Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Rutkowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Antropogeniczne przeobrażenia powierzchni terenu w ZGH „Bolesław”Anthropogenic landforms in the Bolesław Mining and Metallurgy Complex / Jacek RUTKOWSKI // W: 12th [Twelfth] Meeting of the Association of European Geological Societies : Carpathian Palaeogeography and Geodynamics: a Multidisciplinary Approach & LXXII [Siedemdziesiąty drugi] Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego : przewodnik LXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego: geologia, ochrona środowiska i zagospodarowanie pogórnicze Małopolski : Kraków, 12–15 września 2001 : wycieczki A,B,D,E / red. Andrzej Paulo, Michał Krobicki ; Państwowy Instytut Geologiczny [etc.]. — Kraków : PIG, 2001. — ISBN10: 8386986611. — S. 59–62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Formy rzeźby pochodzenia antropogenicznego[Morphological forms of antropological origin] / Jacek RUTKOWSKI // W: Geomorfologia dynamiczna i stosowana / Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Maria Korotaj-Kokoszczyńska, Ewa Smolska, Jacek Rutkowski ; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. — Warszawa : [WGiSR UW], 2001. — ISBN10: 8385785914. — S. 185–209

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Geomorfologia dynamiczna i stosowana[Dynamical and applied geomorphology] / Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Maria Korotaj-Kokoszczyńska, Ewa Smolska, Jacek RUTKOWSKI ; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. — Warszawa : WGiSR UW, 2001. — 211 s.. — Bibliogr. s. 211. — ISBN10: 83-85785-91-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Jak zorganizować terenowe sympozjum naukowe[How to organise a scientific workshop in the field?] / Jacek RUTKOWSKI // W: Przemiany środowiska geograficznego nizin nadmorskich południowego Bałtyku w vistulianie i holocenie / red. Karol Rotnicki. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2001. — Publikacja wydana z okazji Terenowych Warsztatów "Vistuliańskie i holoceńskie przemiany środowiska geograficznego nizin nadmorskich Bałtyku południowego". — ISBN10: 838816368X. — S. 105–108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Jezioro Pietronajć w Wigierskim Parku Narodowym – geneza i stan obecnyLake Pietronajć in the Wigry National Park – origin and the present state / Jacek RUTKOWSKI, Katarzyna KRÓL, Lech Krzysztofiak // Chrońmy Przyrodę Ojczystą ; ISSN 0009-6172. — 2001 R. 57 z. 2, s. 61–72. — Bibliogr. s. 71–72, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Opis trasy Kraków-Ojców-Sułoszowa[Description trass Kraków-Ojców-Sułoszowa] / Jacek RUTKOWSKI // W: 12th [Twelfth] Meeting of the Association of European Geological Societies : Carpathian Palaeogeography and Geodynamics: a Multidisciplinary Approach & LXXII [Siedemdziesiąty drugi] Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego : przewodnik LXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego: geologia, ochrona środowiska i zagospodarowanie pogórnicze Małopolski : Kraków, 12–15 września 2001 : wycieczki A,B,D,E / red. Andrzej Paulo, Michał Krobicki ; Państwowy Instytut Geologiczny [etc.]. — Kraków : PIG, 2001. — ISBN10: 8386986611. — S. 54–55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Przemiany powierzchni terenu związane z wydobyciem niektórych surowców mineralnychChanges on the ground that are connected with the extraction of some mineral raw materials / Jacek RUTKOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; ISSN 0079-354X. — 2000 [wyd. 2001] t. 44/1, s. 235–237. — Bibliogr. s. 237

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Uwagi na temat subiektywizmu w oznaczaniu kwarcytów i piaskowców w osadach czwartorzędowychPreliminary results of the control determination of the quartzites of the Scandinavian and local origin from Poland / Maria Górska, Klaus-Dieter Meyer, Jacek RUTKOWSKI, Janusz Skoczylas // W: Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, T. 3 / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego. — Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2001. — (Seria Geografia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; ISSN 0554-8128 ; nr 64). — ISBN10: 8323211256. — s. 175–186. — bibliogr. s. 183–185, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: