Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Bahranowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7004676585

PBN: 900356

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Aluminated FSM mesoporous silicas – synthesis, characterisation and use as supports for organometallic macrocycles / M. Zimowska, J. Połtowicz, E. M. Serwicka, M. BAZARNIK, K. BAHRANOWSKI, Z. Olejniczak // W: Catalysis on oxide-type materials : theory and experiment: share needs and capabilities : Kraków, Poland, November 17–19, 2005 : [international symposium] / ICSC PAS. — [Poland : s. n.], [2005]. — S. [1–2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Dotowanie glinem mezoporowatych materiałów krzemionkowych typu FSM-16[Al-doping of the mesoporous silica materials of the FSM-16 type] / Mirosława BAZARNIK [et al.], Krzysztof BAHRANOWSKI // W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18–22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. — Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. — ISBN10: 8389936070. — S. S9–P13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Influence of $Al$ substitution on the textural properties of FSM mesoporous silicas / M. BAZARNIK, K. BAHRANOWSKI, M. Zimowska [et al.] // W: Europa Cat-VII : seventh European congress on Catalysis : catalysis: a key to a richer and cleaner society : 28 August–1 September 2005, Sofia, Bulgaria : book of abstracts / EFCATS European Federation of Catalysis Societies. — [Bulgaria : s. n.], [2005]. — S. 42, P1-42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Katalizatory montmorillonitowe do oczyszczania powietrza z lotnych chloropochodnych organicznych (CVOC)[Montmorillonite catalysts in purification of air from chlorinated volatile organic compounds (CVOC)] / W. WŁODARCZYK, A. GAWEŁ, R. Janik, T. Machej, E. M. Serwicka, K. BAHRANOWSKI // W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Poznań 18–22 września 2005 : materiały zjazdowe : [abstracts] / zespół red. Bohdan Skalski [et al.] ; PTCh, SITPChem. — Poznań : PUH BETAGRAF, 2005. — ISBN10: 8389936070. — S. S8-P121

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Palladowo-chromowe katalizatory otrzymane na osnowie montmorillonitu w procesach oczyszczania powietrza z chlorowanych węglowodorów alifatycznychPalladium and/or chromium doped circonium pillared montmorillonite catalysts for removal of chlorinated volatile organics from air / Wojciech WŁODARCZYK, Krzysztof BAHRANOWSKI, Robert Janik, Tadeusz Machej, Adam GAWEŁ, Ewa M. Serwicka // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2005 vol. 53 no. 9, s. 797–798. — VI Międzynarodowa konferencja doktorantów i młodych pracowników nauki : Miękinia–Herl'any, 7–8 kwietnia 2005. — tekst: https://www-1pgi-1gov-1pl-17f4gh0xr0f36.wbg2.bg.agh.edu.pl/images/stories/przeglad/pdf/pg_2005_09_48.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Podpierane montmorillonity jako katalizatory w procesach oczyszczania powietrza z par toksycznych rozpuszczalników[Pillared montmorillonites as catalysts for purification of air from toxic vapour solvents] / W. WŁODARCZYK, A. GAWEŁ, K. BAHRANOWSKI, R. Janik, T. Machej, E. M. Serwicka // W: Materiały XXXVII ogólnopolskiego kolokwium katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2005 / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. — [Kraków : IKiFP PAN], [2005]. — S. 39–40. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Sposób suszenia modyfikowanego montmorillonitu, służącego jako nośnik katalizatora palladowego do utleniania zanieczyszczeń organicznych zawierających chlor[Method for drying modified montmorillonite used as palladium catalyst carrier for oxidation of chlorine containing organic impurities] / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BAHRANOWSKI Krzysztof [et al.]. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: B01J 37/32. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 362182 A1 ; Opubl. 2005-03-21. — Zgłosz. nr PL362182 z dn. 2003-09-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2005  nr 6, s. 28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL362182A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Sposób wytwarzania katalizatora do pełnego utleniania zanieczyszczeń organicznych zawierających chlor[Method for manufacturing catalyst for full oxidation of chlorine containing organic impurities] / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BAHRANOWSKI Krzysztof [et al.]. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: B01J 37/04. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 362181 A1 ; Opubl. 2005-03-21. — Zgłosz. nr P.362181 z dn. 2003-09-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2005  nr 6, s. 28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL362181A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Synteza i właściwości strukturalne aluminowanych mezoporowatych sit molekularnych typu FSM[Synthesis and structural properties of aluminated FSM mesoporous silicas] / M. Zimowska, M. BAZARNIK, K. BAHRANOWSKI, A. Michalik, E. M. Serwicka, Z. Olejniczak // W: Materiały XXXVII ogólnopolskiego kolokwium katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2005 / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. — [Kraków : IKiFP PAN], [2005]. — S. [1–2]. — Bibliogr. s. [2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: