Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Szczepański, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55319673600

PBN: 900501

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 50, z ogólnej liczby 50 publikacji Autora


1
 • [referat, 2012]
 • TytułAnaliza wpływu wód kopalnianych odprowadzanych ze zlikwidowanej KWK Dębieńsko do rzeki Bierawki na jej stan chemiczny w świetle aktualnych przepisów prawnych
  AutorzyMałgorzata DRZYMAŁA, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Jadwiga SZCZEPAŃSKA-PLEWA
  ŹródłoMateriały na XIX sympozjum naukowo-techniczne pt. Gospodarowanie wodami podziemnymi w aktualnych uwarunkowaniach : Częstochowa 19–20 kwietnia 2012 r. / red. prowadzący: Elżbieta Kowalczyk ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Częstochowie, Koło Zakładowe PZITS przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie. — Częstochowa : [s. n.], 2012. — S. 85–95
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
3
4
 • [inne, 1990]
 • TytułAtlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy : katalog otworów wiertniczych i studni głębinowych w utworach kredy dolnej i jury dolnej na Niżu Polskim
  Autorzyred. Wojciech GÓRECKI, przy współpracy Andrzej F. ADAMCZYK, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Tadeusz SZKLARCZYK ; aut. Beata REICHER, Zdzisław Jarosz ; Instytut Surowców Energetycznych AGH w Krakowie
  Details[Kraków : Instytut Surowców Energetycznych AGH], [1990]. — [44] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • [książka, 1990]
 • TytułAtlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy : 1 : 500 000 : objaśnienia tekstowe
  Autorzyred. Wojciech GÓRECKI przy współpracy Andrzej F. ADAMCZYK, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Tadeusz SZKLARCZYK ; Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej
  DetailsKraków : Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej, 1990. — 369 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • [mapa, atlas, 1990]
 • TytułAtlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy
  Autorzyred. Wojciech GÓRECKI przy współpracy z Andrzejem F. ADAMCZYKIEM, Andrzejem SZCZEPAŃSKIM, Tadeuszem SZKLARCZYKIEM ; Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (OPGK) w Poznaniu
  DetailsKraków : [Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej], 1990. — 19 k. luz.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
8
 • [referat, 2017]
 • TytułConcentrate disposal obtained during desalination of geothermal water. The analysis of the effectiveness of its injecting into the deep geological system
  AutorzyL. PAJĄK, B. TOMASZEWSKA, W. Bujakowski, A. SZCZEPAŃSKI
  Źródło3textsuperscript{rd} international conference on Desalination using membrane technology [Dokument elektroniczny] : 2–5 April 2017, Gran Canaria, Spain : programme booklet. — [Spain : s. n.], [2017]. — S. [1] ID P1.45
 • keywords: geothermal water, injection, reverse osmosis, concentrate disposal

9
 • [referat w czasopiśmie, 2015]
 • TytułDokumentowanie warunków hydrogeologicznych w związku z restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennego
  AutorzyPrzemysław Bukowski, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Katarzyna Niedbalska
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2015 t. 63 nr 10/1, s. 612–615
 • keywords: coal mining, law regulations, water hazard, hydrogeological conditions

10
11
 • [referat, 2017]
 • TytułEvaluation of exploitable resources of water intakes located between rivers, based on numerical modeling, on the example of Tarnów region in Poland
  AutorzyAndrzej HAŁADUS, Robert ZDECHLIK, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Przemysław Bukowski, Grzegorz Wojtal
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 12, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 297–304
 • keywords: numerical modeling, hydrogeology, exploitable resources, water intakes, Dunajec river, Biala river

12
 • [referat, 2015]
 • TytułGeothermal water desalination as the possible solution for the decentralization of the fresh water production
  AutorzyBarbara Tomaszewska, Wiesław Bujakowski, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Józef Chowaniec
  ŹródłoWorld Geothermal Congress [Dokument elektroniczny] : WGC 2015 : views from down under – geothermal in perspective : 19–24 April 2015, Australia – New Zealand : proceedings / ed. Roland Horne, Toni Boyd. — [Germany] : International Geothermal Association, cop. 2015. — S. 1–5 ID 39003
 • keywords: geothermal water, desalination, fresh water

13
 • [referat, 2010]
 • TytułGeothermal water desalination project
  AutorzyWiesław Bujakowski, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Barbara Tomaszewska
  ŹródłoXXXVIII IAH Congress : Groundwater quality sustainability : Krakow, 12–17 September 2010 : abstract book, Vol. 2 / eds. Andrzej Zuber, Jarosław Kania, Ewa Kmiecik. — Katowice : University of Silesia Press, 2010. — S. 661–662
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • [referat, 2015]
 • TytułHydrogeological model of Cenomanian aquifers for geothermal water prospective area, Miechowska Trough, Poland
  AutorzyMarta DENDYS, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Barbara Tomaszewska
  ŹródłoWorld Geothermal Congress [Dokument elektroniczny] : WGC 2015 : views from down under – geothermal in perspective : 19–24 April 2015, Australia – New Zealand : proceedings / ed. Roland Horne, Toni Boyd. — [Germany] : International Geothermal Association, cop. 2015. — S. 1–5 ID 15042
 • keywords: geothermal water, sulphurous water, regional model, filtration modelling

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułHydrogeologiczne i prawne uwarunkowania rozpoznawania i eksploatacji gazu łupkowego
  AutorzyAndrzej SZCZEPAŃSKI
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego ; nr 456. Hydrogeologia. — 2013 z. XIV/2: Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. nauk. Ewy Krogulec, Jerzego J. Małeckiego i Lesława Skrzypczyka, s. 583–587
 • słowa kluczowe: gaz łupkowy, gospodarka wodami, ochrona wód

  keywords: shale gas, water management, water protection

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułMetodyczne uwarunkowania wydzieleń JCWPd na przykładzie obszaru RZGW Kraków
  AutorzyAndrzej SZCZEPAŃSKI, Tadeusz SZKLARCZYK
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2009 nr 436 z. 9/2, s. 507–513
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • [książka, 2011]
 • TytułMetodyka modelowania matematycznego w badaniach i obliczeniach hydrogeologicznych : poradnik metodyczny
  Autorzyautorzy: Stanisław Dąbrowski, Jacek Kapuściński, Krzysztof Nowicki, Jan Przybyłek, Andrzej SZCZEPAŃSKI ; współpraca: Stanisław WITCZAK, Jarosław KANIA, Ryszard KULMA, Robert ZDECHLIK, Tadeusz SZKLARCZYK, Janusz Fiszer, Dariusz Kasztelan, Jacek Szczepiński, Witold Rynarzewski, Maria Trzeciakowska, Beata Janiszewska
  DetailsPoznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2011. — 364 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułMetodyka modelowego bilansowania zasobów wód podziemnych w ich zlewniowym zagospodarowaniu
  AutorzyAndrzej SZCZEPAŃSKI
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2008 nr 431, s. 201–208
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułModelowanie matematyczne w ocenie kształtowania się zasobów wód podziemnych w obszarach wododziałowych na przykładzie GZWP 414 Zagnańsk
  AutorzyTadeusz SZKLARCZYK, Andrzej SZCZEPAŃSKI
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2008 nr 431, s. 235–250
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułModel migracji jonu wskaźnikowego w poziomie wodonośnym czwartorzędu w widłach Dunajca i Białej
  AutorzyJarosław KANIA, Andrzej HAŁADUS, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Robert ZDECHLIK, Grzegorz Wojtal
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego ; nr 451. Hydrogeologia. — 2012 z. 13 Modelowanie przepływu wód podziemnych = Modelling of groundwater flow, s. 137–144
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • [referat, 2013]
 • TytułMonitoring wód i działania remediacyjne
  AutorzyAndrzej SZCZEPAŃSKI
  ŹródłoKonferencja monitoring i działania na rzecz dobrego stanu wód w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej : doświadczenia polskie i niemieckie : 30 września, 2013, Warszawa. — Kraków : WESSLING Polska Sp. z o o., cop. 2013. — S. 6–9
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • [referat, 2014]
 • TytułMożliwości efektywnego zagospodarowania wykorzystanych wód termalnych
  AutorzyBarbara Tomaszewska, Andrzej SZCZEPAŃSKI
  Źródło„Przemiany środowiska naturalnego, rozwój zrównoważony i zasoby surowców mineralnych Polski” : trzecia konferencja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Karola Bohdanowicza : Kraków, 25–26 wrzesień, 2014 : program konferencji oraz streszczenia referatów. — [Kraków : s. n.], cop. 2014. — S. 18
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • [fragment książki, 1990]
 • TytułMożliwości eksploatacyjne wód geotermalnych
  AutorzyAndrzej SZCZEPAŃSKI
  ŹródłoAtlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy : 1 : 500 000 : objaśnienia tekstowe / red. Wojciech Górecki przy współpracy Andrzej F. Adamczyk, Andrzej Szczepański, Tadeusz Szklarczyk ; Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej, 1990. — S. 135–143
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułMożliwości modelowej oceny aktualnego i prognozowanego wpływu pracy ujęć wód podziemnych na wielkość przepływów wód powierzchniowych na przykładzie zlewni Koprzywianki
  AutorzyTadeusz SZKLARCZYK, Andrzej SZCZEPAŃSKI
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2008 nr 431, s. 219–233
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych