Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Bahranowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7004676585

PBN: 900356

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Skład mineralny kopalin towarzyszących węglom oraz odpadów poflotacyjnych w aspekcie ich wykorzystania jako składników mieszanek popiołowo-mineralnych[Mineral composition of raw materials accompanying coal and flotation tailling from the point of views of their application as components of fly ash-mineral mixtures] / Katarzyna GÓRNIAK, Tadeusz SZYDŁAK, Krzysztof BAHRANOWSKI, Adam GAWEŁ, Marek MUSZYŃSKI, Tadeusz RATAJCZAK // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 1999 z. 13, s. 43–63. — Bibliogr. s. 62–63. — Masy popiołowo-mineralne i ich wykorzystanie w górnictwie węglowym : sesja naukowa : Kraków – 1. 06. 1999. — Kraków : Polskie Towarzystwo Mineralogiczne, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Skład mineralny skał ilastych z kopalni węgla brunatnego Bełchatów w aspekcie ich surowcowego wykorzystaniaMineral cpmposition of Belchatow clays in the aspect of their utilisation / Krzysztof BAHRANOWSKI, Adam GAWEŁ, Katarzyna GÓRNIAK, Marek MUSZYŃSKI, Tadeusz RATAJCZAK, Tadeusz SZYDŁAK, Piotr WYSZOMIRSKI // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 1999 R. 41 nr 1, s. 93–106. — Bibliogr. s. 105–106, Summ.. — Zagospodarowanie kopalin towarzyszących w górnictwie odkrywkowym : materiały IV konferencji : Ślesin 5–7 maja 1999 r. / KWB Adamów ; Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR-INSTYTUT Wrocław. — Wrocław : IGO POLTEGOR-INSTYTUT, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Stan rozpoznania geologiczno-złożowego polskich rud darniowych : (referat wygłoszony w dniu 05. 11. 1998)[Current knowledge on geology and economic potential of Polish iron meadow ores] / Tadeusz RATAJCZAK, Krzysztof BAHRANOWSKI, Grzegorz RZEPA // W: Streszczenia referatów wygłoszonych w 1998 roku, T. 8 / pod red. J. Skoczylasa ; Polskie Towarzystwo Geologiczne. Oddział w Poznaniu ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geologii. — Poznań : [s. n.], 1999. — S. 75–85. — Bibliogr. s. 84–85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Właściwości katalityczne popiołów ze spalania niektórych krajowych węgli kamiennych i brunatnych[Catalytic properties of fly ash from combustion of some Polish hard and brown coal] / Krzysztof BAHRANOWSKI, Marian Gąsior, Ewa Serwicka, Tadeusz RATAJCZAK, Lewon Vartikyan // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 1999 z. 13, s. 89–98. — Bibliogr. s. 98. — Masy popiołowo-mineralne i ich wykorzystanie w górnictwie węglowym : sesja naukowa : Kraków – 1. 06. 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wymywalność niektórych pierwiastków głównych i śladowych z zawiesiny wodnej popiołów lotnych[Leachibility of some elements from fly-ash in water suspension] / Krzysztof BAHRANOWSKI, Katarzyna GÓRNIAK, Tadeusz RATAJCZAK, Wanda S. SIKORA, Tadeusz SZYDŁAK, Piotr WYSZOMIRSKI // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 1999 z. 13, s. 35–41. — Bibliogr. s. 41. — Masy popiołowo-mineralne i ich wykorzystanie w górnictwie węglowym : sesja naukowa : Kraków – 1. 06. 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Zapis warunków sedymentacji i wczesnej diagenezy utworów basenu węglowego złoża Bełchatów w mikrokonkrecjach żelazistychFerrugineous micronodules as indicators of sedimentation and early diagenesis in the Bełchatów coal basin / Krzysztog BAHRANOWSKI, Adam GAWEŁ, Katarzyna GÓRNIAK, Marek MUSZYŃSKI, Tadeusz RATAJCZAK, Andrzej SKOWROŃSKI, Tadeusz SZYDŁAK, Piotr WYSZOMIRSKI // W: Geologia formacji węglonośnych Polski : XXII sympozjum = XXII symposium : Kraków, 21–22 kwietnia 1999 : materiały = Geology of coal-bearing strata of Poland : proceedings / Zakład Geologii Złóż Węgla Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica, Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Górnośląski im. S. Doktorowicza-Hrebnickiego, Polskie Towarzystwo Geologiczne. Oddział Krakowski. — [Kraków : Zakład Geologii Złóż Węgla Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica], [1999]. — ISBN10: 83-903696-4-8. — S. 9–13. — Bibliogr. s. 13, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: