Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Rutkowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Badania petrograficzne żwirów pochodzenia lodowcowego z rejonu SuwałkPetrographic study of the glacial orygin gravels from Suwałki region / Jacek RUTKOWSKI // W: Dynamika procesów stokowych i fluwialnych w rzeźbie młodoglacjalnej w świetle wybranych cech sedymentologicznych osadów : Jeleniewo k/Suwałk, 13–17 września 1999 r. / Pracownia Sedymentologiczna Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego ; Zakład Kartografii Geologicznej Akademii Górniczo-Hutniczej ; Komitet Badań Czwartorzędu PAN [Polskiej Akademii Nauk]. — Warszawa : [ s. n.], 1999. — S. 53–55. — Bibliogr. s. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Petrografia osadów glacjalnych w strefie marginalnej zlodowacenia Sanu na przykładzie stanowiska Niedźwiedzia Góra koło KrakowaPetrography of the glacial sediments in the marginal zone of the San Glaciation illustrated by the auctrop in Niedźwiedzia Góra near Kraków / Jacek RUTKOWSKI, Witold Zuchiewicz // W: Przewodnik LXX [Siedemdziesiątego] Zjazdu Naukowego PolskiegoTowarzystwa Geologicznego : problemy geologii, hydrogeologii i ochrony środowiska wybrzeża morskiego Pomorza Zachodniego : sesja referatowa i konferencje terenowe / Polskie Towarzystwo Geologiczne. — Szczecin :[s. n.], 1999. — S. 301–303

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Post-pingo structure in the Suwałki Lake Region (NE Poland) / Jacek RUTKOWSKI, Katarzyna KRÓL // W: Periglacial environments : past, present and future : Łódź periglacial symposium 27–30 September 1999 / IGU Commission on Climatic Change and Periglacial Environments ; IPA Working Group on Periglacial Processes and Periglacial Processes and Environments ; Chair of Quaternary Research of the University of Łódź. — [Poland] : [s. n.], 1999. — S. 33–35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Struktury reliktowe po pingo na przykładzie jeziora Pietronajć (Pojezierze Suwalskie)[Pietronajć Lake (Suwałki Lakeland) as an example of the post pingo relict struktures] / Jacek RUTKOWSKI, Katarzyna KRÓL, Marek LEMBERGER // W: Dynamika procesów stokowych i fluwialnych w rzeźbie młodoglacjalnej w świetle wybranych cech sedymentologicznych osadów : Jeleniewo k/Suwałk, 13–17 września 1999 r. / Pracownia Sedymentologiczna Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego ; Zakład Kartografii Geologicznej Akademii Górniczo-Hutniczej ; Komitet Badań Czwartorzędu PAN [Polskiej Akademii Nauk]. — Warszawa : [ s. n.], 1999. — S. 56–59. — Bibliogr. s. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: