Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Postawa, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1920-871X

ResearcherID: E-3936-2018

Scopus: 7801331675

PBN: 900473

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 79, z ogólnej liczby 81 publikacji Autora


1
2
3
4
5
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza zróżnicowania składu chemicznego wód przeznaczonych do spożycia z wykorzystaniem analizy czynnikowej
  AutorzyPiotr RUSINIAK, Katarzyna WĄTOR, Ewa KMIECIK, Adam POSTAWA
  ŹródłoChemometria i metrologia w analityce [Dokument elektroniczny] : VI konferencja : 01-03.03.2017 Poznań / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Chemii. Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków, Zespół Chemometrii i Metrologii Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie. — [Poznań : s. n.], 2017. — S. [77]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułArsen w wodach podziemnych okolic Lublina
  AutorzyAdam POSTAWA, Joanna Jeż-Walkowiak, Alina Pruss, Katarzyna WĄTOR
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2011 nr 445 z. 12/2, s. 495–503
 • keywords: arsenic, water treatment, groundwaters, Lublin (E Poland)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • [książka, 2013]
 • Tytułemph{Best practice guide} on the control of iron and manganese in water supply
  Autorzyeds. Adam POSTAWA, Colin Hayes ; authors: Mathew Bower, [et al.], Adam POSTAWA, [et al.]
  DetailsLondon : IWA Publishing, 2013. — 131 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [książka, 2010]
 • TytułBest practice guide on the control of lead in drinking water
  Autorzyed. Colin Hayes ; authors: Colin Hayers, [et al.], Adam POSTAWA, [et al.], Stanisław WITCZAK, [et al.]
  DetailsLondon : IWA Publishing, 2010. — XV, 85 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [książka, 2012]
 • Tytuł{em Best practice guide} on the sampling and monitoring of metals in drinking water
  Autorzyed. A. POSTAWA ; authors: Adam POSTAWA [et al.], Ewa KMIECIK, [et al.]
  DetailsLondon, UK : IWA Publishing, 2012. — XXIII, 130 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2014]
 • TytułBoron as a water micropollutant : comparison of reference methods of determination of boron in water samples
  AutorzyEwa KMIECIK, Barbara TOMASZEWSKA, Adam POSTAWA
  ŹródłoCLEAR 2014 : 2textsuperscript{nd} international conference on Contaminated Land, Ecological Assessment and Remediation : Chuncheon, Korea, October 5–8textsuperscript{th}, 2014. — Korea : Hanrimwon Co., [2014]. — S. 148
 • keywords: water, boron, analytical determination, water samples

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułCechy fizykochemiczne i skład jonowy wód górnej Soły
  AutorzyMałgorzata MALATA, Jacek MOTYKA, Adam POSTAWA, Bartłomiej Byrski
  ŹródłoPrzegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska. — 2017 vol. 26 iss. 1, s. 38–54
 • słowa kluczowe: antropopresja, Soła, cechy fizykochemiczne wody

  keywords: anthropopressure, physicochemical properties of water, Soła

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.22630/PNIKS.2017.26.1.04

13
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułControl of arsenic in the European Union: case studies from Poland
  AutorzyAdam POSTAWA, Barbara TOMASZEWSKA
  ŹródłoBest practice guide on the control of arsenic in drinking water / ed. by Prosun Bhattacharya, David A. Polya, Dragana Jovanovic. — London : IWA Publishing, 2017. — S. 227–231
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2166/9781780404929_227

14
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułCzy Polsce grozi problem roku 2013?; ołów w wodach przeznaczonych do spożycia
  AutorzyAdam POSTAWA
  ŹródłoZaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, T. 1 / red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, cop. 2012. — S. 597–614
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2018]
 • TytułDobowe zmiany stężeń wybranych metali w wodzie z sieci wodociągowej
  AutorzyKatarzyna WĄTOR, Adam POSTAWA, Ewa KMIECIK, Piotr RUSINIAK, Anna MIKA
  Źródło„Analiza specjacyjna – możliwości i kierunki rozwoju” : konferencja : Poznań, 1–2 marca 2018. — [Poznań : s. n.], [2018]. — S. [64]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • [referat, 2014]
 • TytułEkosystemy zależne od wód podziemnych: konflikt priorytetów
  AutorzyPrzemysław WACHNIEW, Stanisław WITCZAK, Adam POSTAWA, Jarosław KANIA, Anna ŻUREK, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Marek DULIŃSKI
  Źródło„Przemiany środowiska naturalnego, rozwój zrównoważony i zasoby surowców mineralnych Polski” : trzecia konferencja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Karola Bohdanowicza : Kraków, 25–26 wrzesień, 2014 : program konferencji oraz streszczenia referatów. — [Kraków : s. n.], cop. 2014. — S. 19
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2017]
 • TytułGroundwater conditions in section of Cracow-Tarnow highway A4 (Upper Vistula Catchment)
  AutorzyANDRYCHOWICZ Anna, POSTAWA Adam
  ŹródłoGroundwater heritage and sustainability [Dokument elektroniczny] : 44textsuperscript{th} annual congress of the International Association of Hydrogeologists (IAH) : Dubrovnik, Croatia, September 25textsuperscript{th} – 29textsuperscript{th} 2017 : book of abstracts / eds. Kristijan Posavec, Tamara Marković. — [Croatia : s. n.], [2017]. — S. 212
 • keywords: numerical model, hydrogeological conditions, highway A4, Upper Vistula Catchment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • [inne, 2009]
 • TytułGuidance on sampling and monitoring for lead in drinking water
  AutorzyE. J. Hoekstra, C. R. Hayes, R. Aertgeerts, A. Becker, M. Jung, A. POSTAWA, L. Russell, S. WITCZAK
  Details[S. l.] : Euroepan Communities, cop. 2009. — 27, [3] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [inne, 2010]
 • TytułGuide for small community water suppliers and local health officials on Lead in drinking water [Dokument elektroniczny]
  Autorzyed. Colin Hayes ; authors: Colin Hayes,[et al.], Adam POSTAWA, [et al.], Stanisław WITCZAK, [et al.]
  Details[London, IWA Publishing], [2010]. — 15 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
24
 • [referat, 2010]
 • TytułImplementation of limit of detection (LOD) and practical limit of detection (PLOD) values for the assessment of uncertainty involved in sampling and analytical processes during drinking water quality monitoring
  AutorzyAdam POSTAWA, Ewa KMIECIK
  ŹródłoCOST ACTION 637 : METEAU : metals and related substances in drinking water : 3textsuperscript{rd} international conference : Ioannina, Greece, 21–23 October 2009 : proceedings book / COST – European Cooperation in the field of Scientific and Technical Researc [etc.]. — [Greece] : COST, [2010]. — S. 10–15
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25