Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Rutkowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 62, z ogólnej liczby 63 publikacji Autora


1
 • [referat, 2001]
 • TytułAntropogeniczne przeobrażenia powierzchni terenu w ZGH „Bolesław”
  AutorzyJacek RUTKOWSKI
  Źródło12th [Twelfth] Meeting of the Association of European Geological Societies : Carpathian Palaeogeography and Geodynamics: a Multidisciplinary Approach & LXXII [Siedemdziesiąty drugi] Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego : przewodnik LXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego: geologia, ochrona środowiska i zagospodarowanie pogórnicze Małopolski : Kraków, 12–15 września 2001 : wycieczki A,B,D,E / red. Andrzej Paulo, Michał Krobicki ; Państwowy Instytut Geologiczny [etc.]. — Kraków : PIG, 2001. — S. 59–62
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [podręcznik, 2007]
 • TytułBadania cech teksturalnych osadów czwartorzędowych i wybrane metody oznaczania ich wieku : praca zbiorowa
  Autorzypod red. Elżbiety Mycielskiej-Dowgiałło, Jacka RUTKOWSKIEGO
  DetailsWarszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, 2007. — [281] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułBadania frakcji ciężkich w świetle odbitym
  AutorzyAdam PIESTRZYŃSKI, Jacek RUTKOWSKI, Adam GAWEŁ
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2010 nr 439 (2), s. 361–370
 • keywords: source of materials, mineral analysis, heavy fraction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 1999]
 • TytułBadania petrograficzne żwirów pochodzenia lodowcowego z rejonu Suwałk
  AutorzyJacek RUTKOWSKI
  ŹródłoDynamika procesów stokowych i fluwialnych w rzeźbie młodoglacjalnej w świetle wybranych cech sedymentologicznych osadów : Jeleniewo k/Suwałk, 13–17 września 1999 r. / Pracownia Sedymentologiczna Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego ; Zakład Kartografii Geologicznej Akademii Górniczo-Hutniczej ; Komitet Badań Czwartorzędu PAN [Polskiej Akademii Nauk]. — Warszawa : [ s. n.], 1999. — S. 53–55
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2005]
 • TytułCalendar time scales for climatic records in lake sediments on the basis of radiocarbon dating
  AutorzyN. Piotrowska, I. Hajdas, A. Bluszcz, J. Pawlyta, A. Pazdur, J. RUTKOWSKI
  ŹródłoEuropean Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2005 : Vienna, Austria, 24–29 April 2005 : [abstracts] / EGU. — [Vienna : EGU], [2005]. — S. [1–2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2008]
 • TytułCarbon and oxygen isotope record in carbonate sediments of Lake Wigry (NE Poland)
  AutorzyN. Piotrowska, A. Pazdur, S. Halas, J. RUTKOWSKI
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : EGU General Assembly 2008 : Viena, 13–18 April 2008. — [Vienna : EGU], [2008]. — S. [1–2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • [referat, 2009]
 • TytułChanges of selected micro-pollution concentrations in the long carbonate sediment cores of the southern part of Wigry Lake (NE Poland)
  AutorzyUrszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Dorota PROSOWICZ, RUTKOWSKI Jacek, SZCZEPAŃSKA Jadwiga
  ŹródłoMikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka : Częstochowa 28–30 kwietnia 2009 r. : streszczenia referatów i posterów / Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009. — S. 40
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2007]
 • TytułEnvironmental changes in Lake Wigry (NE Poland) and its surroundings : poster 31
  AutorzyN. Piotrowska, J. RUTKOWSKI, K. KRÓL, M. Kupryjanowicz, J. Pawlyta, A. Pazdur, K. Szeroczyńska, E. Zawisza, M. Gąsiorowski, H. Hercman, A. Witkowski
  Źródło„Methods of absolute chronoloy” : 9textsuperscript{th} international conference : 25–27textsuperscript{th} April 2007 Gliwice, Poland : abstracts & programme. — Gliwice : Silesian University of Technology, 2007. — S. 88
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [fragment książki, 2001]
 • TytułFormy rzeźby pochodzenia antropogenicznego
  AutorzyJacek RUTKOWSKI
  ŹródłoGeomorfologia dynamiczna i stosowana / Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, Maria Korotaj-Kokoszczyńska, Ewa Smolska, Jacek Rutkowski ; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. — Warszawa : [WGiSR UW], 2001. — S. 185–209
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [podręcznik, 2001]
 • TytułGeomorfologia dynamiczna i stosowana
  AutorzyElżbieta Mycielska-Dowgiałło, Maria Korotaj-Kokoszczyńska, Ewa Smolska, Jacek RUTKOWSKI ; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
  DetailsWarszawa : WGiSR UW, 2001. — 211 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułHigh-resolution seismic survey in the Wigry Lake (NE Poland)
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Kaja PIETSCH, Katarzyna KRÓL, Stanisław Rudowski, Lech Krzysztofiak
  ŹródłoPeribalticum / Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział V Nauk o Ziemi. — 2005 t. 9 : Z problematyki pobrzeża i pojezierzy bałtyckich / pod red. Romana Gołębiewskiego, s. 147–162
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2010]
 • TytułInterdyscyplinarne badania jeziora Wigry
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Natalia Piotrowska, Mirosława Kupryjanowicz, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK
  ŹródłoBadania interdyscyplinarne – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość nauk przyrodniczych : 15–16.04.2010, Golejów k. Staszowa : konferencja naukowa / red. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia i Artur Zieliński ; Zakład Paleogeografii Czwartorzędu i Ochrony Przyrody Instytutu Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, [et al.]. — Kielce : Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2010. — S. 90–92
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2004]
 • TytułIsotopic investigations of sediments from Lake Wigry (NE Poland)
  AutorzyJ. Pawlyta, A. Pazdur, J. RUTKOWSKI, K. KRÓL, [et al.]
  Źródło“Methods of absolute chronology” : 8th international conference : 17–19textsuperscript{th} May 2004, Ustroń, Poland : book of abstracts / ed. Jarosław Sikorski. — Gliwice : [Silesian University of Technology], 2004. — S. 123–124
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułIsotopic investigations of uppermost sediments from Lake Wigry (NE Poland) and its environment
  AutorzyJ. Pawlyta, A. Pazdur, N. Piotrowska, G. Poręba, J. Sikorski, M. Szczepanik, K. KRÓL, J. RUTKOWSKI, S. Hałas
  ŹródłoGeochronometria [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne : Journal on Methods and Applications of Absolute Chronology. — 2004 vol. 23, s. 71–78
 • keywords: radiocarbon, lake sediments, Lake Wigry, sedimentation rate, radiocesium, lead-210, reservoir effect

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [fragment książki, 2001]
 • TytułJak zorganizować terenowe sympozjum naukowe
  AutorzyJacek RUTKOWSKI
  ŹródłoPrzemiany środowiska geograficznego nizin nadmorskich południowego Bałtyku w vistulianie i holocenie / red. Karol Rotnicki. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2001. — S. 105–108
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułJezioro Pietronajć w Wigierskim Parku Narodowym – geneza i stan obecny
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Katarzyna KRÓL, Lech Krzysztofiak
  ŹródłoChrońmy Przyrodę Ojczystą. — 2001 R. 57 z. 2, s. 61–72
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2003]
 • TytułLacustrine sediments in the light of high resolution seismic survey – examples from Wigry Lake (NE Poland)
  AutorzyKatarzyna KRÓL, Kaja PIETSCH, Jacek RUTKOWSKI
  ŹródłoSediment 2004 : 31.05–06.06.2004 Aahen : Kurzfassungen und Exkursionsführer / Hrsg.: Peter Kukla, [et al.]. — Hannover : Deutsche Gologische Gesellschaft, cop. 2003. — S. 85
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułLithology of the profundal sediments in Słupiańska Bay (Wigry Lake, NE Poland) – introduction to interdisciplinary study
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Katarzyna KRÓL, Jadwiga SZCZEPAŃSKA
  ŹródłoGeochronometria [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne : Journal on Methods and Applications of Absolute Chronology. — 2007 vol. 27, s. 47–52
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2011]
 • TytułŁazy Brzyńskie
  AutorzyWitold ZUCHIEWICZ, Jacek RUTKOWSKI, Antoni K. Tokarski, Anna ŚWIERCZEWSKA
  ŹródłoNeotektonika Karpat i Polski pozakarpackiej: podobieństwa i różnice : IX ogólnopolska konferencja z cyklu „Neotektonika Polski” : Kraków, 24–25 czerwca 2011 r. : materiały konferencyjne / red. Witold Zuchiewicz ; Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2011. — S. 69–75 [w ramach: Konferencja terenowa]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułMapa osadów pokrywających dno jeziora Wigry
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Katarzyna KRÓL, Lech Krzysztofiak, Dorota PROSOWICZ
  ŹródłoPrace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu / Polska Akademia Umiejętności. — 2005 t. 3, s. 171–178
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułMorphological forms connected with exploitation of mineral raw materials in Poland
  AutorzyJacek RUTKOWSKI
  ŹródłoHolocene and late Vistulian paleogeography and paleohydrology : this volume is dedicated to Professor Leszek Starkel to honour his 50 years of scientific achievement / ed. Adam Kotarba ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. — Warszawa : PAN IGiPZ, 2003. — S. 143–158
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułOdwzorowanie współczesnych osadów jeziora Wigry w obrazie sejsmoakustycznym
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Stanisław Rudowski, Kaja PIETSCH, Katarzyna KRÓL, Lech Krzysztofiak
  ŹródłoPrace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, T. 1: 2003 / pod red. Stefana Witolda Alexandrowicza ; PAU. — Kraków : PAU, 2003. — S. 31–37
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułOn paleo-Wigry Lake (NE Poland) and its sediments covered contemporary by peats
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Dorota PROSOWICZ, Sławomir Żurek, Natalia Piotrowska, Lech Krzysztofiak
  ŹródłoAnthropogenic and natural transformations of lakes, Vol. 2 / eds. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, Dariusz Borowiak ; Department of Limnology, University of Gdańsk, Polish Limnological Society. — Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. — S. 167–169
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2001]
 • TytułOpis trasy Kraków-Ojców-Sułoszowa
  AutorzyJacek RUTKOWSKI
  Źródło12th [Twelfth] Meeting of the Association of European Geological Societies : Carpathian Palaeogeography and Geodynamics: a Multidisciplinary Approach & LXXII [Siedemdziesiąty drugi] Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego : przewodnik LXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego: geologia, ochrona środowiska i zagospodarowanie pogórnicze Małopolski : Kraków, 12–15 września 2001 : wycieczki A,B,D,E / red. Andrzej Paulo, Michał Krobicki ; Państwowy Instytut Geologiczny [etc.]. — Kraków : PIG, 2001. — S. 54–55
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: