Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Postawa, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1920-871X

ResearcherID: E-3936-2018

Scopus: 7801331675

PBN: 900473

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Dobowe zmiany stężeń wybranych metali w wodzie z sieci wodociągowej
2
  • Drinking of tap water is smart, but how do it better? – a tap water quality research
3
  • Influence of the liquidated sulphur excavation Piaseczno on the water conditions in its surroundings
4
  • Możliwości oceny błędów powstających w trakcie oznaczeń a wartości metali w wodach przeznaczonych do spożycia
5
  • Prognoza działania systemu melioracyjnego na terenach pogórniczych byłej kopalni Piaseczno zagrożonych podtopieniem
6
  • Prognoza działania systemu melioracyjnego na terenach pogórniczych byłej kopalni siarki Piaseczno zagrożonych podtopieniem
7
  • Skład chemiczny wody w zatopionej odkrywce gipsu „Gacki” (Niecka Nidziańska)
8
  • Skład chemiczny wody w zatopionej odkrywce gipsu ”Gacki” (Niecka Niedziańska)