak, Mirosława BAZARNIK, Krzysztof BAHRANOWSKI // W: XXXIX Polish seminar on Nuclear magnetic resonance and its applications : Kraków, 30 November – 1 December 2006 : report no. 1982/AP : abstracts / Polish Academy of Sciences. The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics. — [Kraków : IFJ PAN], [2006]. — S. 110–111. — Bibliogr. s. 111. — Toż. W: XXXIX Seminarium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego [Dokument elektroniczny] : Kraków, 30 listopada 1 grudnia 2006 : program konferencji : książka abstraktów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Instytut Fizyki Jądrowej. — [Kraków : IFJ PAN, 2006]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwoluty. — S. 1–2. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji „Streszczenia”). — Bibliogr. s. 2. — Dostęp również online: {http://www.ifj.edu.pl/conf/mrj06/abstrakty.html} [2007-01-11]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Pierwiastki ziem rzadkich (REE) w czarnych łupkach dolnego karbonu z Pomorza Zachodniego – wstępne wyniki badańRare earth element gochemistry of Lower Carboniferous black shales from the Western Pomerania – preliminary results / Tadeusz SZYDŁAK, Katarzyna GÓRNIAK, Krzysztof BAHRANOWSKI, Adam GAWEŁ, Aleksander Protas, Tadeusz RATAJCZAK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 507–518. — Bibliogr. s. 516–517, Abstr., Streszcz.. — Konferencja naukowa „Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Rola pary wodnej w procesie konwersji trichloroetenu na katalizatorze montmorillonitowym[The role of water vapour in trichloroethylene conversion on montmorillonite catalyst] / W. WŁODARCZYK, A. GAWEŁ, K. BAHRANOWSKI, R. Janik, T. Machej, E. M. Serwicka // W: XXXVIII OKK : materiały XXXVIII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2006 / red. Łukasz Mokrzycki ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 206–207. — Bibliogr. s. 207

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Textural effects in powdered montmorillonite induced by freeze-drying and ultrasound pretreatment / Aleksandra Pacuła, Elżbieta Bielańska, Adam GAWEŁ, Krzysztof BAHRANOWSKI, Ewa M. Serwicka // Applied Clay Science ; ISSN 0169-1317. — 2006 vol. 32 iss. 1–2, s. 64–72. — Bibliogr. s. 71–72, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/y1kUMF

 • keywords: montmorillonite, texture, ultrasound, freeze-drying

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.clay.2005.10.002

7
 • Thermal properties of illitic material from Lower Carboniferous black shales (Western Pomerania, N Poland) / Katarzyna GÓRNIAK, Krzysztof BAHRANOWSKI, Adam GAWEŁ, Tadeusz RATAJCZAK, Tadeusz SZYDŁAK // W: 3rd Mid-European Clay Conference : [MECC 06] : September 18–23, 2006, Opatija, Croatia : abstracts book / eds.: Igor Vlahović [et al.] ; University of Zagreb. Faculty of Science & Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering. — Zagreb : UZ FS & FMGPE, 2006. — S. 53. — Bibliogr. s. 53

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Właściwości katalityczne układów metaloporfiryna MnTMPyP – aluminowane mezoporowate krzemionki typu FSM[Catalytic properties of Mn(TMPyP) metalloporphyrin-aluminated FSM mesoporous silica systems] / M. Zimowska, [et al.], M. BAZARNIK, K. BAHRANOWSKI, [et al.] // W: XXXVIII OKK : materiały XXXVIII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2006 / red. Łukasz Mokrzycki ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 138–139

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: