Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Postawa, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1920-871X

ResearcherID: E-3936-2018

Scopus: 7801331675

PBN: 900473

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [referat, 2018]
 • TytułDobowe zmiany stężeń wybranych metali w wodzie z sieci wodociągowej
  AutorzyKatarzyna WĄTOR, Adam POSTAWA, Ewa KMIECIK, Piotr RUSINIAK, Anna MIKA
  Źródło„Analiza specjacyjna – możliwości i kierunki rozwoju” : konferencja : Poznań, 1–2 marca 2018. — [Poznań : s. n.], [2018]. — S. [64]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułDrinking of tap water is smart, but how do it better? – a tap water quality research
  AutorzyAnna MIKA, Klaudia SEKUŁA, Marta Dendys, Weronika Ptaszek, Adam POSTAWA
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 30 art. no. 01007, s. 1–7. — tekst: https://goo.gl/8kX71p
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20183001007

3
 • [referat, 2018]
 • TytułInfluence of the liquidated sulphur excavation Piaseczno on the water conditions in its surroundings
  AutorzyRyszard KULMA, Adam POSTAWA, Andrzej HAŁADUS, Justyna Burchard-Piekutowska, Katarzyna Niedbalska
  ŹródłoSGEM 2018 : 18textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 1.2, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — S. 387–394
 • keywords: hydrogeological forecasts, open pits liquidation, groundwater flow modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [fragment książki, 2018]
 • TytułMożliwości oceny błędów powstających w trakcie oznaczeń a wartości metali w wodach przeznaczonych do spożycia
  AutorzyAdam POSTAWA, Katarzyna WĄTOR, Piotr RUSINIAK
  ŹródłoZaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód / red. Zbysław Dymaczewski, [et al.]. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2018. — S. 329–330
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2018]
 • TytułPrognoza działania systemu melioracyjnego na terenach pogórniczych byłej kopalni Piaseczno zagrożonych podtopieniem
  AutorzyAndrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA, Adam POSTAWA, Justyna Burchard-Piekutowska, Przemysław Bukowski, Katarzyna Niedbalska
  ŹródłoHP2PH : hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii : II konferencja naukowo-techniczna : Wałbrzych, 20–22 maja 2018 : abstrakty. — [Wałbrzych : s. n.], [2018]. — S. 29
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułPrognoza działania systemu melioracyjnego na terenach pogórniczych byłej kopalni siarki Piaseczno zagrożonych podtopieniem
  AutorzyAndrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA, Adam POSTAWA, Justyna Burchard-Piekutowska, Przemysław Bukowski, Katarzyna Niedbalska
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2018 R. 59 nr 2, s. 34–42
 • słowa kluczowe: prognozy hydrogeologiczne, likwidacja kopalń odkrywkowych

  keywords: hydrogeological forecasts, open pits liquidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułSkład chemiczny wody w zatopionej odkrywce gipsu „Gacki” (Niecka Nidziańska)
  AutorzyMałgorzata MALATA, Jacek MOTYKA, Kajetan D'OBYRN, Adam POSTAWA
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2018 R. 59 nr 2, s. 43–49
 • słowa kluczowe: gips, zbiornik poeksploatacyjny, Gacki, niecka nidziańska

  keywords: gypsum, pit lake, Gacki, Nida basin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2018]
 • TytułSkład chemiczny wody w zatopionej odkrywce gipsu ”Gacki” (Niecka Niedziańska)
  AutorzyMałgorzata MALATA, Jacek MOTYKA, Kajetan d'OBYRN, Adam POSTAWA
  ŹródłoHP2PH : hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii : II konferencja naukowo-techniczna : Wałbrzych, 20–22 maja 2018 : abstrakty. — [Wałbrzych : s. n.], [2018]. — S. 12
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: