Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Bahranowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7004676585

PBN: 900356

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Mezoporowate sita molekularne jako nośniki makrocyklicznych metalokompleksów[Mesoporous molecular sieves as supports of organometallic macrocycles] / K. BAHRANOWSKI, J. Połtowicz, E. M. Serwicka // W: XLVII Zjazd PTChem i SITPChem : Wrocław 12–17.IX.2004 : materiały zjazdowe, T. 2 / PTCh Polskie Towarzystwo Chemiczne ; SITPChem. — [Poznań : SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o.], [2004]. — S. 545, WO14

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
  • Syntetyczny minerał warstwowy kanemit jako prekursor mezoporowatych sit molekularnych typu FSM[Synthetic layered mineral kanemite as precursor of mesoporous molecular sieves of the FSM type] / A. Michalik, W. WŁODARCZYK, A. GAWEŁ, K. BAHRANOWSKI, E. M. Serwicka // W: Materiały XXXVI Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 17–19 marca 2004 / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — [Kraków : IKiFP PAN], [2004]. — ISBN10: 8390732580. — S. 301–302

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu: