Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Bahranowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7004676585

PBN: 900356

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Copper-doped alumina-pillared montmorillonites as catalysts for oxidation of toluene and xylenes with hydrogen peroxide / K. BAHRANOWSKI, M. Gąsior, A. KIELSKI, J. Podobiński, E. M. Serwicka, L. A. Vartikian, K. WODNICKA // Clay Minerals : Journal of the European Clay Groups ; ISSN 0009-8558. — 1999 vol. 34 no. 1, s. 79–87. — Bibliogr. s. 86–87, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-03-23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1180/000985599546091

2
3
 • LDH-derived catalysts for complete oxidation of volatile organic compounds / K. BAHRANOWSKI, E. Bielańska, R. Janik, T. Machej, E. M. Serwicka // Clay Minerals : Journal of the European Clay Groups ; ISSN 0009-8558. — 1999 vol. 34 no. 1, s. 67–77. — Bibliogr. s. 77, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-07-09

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1180/claymin.1999.034.1.08

4
 • Modified clay minerals as catalysts for removal of nitrogen oxides / Ewa Serwicka, Krzysztof BAHRANOWSKI // W: 5\textsuperscript{th} [Fifth] International Seminar on Catalytic DENOX : Lubin–Kazimierz, 8–10 October, 1999 / Faculty of Chemistry. University of Maria Curie-Skłodowska. — [Poland : s. n.], [1999]. — S. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Oxidation of xylenes with hydrogen proxide over Zn, Cu, $Al-layered$ double hydroxides / K. BAHRANOWSKI, R. Dula, M. Gąsior, A. Michalik, L. A. Vartikian, E. M. Serwicka // W: EUROCLAY 1999 : conference of the European Clay Groups Association : September 5–9, 1999 Kraków, Poland : program with abstracts. — Kraków : Institute of Geological Sciences PAN, 1999. — ISBN10: 83-909970-2-9. — S. 58–59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Oxidative dehydrogenation of propane over calcined vanadate-exchanged Mg, Al-layered double hydroxides / K. BAHRANOWSKI, G. Buenob, V. Cortés Corberán, F. Kooli, E. M. Serwicka, R. X. Valenzuela, K. Wcisło // Applied Catalysis. A, General ; ISSN 0926-860X. — 1999 vol. 185 iss. 1, s. 65–73. — Bibliogr. s. 73, Abstr.

 • keywords: hydrotalcites, layered double hydroxides, V-Mg-O mixed oxides, oxidative dehydrogenation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/S0926-860X(99)00113-1

7
 • Pillared montmorillonites doped with catalytically active transition metal ions. Pt. 1, Synthesis and physico-chemical characterizationPodpierane montmorillonity dotowane katalitycznie aktywnymi metalami przejściowymi. Cz. 1, Synteza i charakterystyka fizykochemiczna / Krzysztof BAHRANOWSKI // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 1999 vol. 30 no. 2, s. 13–31. — Bibliogr. s. 29–31, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.mineralogia.pl/PDFy/2%20-%20Vol.30,%20No2%20-%201999.pdf

 • keywords: pillared montmorillonites, doping of PILC with Cu and V

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Pillared montmorillonites doped with catalytically active transition metal ions. Pt. 2, Catalytic propertiesPodpierane montmorillonity dotowane katalitycznie aktywnymi metalami przejściowymi. Cz. 2, Właściwości katalityczne / Krzysztof BAHRANOWSKI // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 1999 vol. 30 no. 2, s. 33–42. — Bibliogr. s. 41–42, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.mineralogia.pl/PDFy/3%20-%20Vol.30,%20No2%20-%201999.pdf

 • keywords: pillared montmorillonites, catalysis by PILC

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Vanadium-doped zirconia-pillared montmorillonites as catalysts for the oxidative dehydrogenation of propane / K. BAHRANOWSKI, R. Grabowski, B. Grzybowska, E. M. Serwicka, K. Wcisło // W: EUROP CAT-IV : 4\textsuperscript{th} European Congress on Catalysis : catalysis and chemical technologies for a sustainable future : Rimini, Italy Sept. 5–10, 1999 : book of abstracts / EFCATS [European Federation of Catalysis Societies]. — [Italy : s. n.], [1999]. — S. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zn, Cu, Al-layered double hydroxides as catalysts for the oxidation of toluene with hydrogen peroxide / K. BAHRANOWSKI, R. Dula, M. Gąsior, A. Michalik, L. A. Vartikian, E. M. Serwicka // W: EUROP CAT-IV : 4\textsuperscript{th} European Congress on Catalysis : catalysis and chemical technologies for a sustainable future : Rimini, Italy Sept. 5–10, 1999 : book of abstracts / EFCATS [European Federation of Catalysis Societies]. — [Italy : s. n.], [1999]. — S. 238

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: