Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Szczepański, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55319673600

PBN: 900501

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 50, z ogólnej liczby 50 publikacji Autora


1
 • [referat, 2012]
 • TytułAnaliza wpływu wód kopalnianych odprowadzanych ze zlikwidowanej KWK Dębieńsko do rzeki Bierawki na jej stan chemiczny w świetle aktualnych przepisów prawnych
  AutorzyMałgorzata DRZYMAŁA, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Jadwiga SZCZEPAŃSKA-PLEWA
  ŹródłoMateriały na XIX sympozjum naukowo-techniczne pt. Gospodarowanie wodami podziemnymi w aktualnych uwarunkowaniach : Częstochowa 19–20 kwietnia 2012 r. / red. prowadzący: Elżbieta Kowalczyk ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Częstochowie, Koło Zakładowe PZITS przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie. — Częstochowa : [s. n.], 2012. — S. 85–95
2
 • [monografia, 2013]
 • TytułAtlas geotermalny Karpat Wschodnich : monografia
  Autorzyred. nauk. Wojciech GÓRECKI, koordynator projektu: Marek HAJTO ; autorzy: Wojciech GÓRECKI, Marek HAJTO, Jolanta AUGUSTYŃSKA, Joanna JASNOS, Jan KUŚMIEREK, Tomasz KUŹNIAK, Grzegorz MACHOWSKI, Wojciech MACHOWSKI, Justyna NOSAL, Michał MICHNA, Bartosz PAPIERNIK, Anna SOWIŻDŻAŁ, Michał STEFANIUK, Monika SZCZYGIEŁ, Anna WACHOWICZ-PYZIK, Gabriel ZĄBEK, Lucyna RAJCHEL, Marek LEMBERGER, Mariusz CZOP, Andrzej HAŁADUS, Jarosław KANIA, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Jan GOLONKA, Jacek BANAŚ, Bogusław MAZURKIEWICZ, Wojciech SOLARSKI, Marek CAPIK, [et al.] ; współpraca: Elżbieta HAŁAJ, Julian KRACH, Wojciech LUBOŃ, Michał MARUTA, Grzegorz PEŁKA, Joanna RAMS-PIETRASZEWSKA, Wojciech MAYER, Andrzej SKOWROŃSKI, Jan BOBULA, Grzegorz HOLTZER, Urszula LELEK-BORKOWSKA, Zbigniew SZKLARZ, [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Details[Kraków : AGH], [2013]. — 791 s.
3
 • [monografia, 2012]
 • TytułAtlas geotermalny zapadliska przedkarpackiego : monografia
  Autorzyred. nauk. Wojciech GÓRECKI, koordynator projektu: Anna SOWIŻDŻAŁ ; autorzy: Wojciech GÓRECKI, Anna SOWIŻDŻAŁ, Joanna JASNOS, Bartosz PAPIERNIK, Marek HAJTO, Grzegorz MACHOWSKI, Beata KĘPIŃSKA, Barbara CZOPEK, Tomasz KUŹNIAK, Jarosław KOTYZA, Wojciech LUBOŃ, Grzegorz PEŁKA, Aurelia ZAJĄC, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Andrzej HAŁADUS, Jarosław KANIA, Jacek BANAŚ, Wojciech SOLARSKI, Bogusław MAZURKIEWICZ, Adam ZUBRZYCKI, Katarzyna LUBOŃ, Tadeusz Peryt [et al.] ; współpraca: Monika SZCZYGIEŁ, Bartosz ZIELIŃSKI, Elżbieta HAŁAJ, Joanna RAMS-PIETRASZEWSKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  DetailsKraków : AGH, 2012. — 418 s.
4
 • [inne, 1990]
 • TytułAtlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy : katalog otworów wiertniczych i studni głębinowych w utworach kredy dolnej i jury dolnej na Niżu Polskim
  Autorzyred. Wojciech GÓRECKI, przy współpracy Andrzej F. ADAMCZYK, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Tadeusz SZKLARCZYK ; aut. Beata REICHER, Zdzisław Jarosz ; Instytut Surowców Energetycznych AGH w Krakowie
  Details[Kraków : Instytut Surowców Energetycznych AGH], [1990]. — [44] s.
5
 • [książka, 1990]
 • TytułAtlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy : 1 : 500 000 : objaśnienia tekstowe
  Autorzyred. Wojciech GÓRECKI przy współpracy Andrzej F. ADAMCZYK, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Tadeusz SZKLARCZYK ; Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej
  DetailsKraków : Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej, 1990. — 369 s.
6
 • [mapa, atlas, 1990]
 • TytułAtlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy
  Autorzyred. Wojciech GÓRECKI przy współpracy z Andrzejem F. ADAMCZYKIEM, Andrzejem SZCZEPAŃSKIM, Tadeuszem SZKLARCZYKIEM ; Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (OPGK) w Poznaniu
  DetailsKraków : [Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej], 1990. — 19 k. luz.
7
 • [mapa, atlas, 2011]
 • TytułAtlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich
  Autorzypod red. nauk. Wojciecha GÓRECKIEGO ; autorzy: Wojciech GÓRECKI, Nestor Oszczypko, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Marek HAJTO, Marta Oszczypko-Clowes, Bartosz PAPIERNIK, Beata KĘPIŃSKA, Barbara CZOPEK, Andrzej HAŁADUS, Jarosław KANIA, Jacek BANAŚ, [et al.], Wojciech SOLARSKI, Bogusław MAZURKIEWICZ, Tomasz KUŹNIAK, Grzegorz MACHOWSKI, Michał MICHNA, Jan SOBOŃ, Wojciech LUBOŃ, Grzegorz PEŁKA, Lucyna RAJCHEL, Anna SOWIŻDŻAŁ, Jarosław KOTYZA, Marek CAPIK, Elżbieta HAŁAJ, [et al.], Antoni BARBACKI, [et al.], Jolanta AUGUSTYŃSKA ; wpółpraca: Monika SZCZYGIEŁ, Bartosz ZIELIŃSKI, Michał MARUTA, Joanna JASNOS, Joanna RAMS-PIETRASZEWSKA, [et al.] ; Ministerstwo Środowiska [etc.] ; wykonawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Surowców Energetycznych
  DetailsKraków : AGH, 2011. — 772 s.
8
 • [referat, 2017]
 • TytułConcentrate disposal obtained during desalination of geothermal water. The analysis of the effectiveness of its injecting into the deep geological system
  AutorzyL. PAJĄK, B. TOMASZEWSKA, W. Bujakowski, A. SZCZEPAŃSKI
  Źródło3textsuperscript{rd} international conference on Desalination using membrane technology [Dokument elektroniczny] : 2–5 April 2017, Gran Canaria, Spain : programme booklet. — [Spain : s. n.], [2017]. — S. [1] ID P1.45
9
 • [referat w czasopiśmie, 2015]
 • TytułDokumentowanie warunków hydrogeologicznych w związku z restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennego
  AutorzyPrzemysław Bukowski, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Katarzyna Niedbalska
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2015 t. 63 nr 10/1, s. 612–615
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułDolnokredowy oraz dolnojurajski zbiornik wód geotermalnych na Niżu Polskim
  AutorzyWojciech GÓRECKI, Marek HAJTO, Wojciech STRZETELSKI, Andrzej SZCZEPAŃSKI
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2010 t. 58 nr 7: Geotermia w Polsce, s. 589–593
11
 • [referat, 2017]
 • TytułEvaluation of exploitable resources of water intakes located between rivers, based on numerical modeling, on the example of Tarnów region in Poland
  AutorzyAndrzej HAŁADUS, Robert ZDECHLIK, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Przemysław Bukowski, Grzegorz Wojtal
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 12, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 297–304
12
 • [referat, 2015]
 • TytułGeothermal water desalination as the possible solution for the decentralization of the fresh water production
  AutorzyBarbara Tomaszewska, Wiesław Bujakowski, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Józef Chowaniec
  ŹródłoWorld Geothermal Congress [Dokument elektroniczny] : WGC 2015 : views from down under – geothermal in perspective : 19–24 April 2015, Australia – New Zealand : proceedings / ed. Roland Horne, Toni Boyd. — [Germany] : International Geothermal Association, cop. 2015. — S. 1–5 ID 39003
13
 • [referat, 2010]
 • TytułGeothermal water desalination project
  AutorzyWiesław Bujakowski, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Barbara Tomaszewska
  ŹródłoXXXVIII IAH Congress : Groundwater quality sustainability : Krakow, 12–17 September 2010 : abstract book, Vol. 2 / eds. Andrzej Zuber, Jarosław Kania, Ewa Kmiecik. — Katowice : University of Silesia Press, 2010. — S. 661–662
14
 • [referat, 2015]
 • TytułHydrogeological model of Cenomanian aquifers for geothermal water prospective area, Miechowska Trough, Poland
  AutorzyMarta DENDYS, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Barbara Tomaszewska
  ŹródłoWorld Geothermal Congress [Dokument elektroniczny] : WGC 2015 : views from down under – geothermal in perspective : 19–24 April 2015, Australia – New Zealand : proceedings / ed. Roland Horne, Toni Boyd. — [Germany] : International Geothermal Association, cop. 2015. — S. 1–5 ID 15042
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułHydrogeologiczne i prawne uwarunkowania rozpoznawania i eksploatacji gazu łupkowego
  AutorzyAndrzej SZCZEPAŃSKI
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego ; nr 456. Hydrogeologia. — 2013 z. XIV/2: Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. nauk. Ewy Krogulec, Jerzego J. Małeckiego i Lesława Skrzypczyka, s. 583–587
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułMetodyczne uwarunkowania wydzieleń JCWPd na przykładzie obszaru RZGW Kraków
  AutorzyAndrzej SZCZEPAŃSKI, Tadeusz SZKLARCZYK
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2009 nr 436 z. 9/2, s. 507–513
17
 • [książka, 2011]
 • TytułMetodyka modelowania matematycznego w badaniach i obliczeniach hydrogeologicznych : poradnik metodyczny
  Autorzyautorzy: Stanisław Dąbrowski, Jacek Kapuściński, Krzysztof Nowicki, Jan Przybyłek, Andrzej SZCZEPAŃSKI ; współpraca: Stanisław WITCZAK, Jarosław KANIA, Ryszard KULMA, Robert ZDECHLIK, Tadeusz SZKLARCZYK, Janusz Fiszer, Dariusz Kasztelan, Jacek Szczepiński, Witold Rynarzewski, Maria Trzeciakowska, Beata Janiszewska
  DetailsPoznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2011. — 364 s.
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułMetodyka modelowego bilansowania zasobów wód podziemnych w ich zlewniowym zagospodarowaniu
  AutorzyAndrzej SZCZEPAŃSKI
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2008 nr 431, s. 201–208
19
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułModele geologiczno-geofizyczne wytypowanych obszarów perspektywicznych dla systemów geotermalnych HDR i/lub EGS
  AutorzyK. Pieniądz, E. GÓRSKA-MRUK, [et al.], L. SMOLARSKI, [et al.], W. GÓRECKI, [et al.], B. PAPIERNIK, G. MACHOWSKI, B. CZOPEK, A. HAŁADUS, J. KANIA, A. SZCZEPAŃSKI, M STEFANIUK, [et al.] A. SOWIŻDŻAŁ
  ŹródłoOcena potencjału, bilansu cieplnego i perspektywicznych struktur geologicznych dla potrzeb zamkniętych systemów geotermicznych (Hot Dry Rocks) w Polsce / red. oprac. Adam Wójcicki, Anna Sowiżdżał, Wiesław Bujakowski ; Ministerstwo Środowiska. — Warszawa ; Kraków : Ministerstwo Środowiska, cop. 2013. — S. 92–160
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułModelowanie matematyczne w ocenie kształtowania się zasobów wód podziemnych w obszarach wododziałowych na przykładzie GZWP 414 Zagnańsk
  AutorzyTadeusz SZKLARCZYK, Andrzej SZCZEPAŃSKI
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2008 nr 431, s. 235–250
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułModel migracji jonu wskaźnikowego w poziomie wodonośnym czwartorzędu w widłach Dunajca i Białej
  AutorzyJarosław KANIA, Andrzej HAŁADUS, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Robert ZDECHLIK, Grzegorz Wojtal
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego ; nr 451. Hydrogeologia. — 2012 z. 13 Modelowanie przepływu wód podziemnych = Modelling of groundwater flow, s. 137–144
22
 • [referat, 2013]
 • TytułMonitoring wód i działania remediacyjne
  AutorzyAndrzej SZCZEPAŃSKI
  ŹródłoKonferencja monitoring i działania na rzecz dobrego stanu wód w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej : doświadczenia polskie i niemieckie : 30 września, 2013, Warszawa. — Kraków : WESSLING Polska Sp. z o o., cop. 2013. — S. 6–9
23
 • [referat, 2014]
 • TytułMożliwości efektywnego zagospodarowania wykorzystanych wód termalnych
  AutorzyBarbara Tomaszewska, Andrzej SZCZEPAŃSKI
  Źródło„Przemiany środowiska naturalnego, rozwój zrównoważony i zasoby surowców mineralnych Polski” : trzecia konferencja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Karola Bohdanowicza : Kraków, 25–26 wrzesień, 2014 : program konferencji oraz streszczenia referatów. — [Kraków : s. n.], cop. 2014. — S. 18
24
 • [fragment książki, 1990]
 • TytułMożliwości eksploatacyjne wód geotermalnych
  AutorzyAndrzej SZCZEPAŃSKI
  ŹródłoAtlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy : 1 : 500 000 : objaśnienia tekstowe / red. Wojciech Górecki przy współpracy Andrzej F. Adamczyk, Andrzej Szczepański, Tadeusz Szklarczyk ; Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej, 1990. — S. 135–143
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułMożliwości modelowej oceny aktualnego i prognozowanego wpływu pracy ujęć wód podziemnych na wielkość przepływów wód powierzchniowych na przykładzie zlewni Koprzywianki
  AutorzyTadeusz SZKLARCZYK, Andrzej SZCZEPAŃSKI
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2008 nr 431, s. 219–233