Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Kulma, dr inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 55, z ogólnej liczby 55 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułAnaliza dopływów wody do studni położonych w pobliżu prostopadłych granic zasilania
  AutorzyAndrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2002 t. 18 z. 1, s. 83–102
 • słowa kluczowe: hydrogeologia, obliczenia prognostyczne, ujęcia wód podziemnych

  keywords: hydrogeology, prognostic calculations, ground water intake

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułBadania modelowe dla końcowego etapu odwadniania wyrobiska poeksploatacyjnego siarki w Machowie k. Tarnobrzega
  AutorzyRyszard KULMA, Andrzej HAŁADUS
  ŹródłoWUG / Wyższy Urząd Górniczy. — 2005 nr 5, s. 34–38
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułBadania modelowe dla obszaru zagrożonego podtopieniem w rejonie Tarnobrzega
  AutorzyRyszard KULMA, Andrzej HAŁADUS
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 1999 t. 15 z. 2, s. 99–115
 • keywords: hydrogeology, prognostic calculations, results of stip mines liqudating

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułBadania modelowe zmian stosunków wodnych w warunkach likwidacji górnictwa rud cynku i ołowiu w rejonie olkuskim
  AutorzyAndrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2004 t. 20 z. 2, s. 89–107
 • słowa kluczowe: hydrogeologia, odwadnianie kopalń, modelowanie procesów filtracji

  keywords: hydrogeology, filtration modelling, mine drainage

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2017]
 • TytułChange of hydrographic conditions in the vicinity of post-exploitation open pits of natural aggregates
  AutorzyJustyna Burchard-Piekutowska, Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA, Przemysław Bukowski, Katarzyna Niedbalska
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27–29 November, 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Water resources: forest, marine and ocean ecosystems. Iss. 33, Hydrology and water resources forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 103–110
 • keywords: numerical modelling, post exploitation reservoirs, hydrogeological forecasts

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017H/33/S12.013

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułDokładność prognoz hydrogeologicznych wykonywanych dla studni położonej na obszarze międzyrzecza
  AutorzyAndrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA, Paweł Rychlik
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2000 t. 16 z. 2, s. 135–146
 • słowa kluczowe: hydrogeologia, obliczenia prognostyczne, ujęcia wód podziemnych

  keywords: hydrogeology, prognostic calculations, ground water intake

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułDopływy wody do dwóch studni położonych w pobliżu granicy zasilającej i nieprzepuszczalnej
  AutorzyAndrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2002 t. 18 z. 2, s. 137–153
 • słowa kluczowe: hydrogeologia, obliczenia prognostyczne, ujęcia wód podziemnych

  keywords: hydrogeology, prognostic calculations, ground water intake

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułDopływy wody do studni położonej w pobliżu prostopadłych granic nieprzepuszczalnych
  AutorzyAndrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2004 t. 20 z. 1, s. 65–76
 • słowa kluczowe: hydrogeologia, obliczenia prognostyczne, ujęcia wód podziemnych

  keywords: hydrogeology, prognostic calculations, ground water intake

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [monografia, 2014]
 • TytułDynamika wód podziemnych : przykłady obliczeń. Cz. 2, Dopływy do ujęć wodnych
  AutorzyAndrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 377, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [podręcznik, 2012]
 • TytułDynamika wód podziemnych : przykłady obliczeń. Cz. 1, Przepływy filtracyjne jednowymiarowe
  AutorzyAndrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 267, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułGeosozologiczne skutki likwidacji kopalń siarki w rejonie Tarnobrzega
  AutorzyTadeusz GOŁDA, Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2005 t. 10 z. 1, s. 59–73
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2005]
 • TytułGeosozologiczne skutki likwidacji odkrywkowej kopalni siarki Piaseczno
  AutorzyTadeusz GOŁDA, Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA
  ŹródłoWspółczesne problemy hydrogeologii : 6–9 września 2005, Toruń, T. 12 / red. Andrzej Sadurski, Arkadiusz Krawiec ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. — Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. — S. 203–209
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułGroundwaters recharge and drainage in the Żuławy Elbląskie area
  AutorzyRyszard KULMA, Andrzej HAŁADUS, Maria Kreczko, Zbigniew Kordalski
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2002 t. 18 z. 4, s. 97–115
 • słowa kluczowe: badania modelowe, hydrogeologia, zasoby wód podziemnych

