Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Bahranowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-kmpig

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0499-7093

ResearcherID: brak

Scopus: 7004676585

PBN: 900356

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Charakterystyka fizykochemiczna wieloskładnikowych katalizatorów hydrotalkitowych[Physicochemical characterization of multicomponent hydrotalcite catalysts] / A. Michalik, K. BAHRANOWSKI, E. Bielańska, A. GAWEŁ, E. M. Serwicka // W: Materiały XXXIV Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 20–22 marca 2002 / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — [Polska : s. n.], [2002]. — S. 118

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Czynniki decydujące o aktywności hydrotalkitowego katalizatora $Cu-Cr-O$ w reakcji całkowitego spalania toluenu[Factors deciding about the activity of $Cu-Cr-O$ hydrotalcite catalyst in the complete combustion of toluene] / A. Michalik [et al.], K. BAHRANOWSKI, A. GAWEŁ, [et al.] // W: Materiały XXXIV Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 20–22 marca 2002 / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — [Polska : s. n.], [2002]. — S. 119

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • $Pd-doped$ $Ti-pillared$ montmorillonites for catalytic destruction of chlorinated volatile organics / K. BAHRANOWSKI, [et al.] // W: Porous materials and molecular intercalation : Madrid, Spain, 22–25 September 2002 : materials chemistry forum : materials discussion 5 : poster abstracts / RSC Royal Society Chemistry. — [Spain : s. n. : RSC], [2002]. — S. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Podpierane montmorillonity dotowane palladem jako katalizatory do usuwania zanieczyszczeń organicznych zawierających chlor[$Pd$-doped pillared montmorillonites as catalysts for removal of chlorine containing organic contaminations] / K. BAHRANOWSKI, [et al.] // W: Materiały XXXIV Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 20–22 marca 2002 / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — [Polska : s. n.], [2002]. — S. 77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Reduced charge $Al$-pillared montmorillonites: on the possibility of controlling the pillar density / Krzysztof BAHRANOWSKI, Adam GAWEŁ, Andrzej KIELSKI, Alicja Michalik, Ewa M. Serwicka, Ewa WISŁA-WALSH, Krystyna WODNICKA, Christoph Zwicky // Geologica Carpathica ; ISSN 1335-0552. — 2002 vol. 53 no. 2, s. 99–102. — Bibliogr. s. 102, Abstr.. — Mid-European Clay Conference'01 MECC'01 : Stará Lesná, Slovak Republic, 9–14 September 2001. — Bratislava : Geological Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2002. — tekst: http://www.geologicacarpathica.com/browse-journal/volumes/53-2/article-44/#

 • keywords: porosity, pillared clay, reduced charge montmorillonite, lithiation, pillar density, nitrogen adsorption/desorption

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Skład mineralny iłów poznańskich na podstawie ich wystąpień w rejonie Konina : (złoże węgla brunatnego „Piaski”)Mineral composition of the Poznań clays based on their occurrence near Konin : (“Piaski” brown coal deposit) / Tadeusz RATAJCZAK, Krzysztof BAHRANOWSKI, Adam GAWEŁ, Katarzyna GÓRNIAK, Wanda S. SIKORA, Tadeusz SZYDŁAK // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2002 t. 50 nr 3, s. 267

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: