Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Rutkowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • [referat, 1999]
 • TytułBadania petrograficzne żwirów pochodzenia lodowcowego z rejonu Suwałk
  AutorzyJacek RUTKOWSKI
  ŹródłoDynamika procesów stokowych i fluwialnych w rzeźbie młodoglacjalnej w świetle wybranych cech sedymentologicznych osadów : Jeleniewo k/Suwałk, 13–17 września 1999 r. / Pracownia Sedymentologiczna Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego ; Zakład Kartografii Geologicznej Akademii Górniczo-Hutniczej ; Komitet Badań Czwartorzędu PAN [Polskiej Akademii Nauk]. — Warszawa : [ s. n.], 1999. — S. 53–55
2
 • [referat, 1999]
 • TytułPetrografia osadów glacjalnych w strefie marginalnej zlodowacenia Sanu na przykładzie stanowiska Niedźwiedzia Góra koło Krakowa
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Witold Zuchiewicz
  ŹródłoPrzewodnik LXX [Siedemdziesiątego] Zjazdu Naukowego PolskiegoTowarzystwa Geologicznego : problemy geologii, hydrogeologii i ochrony środowiska wybrzeża morskiego Pomorza Zachodniego : sesja referatowa i konferencje terenowe / Polskie Towarzystwo Geologiczne. — Szczecin :[s. n.], 1999. — S. 301–303
3
 • [referat, 1999]
 • TytułPost-pingo structure in the Suwałki Lake Region (NE Poland)
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Katarzyna KRÓL
  ŹródłoPeriglacial environments : past, present and future : Łódź periglacial symposium 27–30 September 1999 / IGU Commission on Climatic Change and Periglacial Environments ; IPA Working Group on Periglacial Processes and Periglacial Processes and Environments ; Chair of Quaternary Research of the University of Łódź. — [Poland] : [s. n.], 1999. — S. 33–35
4
 • [referat, 1999]
 • TytułStruktury reliktowe po pingo na przykładzie jeziora Pietronajć (Pojezierze Suwalskie)
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Katarzyna KRÓL, Marek LEMBERGER
  ŹródłoDynamika procesów stokowych i fluwialnych w rzeźbie młodoglacjalnej w świetle wybranych cech sedymentologicznych osadów : Jeleniewo k/Suwałk, 13–17 września 1999 r. / Pracownia Sedymentologiczna Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego ; Zakład Kartografii Geologicznej Akademii Górniczo-Hutniczej ; Komitet Badań Czwartorzędu PAN [Polskiej Akademii Nauk]. — Warszawa : [ s. n.], 1999. — S. 56–59