Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Rutkowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
  • Badania cech teksturalnych osadów czwartorzędowych i wybrane metody oznaczania ich wieku
2
  • Environmental changes in Lake Wigry (NE Poland) and its surroundings
3
  • Lithology of the profundal sediments in Słupiańska Bay (Wigry Lake, NE Poland) – introduction to interdisciplinary study
4
  • Petrografia żwirów – możliwości badawcze i podstawy interpretacji wyników
5
  • Skład chemiczny wód porowych w osadach jezior Wigierskiego Parku Narodowego
6
  • Uwagi o wpływie temperatury na zmiany zawartości wapnia $Ca^{2+}$ w wodach jeziora Wigry
7
  • Uwagi o znaczeniu interpretacyjnym analizy kształtu obtoczenia i ułożenia ziaren frakcji gruboklastycznej wybranych środowisk sedymentacyjnych
8
  • Uziarnienie osadów bardzo gruboziarnistych – możliwości badawcze