Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Bahranowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7004676585

PBN: 900356

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Acid-activated Al- and Zr-pillared clays: ante-pillaring versus post-pillaring treatment / K. BAHRANOWSKI, A. GAWEŁ, J. Komorek, A. Kozłowska, A. Michalik, Ewa M. Serwicka, J. Słoczyński // W: Mid-European Clay Conference'01 MECC'01 : September 9–14, 2001 Stará Lesná, Slovakia : book of abstracts. — [Slovakia : Slovak Academy of Science], [2001]. — Na okł. także tyt.: Conference of the Mid-European Clay Groups. — S. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Acidity of acid-activated $Al-$ and $Zr-pillared$ clays: ante-pillaring versus post-pillaring treatmentKwasowość aktywowanych kwasem montmorillonitów podpieranych $Al$ lub $Zr$: porównanie efektu aktywacji przed i po podpieraniu / Krzysztof BAHRANOWSKI, Adam GAWEŁ, Jolanta Komorek, Antonina Kozłowska, Alicja Michalik, Ewa M. Serwicka, Jerzy Słoczyński // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2001 vol. 32 no. 2, s. 57–65. — Bibliogr. s. 63–64, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • ESR study of vanadium-doped Al,Si-mesoporous molecular sieves / E. Bastardo-Gonzalez, W. Jones, K. BAHRANOWSKI, M. Łabanowska, E. M. Serwicka // W: EUROP CAT : 2\textsuperscript{nd}–7\textsuperscript{th} September 2001 : abstracts. Book 1 : symposium 4: Excited state catalysis ; symposium 20: Hydrotreating catalysis (HDS, HDN, HDO) ; symposium 6: Catalyst characterisation / EFCATS – European Federation of Catalysis Societies ; Irish Catalysis Society. — [S. l. : s. n.], [2001]. — S. 6-P-13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Hydrotalcite-derived multimetallic mixed-oxide catalyst for removal of nitrogen-containing volatile organic compounds / Jerzy Haber, K. BAHRANOWSKI, J. Janas, T. Machej, A. Michalik, H. Sadowska, E. M. Serwicka // W: EUROP CAT–V : 2\textsuperscript{nd}–7\textsuperscript{th} September 2001 : abstracts. Book 3, Symposium 7: Environmental catalysis 1: end-of-pipe technology ; symposium 18: Electro-fuel cell catalysis ; symposium 8: Environmental catalysis 2: catalysis for green chemistry / EFCATS – European Federation of Catalysis Societies ; Irish Catalysis Society. — [S. l. : s. n.], 2001. — S. 7-P-34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Minerały ilaste w różnobarwnych odmianach skał występujących nad pokładem węgla brunatnego w rejonie KoninaClay minerals in colourful rocks appearing over lignite deposits in Konin region / Katarzyna GÓRNIAK, Tadeusz SZYDŁAK, Wanda S. SIKORA, Adam GAWEŁ, Krzysztof BAHRANOWSKI, Tadeusz RATAJCZAK // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2001 R. 63 nr 2–3, s. 129–139. — Bibliogr. s. 138–139

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Physicochemical properties of chromium-containing hydrotalcites: layer versus interlayer doping / K. BAHRANOWSKI, [et al.], A. GAWEŁ, [et al.] // W: Mid-European Clay Conference'01 MECC'01 : September 9–14, 2001 Stará Lesná, Slovakia : book of abstracts. — [Slovakia : Slovak Academy of Science], [2001]. — Na okł. także tyt.: Conference of the Mid-European Clay Groups. — S. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Reduced charge $Al$-pillared montmorillonites: on the possibility of controlling the pillar density / K. BAHRANOWSKI, A. GAWEŁ, A. KIELSKI, A. Michalik, E. M. Serwicka, E. WISŁA-WALSH, K. WODNICKA, C. Zwicky // W: Mid-European Clay Conference'01 MECC'01 : September 9–14, 2001 Stará Lesná, Slovakia : book of abstracts. — [Slovakia : Slovak Academy of Science], [2001]. — Na okł. także tyt.: Conference of the Mid-European Clay Groups. — S. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Smectite in multicoloured clays of the Poznań clay formation (Poland) / K. BAHRANOWSKI, A. GAWEŁ, K. GÓRNIAK, S. OLKIEWICZ, T. RATAJCZAK, W. S. SIKORA, T. SZYDŁAK // W: Mid-European Clay Conference'01 MECC'01 : September 9–14, 2001 Stará Lesná, Slovakia : book of abstracts. — [Slovakia : Slovak Academy of Science], [2001]. — Na okł. także tyt.: Conference of the Mid-European Clay Groups. — S. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: