Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Postawa, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1920-871X

ResearcherID: E-3936-2018

Scopus: 7801331675

PBN: 900473

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 79, z ogólnej liczby 81 publikacji Autora


1
 • [referat, 2015]
 • TytułA multidisciplinary assessment of the impact of groundwater abstraction on a dependent terrestrial ecosystem in southern Poland
  AutorzyAnna J. ŻUREK, Stanisław WITCZAK, Marek DULIŃSKI, Przemysław WACHNIEW, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Jarosław KANIA, Adam POSTAWA, Jerzy KARCZEWSKI, Włodzimierz J. MOŚCICKI
  ŹródłoAQUA2015 [Dokument elektroniczny] : hydrogeology: back to the future! : 42textsuperscript{nd} IAH congress - ROME : Rome, 13/18 September 2015 : abstract book / The International Association of Hydrogeologists. — Rome : [IAH], 2015. — S. 505
2
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2016]
 • TytułA multidisciplinary assessment of the impact of groundwater abstraction on a dependent terrestrial ecosystem in southern Poland
  AutorzyAnna J. ŻUREK, Stanisław WITCZAK, Marek DULIŃSKI, Przemysław WACHNIEW, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Jarosław KANIA, Adam POSTAWA, Jerzy KARCZEWSKI, Włodzimierz J. MOŚCICKI
  ŹródłoRendiconti online Società Geologica Italiana [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 39 suppl. n. 1, s. 513
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułA probabilistic approach to assessment of the quality of drinking water
  AutorzyKatarzyna WĄTOR, Ewa KMIECIK, Adam POSTAWA, Piotr RUSINIAK
  ŹródłoGeologos [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2019 vol. 25 iss. 3, s. 249–254. — tekst: http://www.geologos.com.pl/pdf/Geologos-25-3-08-Wator.pdf
4
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza czynników wpływających na zmiany składu chemicznego wód przeznaczonych do spożycia
  AutorzyKatarzyna WĄTOR, Ewa KMIECIK, Adam POSTAWA
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2017 vol. 65 nr 11/2, s. 1388–1392. — tekst: https://goo.gl/6aH97Y
5
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza zróżnicowania składu chemicznego wód przeznaczonych do spożycia z wykorzystaniem analizy czynnikowej
  AutorzyPiotr RUSINIAK, Katarzyna WĄTOR, Ewa KMIECIK, Adam POSTAWA
  ŹródłoChemometria i metrologia w analityce [Dokument elektroniczny] : VI konferencja : 01-03.03.2017 Poznań / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Chemii. Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków, Zespół Chemometrii i Metrologii Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie. — [Poznań : s. n.], 2017. — S. [77]
6
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułArsen w wodach podziemnych okolic Lublina
  AutorzyAdam POSTAWA, Joanna Jeż-Walkowiak, Alina Pruss, Katarzyna WĄTOR
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2011 nr 445 z. 12/2, s. 495–503
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAssessment of the qualitative and quantitative stability of “Wieliczka” Salt Mine (Poland) brines and of their possible use for medicinal purposes
  AutorzyKajetan d'Obyrn, Adam POSTAWA
  ŹródłoGeological Quarterly. — 2014 vol. 58 no. 3, s. 459–464. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/download/9030/pdf_1123
8
 • [książka, 2013]
 • Tytułemph{Best practice guide} on the control of iron and manganese in water supply
  Autorzyeds. Adam POSTAWA, Colin Hayes ; authors: Mathew Bower, [et al.], Adam POSTAWA, [et al.]
  DetailsLondon : IWA Publishing, 2013. — 131 s.
9
 • [książka, 2010]
 • TytułBest practice guide on the control of lead in drinking water
  Autorzyed. Colin Hayes ; authors: Colin Hayers, [et al.], Adam POSTAWA, [et al.], Stanisław WITCZAK, [et al.]
  DetailsLondon : IWA Publishing, 2010. — XV, 85 s.
10
 • [książka, 2012]
 • Tytuł{em Best practice guide} on the sampling and monitoring of metals in drinking water
  Autorzyed. A. POSTAWA ; authors: Adam POSTAWA [et al.], Ewa KMIECIK, [et al.]
  DetailsLondon, UK : IWA Publishing, 2012. — XXIII, 130 s.
11
 • [referat, 2014]
 • TytułBoron as a water micropollutant : comparison of reference methods of determination of boron in water samples
  AutorzyEwa KMIECIK, Barbara TOMASZEWSKA, Adam POSTAWA
  ŹródłoCLEAR 2014 : 2textsuperscript{nd} international conference on Contaminated Land, Ecological Assessment and Remediation : Chuncheon, Korea, October 5–8textsuperscript{th}, 2014. — Korea : Hanrimwon Co., [2014]. — S. 148
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułCechy fizykochemiczne i skład jonowy wód górnej Soły
  AutorzyMałgorzata MALATA, Jacek MOTYKA, Adam POSTAWA, Bartłomiej Byrski
  ŹródłoPrzegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska. — 2017 vol. 26 iss. 1, s. 38–54
13
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułControl of arsenic in the European Union: case studies from Poland
  AutorzyAdam POSTAWA, Barbara TOMASZEWSKA
  ŹródłoBest practice guide on the control of arsenic in drinking water / ed. by Prosun Bhattacharya, David A. Polya, Dragana Jovanovic. — London : IWA Publishing, 2017. — S. 227–231
14
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułCzy Polsce grozi problem roku 2013?; ołów w wodach przeznaczonych do spożycia
  AutorzyAdam POSTAWA
  ŹródłoZaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, T. 1 / red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak. — Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, cop. 2012. — S. 597–614
15
 • [referat, 2018]
 • TytułDobowe zmiany stężeń wybranych metali w wodzie z sieci wodociągowej
  AutorzyKatarzyna WĄTOR, Adam POSTAWA, Ewa KMIECIK, Piotr RUSINIAK, Anna MIKA
  Źródło„Analiza specjacyjna – możliwości i kierunki rozwoju” : konferencja : Poznań, 1–2 marca 2018. — [Poznań : s. n.], [2018]. — S. [64]
16
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułDrinking of tap water is smart, but how do it better? – a tap water quality research
  AutorzyAnna MIKA, Klaudia SEKUŁA, Marta Dendys, Weronika Ptaszek, Adam POSTAWA
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 30 art. no. 01007, s. 1–7. — tekst: https://goo.gl/8kX71p
17
 • [referat, 2014]
 • TytułEkosystemy zależne od wód podziemnych: konflikt priorytetów
  AutorzyPrzemysław WACHNIEW, Stanisław WITCZAK, Adam POSTAWA, Jarosław KANIA, Anna ŻUREK, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Marek DULIŃSKI
  Źródło„Przemiany środowiska naturalnego, rozwój zrównoważony i zasoby surowców mineralnych Polski” : trzecia konferencja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Karola Bohdanowicza : Kraków, 25–26 wrzesień, 2014 : program konferencji oraz streszczenia referatów. — [Kraków : s. n.], cop. 2014. — S. 19
18
 • [referat, 2017]
 • TytułGroundwater conditions in section of Cracow-Tarnow highway A4 (Upper Vistula Catchment)
  AutorzyANDRYCHOWICZ Anna, POSTAWA Adam
  ŹródłoGroundwater heritage and sustainability [Dokument elektroniczny] : 44textsuperscript{th} annual congress of the International Association of Hydrogeologists (IAH) : Dubrovnik, Croatia, September 25textsuperscript{th} – 29textsuperscript{th} 2017 : book of abstracts / eds. Kristijan Posavec, Tamara Marković. — [Croatia : s. n.], [2017]. — S. 212
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułGroundwater dependent ecosystems and man: conflicting groundwater uses
  AutorzyPrzemysław WACHNIEW, Stanisław WITCZAK, Adam POSTAWA, Jarosław KANIA, Anna ŻUREK, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Marek DULIŃSKI
  ŹródłoGeological Quarterly. — 2014 vol. 58 no. 4, s. 695–706. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/10097/pdf_1161
20
 • [inne, 2009]
 • TytułGuidance on sampling and monitoring for lead in drinking water
  AutorzyE. J. Hoekstra, C. R. Hayes, R. Aertgeerts, A. Becker, M. Jung, A. POSTAWA, L. Russell, S. WITCZAK
  Details[S. l.] : Euroepan Communities, cop. 2009. — 27, [3] s.
21
 • [inne, 2010]
 • TytułGuide for small community water suppliers and local health officials on Lead in drinking water [Dokument elektroniczny]
  Autorzyed. Colin Hayes ; authors: Colin Hayes,[et al.], Adam POSTAWA, [et al.], Stanisław WITCZAK, [et al.]
  Details[London, IWA Publishing], [2010]. — 15 s.
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułIdentification of TCE and PCE sorption and biodegradation parameters in a sandy aquifer for fate and transport modelling : batch and column studies
  AutorzyE. KRET, A. KIECAK, G. MALINA, I. Nijenhuis, A. POSTAWA
  ŹródłoEnvironmental Science and Pollution Research. — 2015 vol. 22 iss. 13, s. 9877–9888. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11356-015-4156-9.pdf
23
24
 • [referat, 2010]
 • TytułImplementation of limit of detection (LOD) and practical limit of detection (PLOD) values for the assessment of uncertainty involved in sampling and analytical processes during drinking water quality monitoring
  AutorzyAdam POSTAWA, Ewa KMIECIK
  ŹródłoCOST ACTION 637 : METEAU : metals and related substances in drinking water : 3textsuperscript{rd} international conference : Ioannina, Greece, 21–23 October 2009 : proceedings book / COST – European Cooperation in the field of Scientific and Technical Researc [etc.]. — [Greece] : COST, [2010]. — S. 10–15
25