Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Bahranowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-kmpig

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0499-7093

ResearcherID: brak

Scopus: 7004676585

PBN: 900356

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Aluminated layered silicates as precursors of mesoporous molecular sieves / Michalik A. [et al.], GAWEŁ A., BAHRANOWSKI K. // Acta Universitatis Szegediensis ; ISSN 0324-6523. Acta Mineralogica-Petrographica / University of Szeged. Abstract Series ; ISSN 1589-4835. — 2004 vol. 4, s. 73. — Bibliogr. s. 73. — MECC 04 : 2nd Mid-European Clay Conference : Miskolc, Hungary, 20–24 September, 2004 : abstracts / eds. Tibor Németh, Attila Terbócs ; USz. — Szeged : USz Department of Mineralogy, Geochemistry and Petrology, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Catalytic removal of chlorinated volatile organics over $Cr-$ and $Pd-doped$ $Zr-pillared$ montmorillonite catalysts / W. WŁODARCZYK, K. BAHRANOWSKI, R. Janik [et al.] // W: 3\textsuperscript{rd} School on Catalysis : EFCATS European Federation of CATalysis Societies : 21–26.IX.2004 Ustroń, Poland : book of abstracts / PAN, COMODEC, CATCOLL. — [Poland : s. n.], [2004]. — S. 216

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
 • Mezoporowate sita molekularne jako nośniki makrocyklicznych metalokompleksów[Mesoporous molecular sieves as supports of organometallic macrocycles] / K. BAHRANOWSKI, J. Połtowicz, E. M. Serwicka // W: XLVII Zjazd PTChem i SITPChem : Wrocław 12–17.IX.2004 : materiały zjazdowe, T. 2 / PTCh Polskie Towarzystwo Chemiczne ; SITPChem. — [Poznań : SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o.], [2004]. — S. 545, WO14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Syntetyczny minerał warstwowy kanemit jako prekursor mezoporowatych sit molekularnych typu FSM[Synthetic layered mineral kanemite as precursor of mesoporous molecular sieves of the FSM type] / A. Michalik, W. WŁODARCZYK, A. GAWEŁ, K. BAHRANOWSKI, E. M. Serwicka // W: Materiały XXXVI Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 17–19 marca 2004 / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — [Kraków : IKiFP PAN], [2004]. — ISBN10: 8390732580. — S. 301–302

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • The role of synthesis parameters in preparation of Cu,Cr-layered double hydroxides / A. Michalik, A. Pacuła, E. M. Serwicka, K. BAHRANOWSKI, A. GAWEŁ, R. Dziembaj, E. Bielańska // Polish Journal of Chemistry / Polish Academy of Sciences. Committee of Chemistry, Polish Chemical Society ; ISSN 0137-5083. — Tytuł poprz.: Roczniki Chemii. — 2004 vol. 78 iss. 11–12, s. 1997–2004. — Bibliogr. s. 2004

 • keywords: hydrotalcite, layered double hydroxides, synthesis optimization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Thermal history of Palaeozoic source rocks in Western Pomerania (NW Poland): illite-smectite and vitrinite reflectance geothermometers / GÓRNIAK K., BAHRANOWSKI K., GAWEŁ A., RATAJCZAK T., SZYDŁAK T. // Acta Universitatis Szegediensis ; ISSN 0324-6523. Acta Mineralogica-Petrographica / University of Szeged. Abstract Series ; ISSN 1589-4835. — 2004 vol. 4, s. 46. — MECC 04 : 2nd Mid-European Clay Conference : Miskolc, Hungary, 20–24 September, 2004 : abstracts

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: