Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Bahranowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7004676585

PBN: 900356

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Copper-doped alumina-pillared montmorillonites as catalysts for oxidation of toluene and xylenes with hydrogen peroxide / K. BAHRANOWSKI, M. Gąsior, A. KIELSKI, J. Podobiński, E. M. Serwicka, L. A. Vartikian, K. WODNICKA // Clay Minerals : Journal of the European Clay Groups ; ISSN 0009-8558. — 1999 vol. 34 no. 1, s. 79–87. — Bibliogr. s. 86–87, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-03-23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1180/000985599546091

2
3
 • LDH-derived catalysts for complete oxidation of volatile organic compounds / K. BAHRANOWSKI, E. Bielańska, R. Janik, T. Machej, E. M. Serwicka // Clay Minerals : Journal of the European Clay Groups ; ISSN 0009-8558. — 1999 vol. 34 no. 1, s. 67–77. — Bibliogr. s. 77, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-07-09

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1180/claymin.1999.034.1.08

4
 • Modified clay minerals as catalysts for removal of nitrogen oxides / Ewa Serwicka, Krzysztof BAHRANOWSKI // W: 5\textsuperscript{th} [Fifth] International Seminar on Catalytic DENOX : Lubin–Kazimierz, 8–10 October, 1999 / Faculty of Chemistry. University of Maria Curie-Skłodowska. — [Poland : s. n.], [1999]. — S. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Oxidation of xylenes with hydrogen proxide over Zn, Cu, $Al-layered$ double hydroxides / K. BAHRANOWSKI, R. Dula, M. Gąsior, A. Michalik, L. A. Vartikian, E. M. Serwicka // W: EUROCLAY 1999 : conference of the European Clay Groups Association : September 5–9, 1999 Kraków, Poland : program with abstracts. — Kraków : Institute of Geological Sciences PAN, 1999. — ISBN10: 83-909970-2-9. — S. 58–59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Oxidative dehydrogenation of propane over calcined vanadate-exchanged Mg, Al-layered double hydroxides / K. BAHRANOWSKI, G. Buenob, V. Cortés Corberán, F. Kooli, E. M. Serwicka, R. X. Valenzuela, K. Wcisło // Applied Catalysis. A, General ; ISSN 0926-860X. — 1999 vol. 185 iss. 1, s. 65–73. — Bibliogr. s. 73, Abstr.

 • keywords: hydrotalcites, layered double hydroxides, V-Mg-O mixed oxides, oxidative dehydrogenation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/S0926-860X(99)00113-1

7
 • Pillared montmorillonites doped with catalytically active transition metal ions. Pt. 1, Synthesis and physico-chemical characterizationPodpierane montmorillonity dotowane katalitycznie aktywnymi metalami przejściowymi. Cz. 1, Synteza i charakterystyka fizykochemiczna / Krzysztof BAHRANOWSKI // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 1999 vol. 30 no. 2, s. 13–31. — Bibliogr. s. 29–31, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.mineralogia.pl/PDFy/2%20-%20Vol.30,%20No2%20-%201999.pdf

 • keywords: pillared montmorillonites, doping of PILC with Cu and V

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Pillared montmorillonites doped with catalytically active transition metal ions. Pt. 2, Catalytic propertiesPodpierane montmorillonity dotowane katalitycznie aktywnymi metalami przejściowymi. Cz. 2, Właściwości katalityczne / Krzysztof BAHRANOWSKI // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 1999 vol. 30 no. 2, s. 33–42. — Bibliogr. s. 41–42, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.mineralogia.pl/PDFy/3%20-%20Vol.30,%20No2%20-%201999.pdf

 • keywords: pillared montmorillonites, catalysis by PILC

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Skład mineralny kopalin towarzyszących węglom oraz odpadów poflotacyjnych w aspekcie ich wykorzystania jako składników mieszanek popiołowo-mineralnych[Mineral composition of raw materials accompanying coal and flotation tailling from the point of views of their application as components of fly ash-mineral mixtures] / Katarzyna GÓRNIAK, Tadeusz SZYDŁAK, Krzysztof BAHRANOWSKI, Adam GAWEŁ, Marek MUSZYŃSKI, Tadeusz RATAJCZAK // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 1999 z. 13, s. 43–63. — Bibliogr. s. 62–63. — Masy popiołowo-mineralne i ich wykorzystanie w górnictwie węglowym : sesja naukowa : Kraków – 1. 06. 1999. — Kraków : Polskie Towarzystwo Mineralogiczne, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Skład mineralny skał ilastych z kopalni węgla brunatnego Bełchatów w aspekcie ich surowcowego wykorzystaniaMineral cpmposition of Belchatow clays in the aspect of their utilisation / Krzysztof BAHRANOWSKI, Adam GAWEŁ, Katarzyna GÓRNIAK, Marek MUSZYŃSKI, Tadeusz RATAJCZAK, Tadeusz SZYDŁAK, Piotr WYSZOMIRSKI // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 1999 R. 41 nr 1, s. 93–106. — Bibliogr. s. 105–106, Summ.. — Zagospodarowanie kopalin towarzyszących w górnictwie odkrywkowym : materiały IV konferencji : Ślesin 5–7 maja 1999 r. / KWB Adamów ; Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR-INSTYTUT Wrocław. — Wrocław : IGO POLTEGOR-INSTYTUT, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Stan rozpoznania geologiczno-złożowego polskich rud darniowych : (referat wygłoszony w dniu 05. 11. 1998)[Current knowledge on geology and economic potential of Polish iron meadow ores] / Tadeusz RATAJCZAK, Krzysztof BAHRANOWSKI, Grzegorz RZEPA // W: Streszczenia referatów wygłoszonych w 1998 roku, T. 8 / pod red. J. Skoczylasa ; Polskie Towarzystwo Geologiczne. Oddział w Poznaniu ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geologii. — Poznań : [s. n.], 1999. — S. 75–85. — Bibliogr. s. 84–85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Vanadium-doped zirconia-pillared montmorillonites as catalysts for the oxidative dehydrogenation of propane / K. BAHRANOWSKI, R. Grabowski, B. Grzybowska, E. M. Serwicka, K. Wcisło // W: EUROP CAT-IV : 4\textsuperscript{th} European Congress on Catalysis : catalysis and chemical technologies for a sustainable future : Rimini, Italy Sept. 5–10, 1999 : book of abstracts / EFCATS [European Federation of Catalysis Societies]. — [Italy : s. n.], [1999]. — S. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Właściwości katalityczne popiołów ze spalania niektórych krajowych węgli kamiennych i brunatnych[Catalytic properties of fly ash from combustion of some Polish hard and brown coal] / Krzysztof BAHRANOWSKI, Marian Gąsior, Ewa Serwicka, Tadeusz RATAJCZAK, Lewon Vartikyan // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 1999 z. 13, s. 89–98. — Bibliogr. s. 98. — Masy popiołowo-mineralne i ich wykorzystanie w górnictwie węglowym : sesja naukowa : Kraków – 1. 06. 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wymywalność niektórych pierwiastków głównych i śladowych z zawiesiny wodnej popiołów lotnych[Leachibility of some elements from fly-ash in water suspension] / Krzysztof BAHRANOWSKI, Katarzyna GÓRNIAK, Tadeusz RATAJCZAK, Wanda S. SIKORA, Tadeusz SZYDŁAK, Piotr WYSZOMIRSKI // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 1999 z. 13, s. 35–41. — Bibliogr. s. 41. — Masy popiołowo-mineralne i ich wykorzystanie w górnictwie węglowym : sesja naukowa : Kraków – 1. 06. 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Zapis warunków sedymentacji i wczesnej diagenezy utworów basenu węglowego złoża Bełchatów w mikrokonkrecjach żelazistychFerrugineous micronodules as indicators of sedimentation and early diagenesis in the Bełchatów coal basin / Krzysztog BAHRANOWSKI, Adam GAWEŁ, Katarzyna GÓRNIAK, Marek MUSZYŃSKI, Tadeusz RATAJCZAK, Andrzej SKOWROŃSKI, Tadeusz SZYDŁAK, Piotr WYSZOMIRSKI // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXII sympozjum = XXII symposium : Kraków, 21–22 kwietnia 1999 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / Zakład Geologii Złóż Węgla Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica, Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Górnośląski im. S. Doktorowicza-Hrebnickiego, Polskie Towarzystwo Geologiczne. Oddział Krakowski. — [Kraków : Zakład Geologii Złóż Węgla Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica], [1999]. — ISBN10: 83-903696-4-8. — S. 9–13. — Bibliogr. s. 13, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zn, Cu, Al-layered double hydroxides as catalysts for the oxidation of toluene with hydrogen peroxide / K. BAHRANOWSKI, R. Dula, M. Gąsior, A. Michalik, L. A. Vartikian, E. M. Serwicka // W: EUROP CAT-IV : 4\textsuperscript{th} European Congress on Catalysis : catalysis and chemical technologies for a sustainable future : Rimini, Italy Sept. 5–10, 1999 : book of abstracts / EFCATS [European Federation of Catalysis Societies]. — [Italy : s. n.], [1999]. — S. 238

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: