Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Rutkowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem612152420
201111
2010211
20093111
20084211
200781313
200611
20059144
2004413
20037421
2002532
200181322
20005122
199944
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem614417
201111
201022
2009312
2008413
2007862
200611
2005972
2004422
2003743
2002532
200188
200055
1999431
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem61583
201111
201022
200933
2008431
200788
200611
2005981
200444
2003761
200255
200188
200055
199944
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem61259
201111
201022
2009312
200844
2007817
200611
200599
200444
200377
200255
200188
200055
199944
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem61457
201111
2010211
2009321
2008413
200788
200611
200599
200444
200377
200255
200188
200055
199944
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem61952
201111
201022
2009312
2008422
2007835
200611
200599
200444
200377
200255
2001817
200055
1999441
 • [referat, 2001]
 • TytułAntropogeniczne przeobrażenia powierzchni terenu w ZGH „Bolesław”
  AutorzyJacek RUTKOWSKI
  Źródło12th [Twelfth] Meeting of the Association of European Geological Societies : Carpathian Palaeogeography and Geodynamics: a Multidisciplinary Approach & LXXII [Siedemdziesiąty drugi] Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego : przewodnik LXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego: geologia, ochrona środowiska i zagospodarowanie pogórnicze Małopolski : Kraków, 12–15 września 2001 : wycieczki A,B,D,E / red. Andrzej Paulo, Michał Krobicki ; Państwowy Instytut Geologiczny [etc.]. — Kraków : PIG, 2001. — S. 59–62
2
 • [podręcznik, 2007]
 • TytułBadania cech teksturalnych osadów czwartorzędowych i wybrane metody oznaczania ich wieku : praca zbiorowa
  Autorzypod red. Elżbiety Mycielskiej-Dowgiałło, Jacka RUTKOWSKIEGO
  DetailsWarszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, 2007. — [281] s.
3
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułBadania frakcji ciężkich w świetle odbitym
  AutorzyAdam PIESTRZYŃSKI, Jacek RUTKOWSKI, Adam GAWEŁ
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2010 nr 439 (2), s. 361–370
4
 • [referat, 1999]
 • TytułBadania petrograficzne żwirów pochodzenia lodowcowego z rejonu Suwałk
  AutorzyJacek RUTKOWSKI
  ŹródłoDynamika procesów stokowych i fluwialnych w rzeźbie młodoglacjalnej w świetle wybranych cech sedymentologicznych osadów : Jeleniewo k/Suwałk, 13–17 września 1999 r. / Pracownia Sedymentologiczna Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego ; Zakład Kartografii Geologicznej Akademii Górniczo-Hutniczej ; Komitet Badań Czwartorzędu PAN [Polskiej Akademii Nauk]. — Warszawa : [ s. n.], 1999. — S. 53–55
5
 • [referat, 2005]
 • TytułCalendar time scales for climatic records in lake sediments on the basis of radiocarbon dating
  AutorzyN. Piotrowska, I. Hajdas, A. Bluszcz, J. Pawlyta, A. Pazdur, J. RUTKOWSKI
  ŹródłoEuropean Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2005 : Vienna, Austria, 24–29 April 2005 : [abstracts] / EGU. — [Vienna : EGU], [2005]. — S. [1–2]
6
 • [referat, 2008]
 • TytułCarbon and oxygen isotope record in carbonate sediments of Lake Wigry (NE Poland)
  AutorzyN. Piotrowska, A. Pazdur, S. Halas, J. RUTKOWSKI
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : EGU General Assembly 2008 : Viena, 13–18 April 2008. — [Vienna : EGU], [2008]. — S. [1–2]
7
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułChanges of selected micro-pollution concentrations in the long carbonate sediment cores of the southern part of Wigry Lake (NE Poland)
  AutorzyU. ALEKSANDER-KWATERCZAK, D. PROSOWICZ, J. RUTKOWSKI, J. SZCZEPAŃSKA
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2009 vol. 18 no. 2B, s. 51–55
8
 • [referat, 2009]
 • TytułChanges of selected micro-pollution concentrations in the long carbonate sediment cores of the southern part of Wigry Lake (NE Poland)
  AutorzyUrszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Dorota PROSOWICZ, RUTKOWSKI Jacek, SZCZEPAŃSKA Jadwiga
  ŹródłoMikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka : Częstochowa 28–30 kwietnia 2009 r. : streszczenia referatów i posterów / Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009. — S. 40
9
 • [referat, 2007]
 • TytułEnvironmental changes in Lake Wigry (NE Poland) and its surroundings : poster 31
  AutorzyN. Piotrowska, J. RUTKOWSKI, K. KRÓL, M. Kupryjanowicz, J. Pawlyta, A. Pazdur, K. Szeroczyńska, E. Zawisza, M. Gąsiorowski, H. Hercman, A. Witkowski
  Źródło„Methods of absolute chronoloy” : 9textsuperscript{th} international conference : 25–27textsuperscript{th} April 2007 Gliwice, Poland : abstracts & programme. — Gliwice : Silesian University of Technology, 2007. — S. 88
10
 • [fragment książki, 2001]
 • TytułFormy rzeźby pochodzenia antropogenicznego
  AutorzyJacek RUTKOWSKI
  ŹródłoGeomorfologia dynamiczna i stosowana / Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Maria Korotaj-Kokoszczyńska, Ewa Smolska, Jacek Rutkowski ; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. — Warszawa : [WGiSR UW], 2001. — S. 185–209
11
 • [podręcznik, 2001]
 • TytułGeomorfologia dynamiczna i stosowana
  AutorzyElżbieta Mycielska-Dowgiałło, Maria Korotaj-Kokoszczyńska, Ewa Smolska, Jacek RUTKOWSKI ; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
  DetailsWarszawa : WGiSR UW, 2001. — 211 s.
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułHigh-resolution seismic survey in the Wigry Lake (NE Poland)
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Kaja PIETSCH, Katarzyna KRÓL, Stanisław Rudowski, Lech Krzysztofiak
  ŹródłoPeribalticum / Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział V Nauk o Ziemi. — 2005 t. 9 : Z problematyki pobrzeża i pojezierzy bałtyckich / pod red. Romana Gołębiewskiego, s. 147–162
13
 • [referat, 2010]
 • TytułInterdyscyplinarne badania jeziora Wigry
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Natalia Piotrowska, Mirosława Kupryjanowicz, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK
  ŹródłoBadania interdyscyplinarne – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość nauk przyrodniczych : 15–16.04.2010, Golejów k. Staszowa : konferencja naukowa / red. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia i Artur Zieliński ; Zakład Paleogeografii Czwartorzędu i Ochrony Przyrody Instytutu Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, [et al.]. — Kielce : Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2010. — S. 90–92
14
 • [referat, 2004]
 • TytułIsotopic investigations of sediments from Lake Wigry (NE Poland)
  AutorzyJ. Pawlyta, A. Pazdur, J. RUTKOWSKI, K. KRÓL, [et al.]
  Źródło“Methods of absolute chronology” : 8th international conference : 17–19textsuperscript{th} May 2004, Ustroń, Poland : book of abstracts / ed. Jarosław Sikorski. — Gliwice : [Silesian University of Technology], 2004. — S. 123–124
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułIsotopic investigations of uppermost sediments from Lake Wigry (NE Poland) and its environment
  AutorzyJ. Pawlyta, A. Pazdur, N. Piotrowska, G. Poręba, J. Sikorski, M. Szczepanik, K. KRÓL, J. RUTKOWSKI, S. Hałas
  ŹródłoGeochronometria [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne : Journal on Methods and Applications of Absolute Chronology. — 2004 vol. 23, s. 71–78
16
 • [fragment książki, 2001]
 • TytułJak zorganizować terenowe sympozjum naukowe
  AutorzyJacek RUTKOWSKI
  ŹródłoPrzemiany środowiska geograficznego nizin nadmorskich południowego Bałtyku w vistulianie i holocenie / red. Karol Rotnicki. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2001. — S. 105–108
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułJezioro Pietronajć w Wigierskim Parku Narodowym – geneza i stan obecny
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Katarzyna KRÓL, Lech Krzysztofiak
  ŹródłoChrońmy Przyrodę Ojczystą. — 2001 R. 57 z. 2, s. 61–72
18
 • [referat, 2003]
 • TytułLacustrine sediments in the light of high resolution seismic survey – examples from Wigry Lake (NE Poland)
  AutorzyKatarzyna KRÓL, Kaja PIETSCH, Jacek RUTKOWSKI
  ŹródłoSediment 2004 : 31.05–06.06.2004 Aahen : Kurzfassungen und Exkursionsführer / Hrsg.: Peter Kukla, [et al.]. — Hannover : Deutsche Gologische Gesellschaft, cop. 2003. — S. 85
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułLithology of the profundal sediments in Słupiańska Bay (Wigry Lake, NE Poland) – introduction to interdisciplinary study
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Katarzyna KRÓL, Jadwiga SZCZEPAŃSKA
  ŹródłoGeochronometria [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne : Journal on Methods and Applications of Absolute Chronology. — 2007 vol. 27, s. 47–52
20
 • [referat, 2011]
 • TytułŁazy Brzyńskie
  AutorzyWitold ZUCHIEWICZ, Jacek RUTKOWSKI, Antoni K. Tokarski, Anna ŚWIERCZEWSKA
  ŹródłoNeotektonika Karpat i Polski pozakarpackiej: podobieństwa i różnice : IX ogólnopolska konferencja z cyklu „Neotektonika Polski” : Kraków, 24–25 czerwca 2011 r. : materiały konferencyjne / red. Witold Zuchiewicz ; Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2011. — S. 69–75 [w ramach: Konferencja terenowa]
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułMapa osadów pokrywających dno jeziora Wigry
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Katarzyna KRÓL, Lech Krzysztofiak, Dorota PROSOWICZ
  ŹródłoPrace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu / Polska Akademia Umiejętności. — 2005 t. 3, s. 171–178
22
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułMorphological forms connected with exploitation of mineral raw materials in Poland
  AutorzyJacek RUTKOWSKI
  ŹródłoHolocene and late Vistulian paleogeography and paleohydrology : this volume is dedicated to Professor Leszek Starkel to honour his 50 years of scientific achievement / ed. Adam Kotarba ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. — Warszawa : PAN IGiPZ, 2003. — S. 143–158
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułO niektórych strukturach sedymentacyjnych w osadach dennych jeziora Wigry w świetle badań sejsmoakustycznych
  AutorzyStanisław Rudowski, Jacek RUTKOWSKI, Katarzyna KRÓL, Lech Krzysztofiak
  ŹródłoSprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności. Oddział w Krakowie. — 2000 t. 64 [wyd.] 2001, s. 189–192
24
 • [referat, 2005]
 • TytułO niektórych strukturach związanych z tektoniką w otoczeniu jeziora Wigry i deformacjach jego osadów
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Katarzyna KRÓL
  ŹródłoAktywne uskoki Europy Środkowej : Srebrna Góra, 26–28 IX 2005 : streszczenia referatów i komunikatów : przewodnik konferencji terenowej / red. Witold Zuchiewicz, Bogusław Przybylski, Janusz Badura ; Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN [etc.]. — Wrocław : [s. n.], 2005. — S. 31–33
25
 • [referat, 2000]
 • TytułO roli niektórych struktur deformacyjnych w interpretacji cech środowiska
  AutorzyMarian Harasimiuk, Jacek RUTKOWSKI
  ŹródłoOsady, struktury deformacyjne i formy warciańskiej strefy glacjomarginalnej na Nizinie Podlaskiej : warsztaty terenowe : Lublin–Mielnik 25–29. IX. 2000 : materiały / Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii UMCS [et al.]. — Lublin : [s. n.], 2000. — S. 25–27