Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Postawa, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1920-871X

ResearcherID: E-3936-2018

Scopus: 7801331675

PBN: 900473

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 70, z ogólnej liczby 72 publikacji Autora


1
 • Analiza czynników wpływających na zmiany składu chemicznego wód przeznaczonych do spożycia
2
 • Analiza zróżnicowania składu chemicznego wód przeznaczonych do spożycia z wykorzystaniem analizy czynnikowej
3
 • Arsen w wodach podziemnych okolic Lublina
4
 • Assessment of the qualitative and quantitative stability of “Wieliczka” Salt Mine (Poland) brines and of their possible use for medicinal purposes
5
 • A multidisciplinary assessment of the impact of groundwater abstraction on a dependent terrestrial ecosystem in southern Poland
6
 • A multidisciplinary assessment of the impact of groundwater abstraction on a dependent terrestrial ecosystem in southern Poland
7
 • \emph{Best practice guide} on the control of iron and manganese in water supply
8
 • Best practice guide on the control of lead in drinking water
9
 • {\em Best practice guide} on the sampling and monitoring of metals in drinking water
10
 • Boron as a water micropollutant
11
 • Cechy fizykochemiczne i skład jonowy wód górnej Soły
12
 • Control of arsenic in the European Union: case studies from Poland
13
 • Czy Polsce grozi problem roku 2013?; ołów w wodach przeznaczonych do spożycia
14
 • Dobowe zmiany stężeń wybranych metali w wodzie z sieci wodociągowej
15
 • Drinking of tap water is smart, but how do it better? – a tap water quality research
16
 • Ekosystemy zależne od wód podziemnych: konflikt priorytetów
17
 • Groundwater conditions in section of Cracow-Tarnow highway A4 (Upper Vistula Catchment)
18
 • Groundwater dependent ecosystems and man: conflicting groundwater uses
19
 • Guidance on sampling and monitoring for lead in drinking water
20
 • Guide for small community water suppliers and local health officials on Lead in drinking water [Dokument elektroniczny]
21
 • Identification of TCE and PCE sorption and biodegradation parameters in a sandy aquifer for fate and transport modelling
22
 • Impact of $Zn-Pb$ mining in the Olkusz ore district on the Permian aquifer (SW Poland)
23
 • Implementation of limit of detection (LOD) and practical limit of detection (PLOD) values for the assessment of uncertainty involved in sampling and analytical processes during drinking water quality monitoring
24
 • Influence of the liquidated sulphur excavation Piaseczno on the water conditions in its surroundings
25
 • Internal corrosion control of water supply systems