Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Bahranowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7004676585

PBN: 900356

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Copper-doped alumina-pillared montmorillonites as catalysts for oxidation of toluene and xylenes with hydrogen peroxide / K. BAHRANOWSKI, M. Gąsior, A. KIELSKI, J. Podobiński, E. M. Serwicka, L. A. Vartikian, K. WODNICKA // Clay Minerals : Journal of the European Clay Groups ; ISSN 0009-8558. — 1999 vol. 34 no. 1, s. 79–87. — Bibliogr. s. 86–87, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-03-23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1180/000985599546091

2
3
 • LDH-derived catalysts for complete oxidation of volatile organic compounds / K. BAHRANOWSKI, E. Bielańska, R. Janik, T. Machej, E. M. Serwicka // Clay Minerals : Journal of the European Clay Groups ; ISSN 0009-8558. — 1999 vol. 34 no. 1, s. 67–77. — Bibliogr. s. 77, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-07-09

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1180/claymin.1999.034.1.08

4
 • Oxidative dehydrogenation of propane over calcined vanadate-exchanged Mg, Al-layered double hydroxides / K. BAHRANOWSKI, G. Buenob, V. Cortés Corberán, F. Kooli, E. M. Serwicka, R. X. Valenzuela, K. Wcisło // Applied Catalysis. A, General ; ISSN 0926-860X. — 1999 vol. 185 iss. 1, s. 65–73. — Bibliogr. s. 73, Abstr.

 • keywords: hydrotalcites, layered double hydroxides, V-Mg-O mixed oxides, oxidative dehydrogenation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/S0926-860X(99)00113-1

5
 • Skład mineralny skał ilastych z kopalni węgla brunatnego Bełchatów w aspekcie ich surowcowego wykorzystaniaMineral cpmposition of Belchatow clays in the aspect of their utilisation / Krzysztof BAHRANOWSKI, Adam GAWEŁ, Katarzyna GÓRNIAK, Marek MUSZYŃSKI, Tadeusz RATAJCZAK, Tadeusz SZYDŁAK, Piotr WYSZOMIRSKI // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 1999 R. 41 nr 1, s. 93–106. — Bibliogr. s. 105–106, Summ.. — Zagospodarowanie kopalin towarzyszących w górnictwie odkrywkowym : materiały IV konferencji : Ślesin 5–7 maja 1999 r. / KWB Adamów ; Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR-INSTYTUT Wrocław. — Wrocław : IGO POLTEGOR-INSTYTUT, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Zapis warunków sedymentacji i wczesnej diagenezy utworów basenu węglowego złoża Bełchatów w mikrokonkrecjach żelazistychFerrugineous micronodules as indicators of sedimentation and early diagenesis in the Bełchatów coal basin / Krzysztog BAHRANOWSKI, Adam GAWEŁ, Katarzyna GÓRNIAK, Marek MUSZYŃSKI, Tadeusz RATAJCZAK, Andrzej SKOWROŃSKI, Tadeusz SZYDŁAK, Piotr WYSZOMIRSKI // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXII sympozjum = XXII symposium : Kraków, 21–22 kwietnia 1999 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / Zakład Geologii Złóż Węgla Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica, Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Górnośląski im. S. Doktorowicza-Hrebnickiego, Polskie Towarzystwo Geologiczne. Oddział Krakowski. — [Kraków : Zakład Geologii Złóż Węgla Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica], [1999]. — ISBN10: 83-903696-4-8. — S. 9–13. — Bibliogr. s. 13, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: