Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Bahranowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7004676585

PBN: 900356

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Sposób suszenia modyfikowanego montmorillonitu, służącego jako nośnik katalizatora palladowego do utleniania zanieczyszczeń organicznych zawierających chlor[Method for drying modified montmorillonite used as palladium catalyst carrier for oxidation of chlorine containing organic impurities] / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BAHRANOWSKI Krzysztof [et al.]. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: B01J 37/32. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 362182 A1 ; Opubl. 2005-03-21. — Zgłosz. nr PL362182 z dn. 2003-09-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2005  nr 6, s. 28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL362182A1.pdf

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
  • Sposób wytwarzania katalizatora do pełnego utleniania zanieczyszczeń organicznych zawierających chlor[Method for manufacturing catalyst for full oxidation of chlorine containing organic impurities] / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BAHRANOWSKI Krzysztof [et al.]. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: B01J 37/04. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 362181 A1 ; Opubl. 2005-03-21. — Zgłosz. nr P.362181 z dn. 2003-09-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2005  nr 6, s. 28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL362181A1.pdf

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu: