Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Rutkowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
 • [podręcznik, 2007]
 • TytułBadania cech teksturalnych osadów czwartorzędowych i wybrane metody oznaczania ich wieku : praca zbiorowa
  Autorzypod red. Elżbiety Mycielskiej-Dowgiałło, Jacka RUTKOWSKIEGO
  DetailsWarszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, 2007. — [281] s.
2
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułBadania frakcji ciężkich w świetle odbitym
  AutorzyAdam PIESTRZYŃSKI, Jacek RUTKOWSKI, Adam GAWEŁ
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2010 nr 439 (2), s. 361–370
3
 • [referat, 2005]
 • TytułCalendar time scales for climatic records in lake sediments on the basis of radiocarbon dating
  AutorzyN. Piotrowska, I. Hajdas, A. Bluszcz, J. Pawlyta, A. Pazdur, J. RUTKOWSKI
  ŹródłoEuropean Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2005 : Vienna, Austria, 24–29 April 2005 : [abstracts] / EGU. — [Vienna : EGU], [2005]. — S. [1–2]
4
 • [referat, 2008]
 • TytułCarbon and oxygen isotope record in carbonate sediments of Lake Wigry (NE Poland)
  AutorzyN. Piotrowska, A. Pazdur, S. Halas, J. RUTKOWSKI
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : EGU General Assembly 2008 : Viena, 13–18 April 2008. — [Vienna : EGU], [2008]. — S. [1–2]
5
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułChanges of selected micro-pollution concentrations in the long carbonate sediment cores of the southern part of Wigry Lake (NE Poland)
  AutorzyU. ALEKSANDER-KWATERCZAK, D. PROSOWICZ, J. RUTKOWSKI, J. SZCZEPAŃSKA
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2009 vol. 18 no. 2B, s. 51–55
6
 • [referat, 2009]
 • TytułChanges of selected micro-pollution concentrations in the long carbonate sediment cores of the southern part of Wigry Lake (NE Poland)
  AutorzyUrszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Dorota PROSOWICZ, RUTKOWSKI Jacek, SZCZEPAŃSKA Jadwiga
  ŹródłoMikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka : Częstochowa 28–30 kwietnia 2009 r. : streszczenia referatów i posterów / Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009. — S. 40
7
 • [referat, 2007]
 • TytułEnvironmental changes in Lake Wigry (NE Poland) and its surroundings : poster 31
  AutorzyN. Piotrowska, J. RUTKOWSKI, K. KRÓL, M. Kupryjanowicz, J. Pawlyta, A. Pazdur, K. Szeroczyńska, E. Zawisza, M. Gąsiorowski, H. Hercman, A. Witkowski
  Źródło„Methods of absolute chronoloy” : 9textsuperscript{th} international conference : 25–27textsuperscript{th} April 2007 Gliwice, Poland : abstracts & programme. — Gliwice : Silesian University of Technology, 2007. — S. 88
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułHigh-resolution seismic survey in the Wigry Lake (NE Poland)
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Kaja PIETSCH, Katarzyna KRÓL, Stanisław Rudowski, Lech Krzysztofiak
  ŹródłoPeribalticum / Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział V Nauk o Ziemi. — 2005 t. 9 : Z problematyki pobrzeża i pojezierzy bałtyckich / pod red. Romana Gołębiewskiego, s. 147–162
9
 • [referat, 2010]
 • TytułInterdyscyplinarne badania jeziora Wigry
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Natalia Piotrowska, Mirosława Kupryjanowicz, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK
  ŹródłoBadania interdyscyplinarne – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość nauk przyrodniczych : 15–16.04.2010, Golejów k. Staszowa : konferencja naukowa / red. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia i Artur Zieliński ; Zakład Paleogeografii Czwartorzędu i Ochrony Przyrody Instytutu Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, [et al.]. — Kielce : Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2010. — S. 90–92
10
 • [referat, 2004]
 • TytułIsotopic investigations of sediments from Lake Wigry (NE Poland)
  AutorzyJ. Pawlyta, A. Pazdur, J. RUTKOWSKI, K. KRÓL, [et al.]
  Źródło“Methods of absolute chronology” : 8th international conference : 17–19textsuperscript{th} May 2004, Ustroń, Poland : book of abstracts / ed. Jarosław Sikorski. — Gliwice : [Silesian University of Technology], 2004. — S. 123–124
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułIsotopic investigations of uppermost sediments from Lake Wigry (NE Poland) and its environment
  AutorzyJ. Pawlyta, A. Pazdur, N. Piotrowska, G. Poręba, J. Sikorski, M. Szczepanik, K. KRÓL, J. RUTKOWSKI, S. Hałas
  ŹródłoGeochronometria [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne : Journal on Methods and Applications of Absolute Chronology. — 2004 vol. 23, s. 71–78
12
 • [referat, 2003]
 • TytułLacustrine sediments in the light of high resolution seismic survey – examples from Wigry Lake (NE Poland)
  AutorzyKatarzyna KRÓL, Kaja PIETSCH, Jacek RUTKOWSKI
  ŹródłoSediment 2004 : 31.05–06.06.2004 Aahen : Kurzfassungen und Exkursionsführer / Hrsg.: Peter Kukla, [et al.]. — Hannover : Deutsche Gologische Gesellschaft, cop. 2003. — S. 85
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułLithology of the profundal sediments in Słupiańska Bay (Wigry Lake, NE Poland) – introduction to interdisciplinary study
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Katarzyna KRÓL, Jadwiga SZCZEPAŃSKA
  ŹródłoGeochronometria [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne : Journal on Methods and Applications of Absolute Chronology. — 2007 vol. 27, s. 47–52
14
 • [referat, 2011]
 • TytułŁazy Brzyńskie
  AutorzyWitold ZUCHIEWICZ, Jacek RUTKOWSKI, Antoni K. Tokarski, Anna ŚWIERCZEWSKA
  ŹródłoNeotektonika Karpat i Polski pozakarpackiej: podobieństwa i różnice : IX ogólnopolska konferencja z cyklu „Neotektonika Polski” : Kraków, 24–25 czerwca 2011 r. : materiały konferencyjne / red. Witold Zuchiewicz ; Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2011. — S. 69–75 [w ramach: Konferencja terenowa]
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułMapa osadów pokrywających dno jeziora Wigry
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Katarzyna KRÓL, Lech Krzysztofiak, Dorota PROSOWICZ
  ŹródłoPrace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu / Polska Akademia Umiejętności. — 2005 t. 3, s. 171–178
16
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułMorphological forms connected with exploitation of mineral raw materials in Poland
  AutorzyJacek RUTKOWSKI
  ŹródłoHolocene and late Vistulian paleogeography and paleohydrology : this volume is dedicated to Professor Leszek Starkel to honour his 50 years of scientific achievement / ed. Adam Kotarba ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. — Warszawa : PAN IGiPZ, 2003. — S. 143–158
17
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułOdwzorowanie współczesnych osadów jeziora Wigry w obrazie sejsmoakustycznym
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Stanisław Rudowski, Kaja PIETSCH, Katarzyna KRÓL, Lech Krzysztofiak
  ŹródłoPrace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, T. 1: 2003 / pod red. Stefana Witolda Alexandrowicza ; PAU. — Kraków : PAU, 2003. — S. 31–37
18
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułOn paleo-Wigry Lake (NE Poland) and its sediments covered contemporary by peats
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Dorota PROSOWICZ, Sławomir Żurek, Natalia Piotrowska, Lech Krzysztofiak
  ŹródłoAnthropogenic and natural transformations of lakes, Vol. 2 / eds. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, Dariusz Borowiak ; Department of Limnology, University of Gdańsk, Polish Limnological Society. — Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. — S. 167–169
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułOsady jeziora Wigry
  AutorzyJacek RUTKOWSKI
  ŹródłoRocznik Augustowsko-Suwalski. — 2004 t. 4, s. 19–36
20
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułOsady jeziora Wigry
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Dorota PROSOWICZ, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Lech Krzysztofiak
  ŹródłoJezioro Wigry : historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych / red. nauk. Jacek Rutkowski, Lech Krzysztofiak. — Suwałki : Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, cop. 2009. — S. 83–109
21
 • [referat, 2002]
 • TytułOsady jeziora Wigry w świetle badań sejsmoakustycznych
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Stanisław Rudowski, Kaja PIETSCH, Katarzyna KRÓL, Lech Krzysztofiak
  ŹródłoNaturalne i antropogeniczne przekształcenia jezior : 6textsuperscript{th} limnological conference dedicated to professor Tadeusz Wilgat on his 85textsuperscript{th} birth anniversary : VI [szósta] konferencja limnologiczna z udziałem naukowców z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Polski : 16–18 September 2002 Lublin–Okuninka / Maria Curie-Skłodowska University. Department of Hydrology. Institute of Earth Sciences. — [Lublin : MCSU], [2002]. — S. 43–44
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułOsady rynnowych części jeziora Wigry – ploso Szyja i zatoka Wigierki : porównanie
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Katarzyna KRÓL, Lech Krzysztofiak, Dorota PROSOWICZ
  ŹródłoPrace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu / Polska Akademia Umiejętności. — 2004 t. 2, s. 43–49
23
 • [referat, 2005]
 • TytułOsuwiska podwodne w jeziorze Wigry w świetle badań sejsmicznych wysokiej rozdzielczości
  AutorzyKatarzyna KRÓL, Jacek RUTKOWSKI, Kaja PIETSCH
  ŹródłoWspółczesna ewolucja rzeźby Polski : VII zjazd geomorfologów polskich : Kraków, 19–22 września 2005 / pod red. Adama Kotarby, Kazimierza Krzemienia i Jolanty Święchowicz ; Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich [etc.]. — Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. — S. 241–246
24
 • [referat, 2005]
 • TytułO niektórych strukturach związanych z tektoniką w otoczeniu jeziora Wigry i deformacjach jego osadów
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Katarzyna KRÓL
  ŹródłoAktywne uskoki Europy Środkowej : Srebrna Góra, 26–28 IX 2005 : streszczenia referatów i komunikatów : przewodnik konferencji terenowej / red. Witold Zuchiewicz, Bogusław Przybylski, Janusz Badura ; Komisja Neotektoniki Komitetu Badań Czwartorzędu PAN [etc.]. — Wrocław : [s. n.], 2005. — S. 31–33
25
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułPetrografia żwirów – możliwości badawcze i podstawy interpretacji wyników
  AutorzyJacek RUTKOWSKI
  ŹródłoBadania cech teksturalnych osadów czwartorzędowych i wybrane metody oznaczania ich wieku : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Mycielskiej-Dowgiałło, Jacka Rutkowskiego. — Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, 2007. — S. 45–74