Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Rutkowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 62, z ogólnej liczby 63 publikacji Autora


1
 • Antropogeniczne przeobrażenia powierzchni terenu w ZGH „Bolesław”
2
 • Badania cech teksturalnych osadów czwartorzędowych i wybrane metody oznaczania ich wieku
3
 • Badania frakcji ciężkich w świetle odbitym
4
 • Badania petrograficzne żwirów pochodzenia lodowcowego z rejonu Suwałk
5
 • Calendar time scales for climatic records in lake sediments on the basis of radiocarbon dating
6
 • Carbon and oxygen isotope record in carbonate sediments of Lake Wigry (NE Poland)
7
 • Changes of selected micro-pollution concentrations in the long carbonate sediment cores of the southern part of Wigry Lake (NE Poland)
8
 • Changes of selected micro-pollution concentrations in the long carbonate sediment cores of the southern part of Wigry Lake (NE Poland)
9
 • Environmental changes in Lake Wigry (NE Poland) and its surroundings
10
 • Formy rzeźby pochodzenia antropogenicznego
11
 • Geomorfologia dynamiczna i stosowana
12
 • High-resolution seismic survey in the Wigry Lake (NE Poland)
13
 • Interdyscyplinarne badania jeziora Wigry
14
 • Isotopic investigations of sediments from Lake Wigry (NE Poland)
15
 • Isotopic investigations of uppermost sediments from Lake Wigry (NE Poland) and its environment
16
 • Jak zorganizować terenowe sympozjum naukowe
17
 • Jezioro Pietronajć w Wigierskim Parku Narodowym – geneza i stan obecny
18
 • Lacustrine sediments in the light of high resolution seismic survey – examples from Wigry Lake (NE Poland)
19
 • Lithology of the profundal sediments in Słupiańska Bay (Wigry Lake, NE Poland) – introduction to interdisciplinary study
20
 • Łazy Brzyńskie
21
 • Mapa osadów pokrywających dno jeziora Wigry
22
 • Morphological forms connected with exploitation of mineral raw materials in Poland
23
 • Odwzorowanie współczesnych osadów jeziora Wigry w obrazie sejsmoakustycznym
24
 • On paleo-Wigry Lake (NE Poland) and its sediments covered contemporary by peats
25
 • Opis trasy Kraków-Ojców-Sułoszowa