Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Rutkowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • [referat, 2001]
 • TytułAntropogeniczne przeobrażenia powierzchni terenu w ZGH „Bolesław”
  AutorzyJacek RUTKOWSKI
  Źródło12th [Twelfth] Meeting of the Association of European Geological Societies : Carpathian Palaeogeography and Geodynamics: a Multidisciplinary Approach & LXXII [Siedemdziesiąty drugi] Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego : przewodnik LXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego: geologia, ochrona środowiska i zagospodarowanie pogórnicze Małopolski : Kraków, 12–15 września 2001 : wycieczki A,B,D,E / red. Andrzej Paulo, Michał Krobicki ; Państwowy Instytut Geologiczny [etc.]. — Kraków : PIG, 2001. — S. 59–62
2
 • [fragment książki, 2001]
 • TytułFormy rzeźby pochodzenia antropogenicznego
  AutorzyJacek RUTKOWSKI
  ŹródłoGeomorfologia dynamiczna i stosowana / Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Maria Korotaj-Kokoszczyńska, Ewa Smolska, Jacek Rutkowski ; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. — Warszawa : [WGiSR UW], 2001. — S. 185–209
3
 • [podręcznik, 2001]
 • TytułGeomorfologia dynamiczna i stosowana
  AutorzyElżbieta Mycielska-Dowgiałło, Maria Korotaj-Kokoszczyńska, Ewa Smolska, Jacek RUTKOWSKI ; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
  DetailsWarszawa : WGiSR UW, 2001. — 211 s.
4
 • [fragment książki, 2001]
 • TytułJak zorganizować terenowe sympozjum naukowe
  AutorzyJacek RUTKOWSKI
  ŹródłoPrzemiany środowiska geograficznego nizin nadmorskich południowego Bałtyku w vistulianie i holocenie / red. Karol Rotnicki. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2001. — S. 105–108
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułJezioro Pietronajć w Wigierskim Parku Narodowym – geneza i stan obecny
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Katarzyna KRÓL, Lech Krzysztofiak
  ŹródłoChrońmy Przyrodę Ojczystą. — 2001 R. 57 z. 2, s. 61–72
6
 • [referat, 2001]
 • TytułOpis trasy Kraków-Ojców-Sułoszowa
  AutorzyJacek RUTKOWSKI
  Źródło12th [Twelfth] Meeting of the Association of European Geological Societies : Carpathian Palaeogeography and Geodynamics: a Multidisciplinary Approach & LXXII [Siedemdziesiąty drugi] Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego : przewodnik LXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego: geologia, ochrona środowiska i zagospodarowanie pogórnicze Małopolski : Kraków, 12–15 września 2001 : wycieczki A,B,D,E / red. Andrzej Paulo, Michał Krobicki ; Państwowy Instytut Geologiczny [etc.]. — Kraków : PIG, 2001. — S. 54–55
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułPrzemiany powierzchni terenu związane z wydobyciem niektórych surowców mineralnych
  AutorzyJacek RUTKOWSKI
  ŹródłoSprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — 2000 [wyd. 2001] t. 44/1, s. 235–237
8
 • [fragment książki, 2001]
 • TytułUwagi na temat subiektywizmu w oznaczaniu kwarcytów i piaskowców w osadach czwartorzędowych
  AutorzyMaria Górska, Klaus-Dieter Meyer, Jacek RUTKOWSKI, Janusz Skoczylas
  ŹródłoGeneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, T. 3 / pod red. Andrzeja Kostrzewskiego. — Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2001. — s. 175–186