Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Rutkowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
  • Antropogeniczne przeobrażenia powierzchni terenu w ZGH „Bolesław”
2
  • Formy rzeźby pochodzenia antropogenicznego
3
  • Geomorfologia dynamiczna i stosowana
4
  • Jak zorganizować terenowe sympozjum naukowe
5
  • Jezioro Pietronajć w Wigierskim Parku Narodowym – geneza i stan obecny
6
  • Opis trasy Kraków-Ojców-Sułoszowa
7
  • Przemiany powierzchni terenu związane z wydobyciem niektórych surowców mineralnych
8
  • Uwagi na temat subiektywizmu w oznaczaniu kwarcytów i piaskowców w osadach czwartorzędowych