Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Rutkowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem612152420
201111
2010211
20093111
20084211
200781313
200611
20059144
2004413
20037421
2002532
200181322
20005122
199944
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem614417
201111
201022
2009312
2008413
2007862
200611
2005972
2004422
2003743
2002532
200188
200055
1999431
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem61583
201111
201022
200933
2008431
200788
200611
2005981
200444
2003761
200255
200188
200055
199944
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem61259
201111
201022
2009312
200844
2007817
200611
200599
200444
200377
200255
200188
200055
199944
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem61457
201111
2010211
2009321
2008413
200788
200611
200599
200444
200377
200255
200188
200055
199944
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem61952
201111
201022
2009312
2008422
2007835
200611
200599
200444
200377
200255
2001817
200055
1999441
 • Antropogeniczne przeobrażenia powierzchni terenu w ZGH „Bolesław”
2
 • Badania cech teksturalnych osadów czwartorzędowych i wybrane metody oznaczania ich wieku
3
 • Badania frakcji ciężkich w świetle odbitym
4
 • Badania petrograficzne żwirów pochodzenia lodowcowego z rejonu Suwałk
5
 • Calendar time scales for climatic records in lake sediments on the basis of radiocarbon dating
6
 • Carbon and oxygen isotope record in carbonate sediments of Lake Wigry (NE Poland)
7
 • Changes of selected micro-pollution concentrations in the long carbonate sediment cores of the southern part of Wigry Lake (NE Poland)
8
 • Changes of selected micro-pollution concentrations in the long carbonate sediment cores of the southern part of Wigry Lake (NE Poland)
9
 • Environmental changes in Lake Wigry (NE Poland) and its surroundings
10
 • Formy rzeźby pochodzenia antropogenicznego
11
 • Geomorfologia dynamiczna i stosowana
12
 • High-resolution seismic survey in the Wigry Lake (NE Poland)
13
 • Interdyscyplinarne badania jeziora Wigry
14
 • Isotopic investigations of sediments from Lake Wigry (NE Poland)
15
 • Isotopic investigations of uppermost sediments from Lake Wigry (NE Poland) and its environment
16
 • Jak zorganizować terenowe sympozjum naukowe
17
 • Jezioro Pietronajć w Wigierskim Parku Narodowym – geneza i stan obecny
18
 • Lacustrine sediments in the light of high resolution seismic survey – examples from Wigry Lake (NE Poland)
19
 • Lithology of the profundal sediments in Słupiańska Bay (Wigry Lake, NE Poland) – introduction to interdisciplinary study
20
 • Łazy Brzyńskie
21
 • Mapa osadów pokrywających dno jeziora Wigry
22
 • Morphological forms connected with exploitation of mineral raw materials in Poland
23
 • O niektórych strukturach sedymentacyjnych w osadach dennych jeziora Wigry w świetle badań sejsmoakustycznych
24
 • O niektórych strukturach związanych z tektoniką w otoczeniu jeziora Wigry i deformacjach jego osadów
25
 • O roli niektórych struktur deformacyjnych w interpretacji cech środowiska