  keywords: modelling, ground water resources, hydrogeology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułHydrodynamiczne skutki likwidacji wyrobiska poeksploatacyjnego siarki w Piasecznie koło Tarnobrzega przy braku dennej warstwy izolacyjnej
  AutorzyRyszard KULMA, Andrzej HAŁADUS
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2001 t. 17 z. 2, s. 123–140
 • słowa kluczowe: hydrogeologia, likwidacja kopalń, obliczenia prognostyczne

  keywords: hydrogeology, prognostic calculations, mine liquidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [monografia, 2004]
 • TytułHydrogeologia polskich złóż kopalin i problemy wodne górnictwa, [T.] 3
  Autorzypod red. Zbigniewa WILKA i Ryszarda KULMY
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 234, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułHydrogeologia złóż i problemy wodne górnictwa siarki
  AutorzyRyszard KULMA
  ŹródłoHydrogeologia polskich złóż kopalin i problemy wodne górnictwa, [T.] 3 / pod red. Zbigniewa Wilka i Ryszarda Kulmy. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 129–197
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułHydrogeologiczne aspekty likwidacji odkrywkowych kopalń siarki w rejonie Tarnobrzega
  AutorzyRyszard KULMA, Andrzej HAŁADUS
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2001 t. 27 z. 2–4, s. 487–499
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułHydrogeologiczne skutki likwidacji otworowej kopalni siarki Jeziórko
  AutorzyRyszard KULMA, Andrzej HAŁADUS
  ŹródłoWspółczesne problemy hydrogeologii, T. 11, cz. 1 / red. Halina Piekarek-Jankowska, Beata Jaworska-Szulc ; Politechnika Gdańska. Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska. — Gdańsk : WBWiIŚ PG, 2003. — S. 369–376
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2001]
 • TytułHydrogeologiczne skutki likwidacji wyrobiska poeksploatacyjnego siarki w Piasecznie k. Tarnobrzega
  AutorzyRyszard KULMA, Andrzej HAŁADUS
  ŹródłoWspółczesne problemy hydrogeologii : Wrocław 2001. 10, T. 2 / red. nauk. Tatiana Bocheńska, Stanisław Staśko. — Wrocław : Sudety. Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK na zlec. Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. — S. 231–238
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułHydrogeologiczne skutki zakończenia eksploatacji złoża piasków na obszarze górniczym „Szczakowa III”
  AutorzyAndrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA, Jarosław KANIA, Przemysław Bukowski
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2006 t. 62 nr 12, s. 39–44
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 1999]
 • TytułHydrogeologiczne uwarunkowania przebiegu likwidacji odkrywkowych kopalń siarki w rejonie Tarnobrzega
  AutorzyRyszard KULMA
  ŹródłoPrzewodnik wycieczek hydrogeologicznych : IX ogólnopolskie sympozjum „Współczesne problemy hydrogeologii” : hydrogeologia na przełomie wieków : Warszawa – Kielce 15–17 września 1999 r.. — Warszawa ; Kielce : Państwowy Instytut Geologiczny, 1999. — S. 47–49
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2018]
 • TytułInfluence of the liquidated sulphur excavation Piaseczno on the water conditions in its surroundings
  AutorzyRyszard KULMA, Adam POSTAWA, Andrzej HAŁADUS, Justyna Burchard-Piekutowska, Katarzyna Niedbalska
  ŹródłoSGEM 2018 : 18textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 1.2, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — S. 387–394
 • keywords: hydrogeological forecasts, open pits liquidation, ground water flow modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2018/1.2/S02.049

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułKilka uwag o modelowaniu filtracji wód podziemnych
  AutorzyRobert ZDECHLIK, Ryszard KULMA
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2009 nr 436 z. 9/2, s. 569–573
 • keywords: ground water model, ground water filtration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: