Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Szczepański, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55319673600

PBN: 900501

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 50, z ogólnej liczby 50 publikacji Autora


1
 • Analiza wpływu wód kopalnianych odprowadzanych ze zlikwidowanej KWK Dębieńsko do rzeki Bierawki na jej stan chemiczny w świetle aktualnych przepisów prawnych
2
 • Atlas geotermalny Karpat Wschodnich
3
 • Atlas geotermalny zapadliska przedkarpackiego
4
 • Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy
5
 • Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy
6
 • Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy
7
 • Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich
8
 • Concentrate disposal obtained during desalination of geothermal water. The analysis of the effectiveness of its injecting into the deep geological system
9
 • Dokumentowanie warunków hydrogeologicznych w związku z restrukturyzacją górnictwa węgla kamiennego
10
 • Dolnokredowy oraz dolnojurajski zbiornik wód geotermalnych na Niżu Polskim
11
 • Evaluation of exploitable resources of water intakes located between rivers, based on numerical modeling, on the example of Tarnów region in Poland
12
 • Geothermal water desalination as the possible solution for the decentralization of the fresh water production
13
 • Geothermal water desalination project
14
 • Hydrogeological model of Cenomanian aquifers for geothermal water prospective area, Miechowska Trough, Poland
15
 • Hydrogeologiczne i prawne uwarunkowania rozpoznawania i eksploatacji gazu łupkowego
16
 • Metodyczne uwarunkowania wydzieleń JCWPd na przykładzie obszaru RZGW Kraków
17
 • Metodyka modelowania matematycznego w badaniach i obliczeniach hydrogeologicznych
18
 • Metodyka modelowego bilansowania zasobów wód podziemnych w ich zlewniowym zagospodarowaniu
19
 • Modele geologiczno-geofizyczne wytypowanych obszarów perspektywicznych dla systemów geotermalnych HDR i/lub EGS
20
 • Modelowanie matematyczne w ocenie kształtowania się zasobów wód podziemnych w obszarach wododziałowych na przykładzie GZWP 414 Zagnańsk
21
 • Model migracji jonu wskaźnikowego w poziomie wodonośnym czwartorzędu w widłach Dunajca i Białej
22
 • Monitoring wód i działania remediacyjne
23
 • Możliwości efektywnego zagospodarowania wykorzystanych wód termalnych
24
 • Możliwości eksploatacyjne wód geotermalnych
25
 • Możliwości modelowej oceny aktualnego i prognozowanego wpływu pracy ujęć wód podziemnych na wielkość przepływów wód powierzchniowych na przykładzie zlewni Koprzywianki