Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Kulma, dr inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem5274833
2018321
2017312
201611
201411
201211
201122
2009514
2007514
200622
2005312
20045113
2003312
200266
20016114
200022
1999422
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem52493
2018321
2017321
201611
201411
201211
201122
200955
200755
200622
200533
200455
200333
2002651
200166
200022
199944
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem52502
2018321
2017321
201611
201411
201211
201122
200955
200755
200622
200533
200455
200333
200266
200166
200022
199944
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem52250
201833
201733
201611
201411
201211
201122
200955
2007523
200622
200533
200455
200333
200266
200166
200022
199944
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem521735
2018321
2017321
201611
201411
201211
2011211
200955
2007541
200622
200533
200455
200333
200266
200166
200022
199944
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem524012
2018321
2017321
201611
201411
201211
201122
200955
2007541
2006211
2005312
2004532
2003321
200266
2001642
200022
19994311
 • Analiza dopływów wody do studni położonych w pobliżu prostopadłych granic zasilaniaAnalysis of inflows to wells located close to perpendicular recharge boundaries / Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2002 t. 18 z. 1, s. 83–102. — Bibliogr. s. 102, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: hydrogeologia, obliczenia prognostyczne, ujęcia wód podziemnych

  keywords: hydrogeology, prognostic calculations, ground water intake

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania modelowe dla końcowego etapu odwadniania wyrobiska poeksploatacyjnego siarki w Machowie k. TarnobrzegaModelling of the final drainage stage of closed native sulphur open pit in Machów near Tarnobrzeg / Ryszard KULMA, Andrzej HAŁADUS // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2005 nr 5, s. 34–38. — Bibliogr. s. 38, Streszcz., Summ., Zsfassung., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania modelowe dla obszaru zagrożonego podtopieniem w rejonie TarnobrzegaModel research for inundated endangered area in the region of Tarnobrzeg / Ryszard KULMA, Andrzej HAŁADUS // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 1999 t. 15 z. 2, s. 99–115. — Bibliogr. s. 114, Summ.

 • keywords: hydrogeology, prognostic calculations, results of stip mines liqudating

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania modelowe hydrogeologicznych skutków likwidacji odkrywkowej Kopalni Siarki Piaseczno koło TarnobrzegaModelling of hydrogeological consequences of the closure of native sulphur open-pit mine Piaseczno near Tarnobrzeg / Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA, Tomasz Burchard // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. 2, s. 75–90. — Bibliogr. s. 89, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96694-29767?filename=ModelIing%20of.pdf

 • słowa kluczowe: likwidacja kopalń odkrywkowych, obliczenia prognostyczne

  keywords: open pit closure, prognostic calculations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania modelowe zmian stosunków wodnych w obrębie złoża piasków na obszarze górniczym Szczakowa IIIModelling of changes in the aquatic environment of the Szczakowa III sand pit / Andrzej HAŁADUS, Jarosław KANIA, Ryszard KULMA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. 1, s. 139–152. — Bibliogr. s. 151–152, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96689-29758?filename=Modelling%20of%20changes%20in.pdf

 • słowa kluczowe: hydrogeologia, odwadnianie kopalń, modelowanie procesów filtracji

  keywords: hydrogeology, mine drainage, filtartion modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania modelowe zmian stosunków wodnych w warunkach likwidacji górnictwa rud cynku i ołowiu w rejonie olkuskimModelling of changes in the aquatic environment of the Olkusz area during the closure of mining activity / Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2004 t. 20 z. 2, s. 89–107. — Bibliogr. s. 106, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: hydrogeologia, odwadnianie kopalń, modelowanie procesów filtracji

  keywords: hydrogeology, filtration modelling, mine drainage

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Change of hydrographic conditions in the vicinity of post-exploitation open pits of natural aggregates / Justyna Burchard-Piekutowska, Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA, Przemysław Bukowski, Katarzyna Niedbalska // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27–29 November, 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Water resources: forest, marine and ocean ecosystems. Iss. 33, Hydrology and water resources forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — ISBN: 978-619-7408-27-0. — S. 103–110. — Bibliogr. s. 110, Abstr.

 • keywords: numerical modelling, post exploitation reservoirs, hydrogeological forecasts

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017H/33/S12.013

8
 • Dokładność prognoz hydrogeologicznych wykonywanych dla studni położonej na obszarze międzyrzeczaThe accuracy of hydrogeological prognosis of a well positioned on an interfluve / Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA, Paweł Rychlik // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2000 t. 16 z. 2, s. 135–146. — Bibliogr. s. 146, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: hydrogeologia, obliczenia prognostyczne, ujęcia wód podziemnych

  keywords: hydrogeology, prognostic calculations, ground water intake

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Dopływy wody do dwóch studni położonych w pobliżu granicy zasilającej i nieprzepuszczalnejWater inflows to the two wells located close to the recharge and impermeable boundaries / Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2002 t. 18 z. 2, s. 137–153. — Bibliogr. s. 152, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: hydrogeologia, obliczenia prognostyczne, ujęcia wód podziemnych

  keywords: hydrogeology, prognostic calculations, ground water intake

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Dopływy wody do studni położonej w pobliżu prostopadłych granic nieprzepuszczalnychInflows to a groundwater intake located in the vicinity of perpendicular impermeable boundaries / Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2004 t. 20 z. 1, s. 65–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: hydrogeologia, obliczenia prognostyczne, ujęcia wód podziemnych

  keywords: hydrogeology, prognostic calculations, ground water intake

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Dynamika wód podziemnych : przykłady obliczeń. Cz. 2, Dopływy do ujęć wodnych[Groundwater dynamics : examples of calculations. Pt. 2, Yield of groundwater intakes] / Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 377, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0590). — Bibliogr. s. 375–[378]. — ISBN: 978-83-7464-744-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Dynamika wód podziemnych : przykłady obliczeń. Cz. 1, Przepływy filtracyjne jednowymiarowe[Groundwater dynamics : examples of calculations. Pt. 1, One-dimensional flow filtration] / Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 267, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 0442). — Bibliogr. s. 267–[268]. — ISBN: 978-83-7464-472-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Geosozologiczne skutki likwidacji kopalń siarki w rejonie TarnobrzegaGeo-environmental effects of sulphur mines closure in Tarnobrzeg region / Tadeusz GOŁDA, Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2005 t. 10 z. 1, s. 59–73. — Bibliogr. s. 72–73, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Geosozologiczne skutki likwidacji odkrywkowej kopalni siarki PiasecznoGeosozological impacts of closure the Piaseczno Sulphur Open-pit Mine / Tadeusz GOŁDA, Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA // W: Współczesne problemy hydrogeologii : 6–9 września 2005, Toruń, T. 12 / red. Andrzej Sadurski, Arkadiusz Krawiec ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. — Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. — S. 203–209. — Bibliogr. s. 208–209, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Groundwaters recharge and drainage in the Żuławy Elbląskie areaZasilanie i drenaż wód podziemnych na Żuławach Elbląskich / Ryszard KULMA, Andrzej HAŁADUS, Maria Kreczko, Zbigniew Kordalski // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2002 t. 18 z. 4, s. 97–115. — Bibliogr. s. 113–114, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: badania modelowe, hydrogeologia, zasoby wód podziemnych

  keywords: modelling, ground water resources, hydrogeology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Hydrodynamiczne skutki likwidacji wyrobiska poeksploatacyjnego siarki w Piasecznie koło Tarnobrzega przy braku dennej warstwy izolacyjnejHydrodynamic effects of liquidating post-exploitation sulphur works which lack an isolating bottom layer at Piaseczno in the Tarnobrzeg region / Ryszard KULMA, Andrzej HAŁADUS // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2001 t. 17 z. 2, s. 123–140. — Bibliogr. s. 139, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: hydrogeologia, likwidacja kopalń, obliczenia prognostyczne

  keywords: hydrogeology, prognostic calculations, mine liquidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Hydrogeologia polskich złóż kopalin i problemy wodne górnictwa, [T.] 3[The hydrogeology of Polish mineral deposits and water problems of mining. Pt. 3] / pod red. Zbigniewa WILKA i Ryszarda KULMY. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 234, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0098). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-89388-06-5. — U góry okł.: 85 AGH 1919-2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Hydrogeologia złóż i problemy wodne górnictwa siarki[The hydrogeology of deposits and problems caused by water during sulphur mining] / Ryszard KULMA // W: Hydrogeologia polskich złóż kopalin i problemy wodne górnictwa, [T.] 3 / pod red. Zbigniewa Wilka i Ryszarda Kulmy. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0098). — ISBN10: 8389388065. — S. 129–197. — Bibliogr. s. 194–197

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Hydrogeologiczne aspekty likwidacji odkrywkowych kopalń siarki w rejonie TarnobrzegaHydrogeological aspects of liquidating open cast sulphur mines in the Tarnobrzeg region / Ryszard KULMA, Andrzej HAŁADUS // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2001 t. 27 z. 2–4, s. 487–499. — Bibliogr. s. 497–498, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Hydrogeologiczne skutki likwidacji otworowej kopalni siarki JeziórkoHydrogeological effects of the closure of native sulphur underground-melting Mine “Jeziórko” / Ryszard KULMA, Andrzej HAŁADUS // W: Współczesne problemy hydrogeologii, T. 11, cz. 1 / red. Halina Piekarek-Jankowska, Beata Jaworska-Szulc ; Politechnika Gdańska. Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska. — Gdańsk : WBWiIŚ PG, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 369–376. — Bibliogr. s. 376, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Hydrogeologiczne skutki likwidacji wyrobiska poeksploatacyjnego siarki w Piasecznie k. TarnobrzegaHydrogeologic effects of liquidating post-exploitation sulphur works at Piaseczno in the Tarnobrzeg region / Ryszard KULMA, Andrzej HAŁADUS // W: Współczesne problemy hydrogeologii : Wrocław 2001. 10, T. 2 / red. nauk. Tatiana Bocheńska, Stanisław Staśko. — Wrocław : Sudety. Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK na zlec. Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. — S. 231–238. — Bibliogr. s. 238, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Hydrogeologiczne skutki zakończenia eksploatacji złoża piasków na obszarze górniczym „Szczakowa III”Hydrological effects of termination of sand deposit exploitation on mine field “Szczakowa III” / Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA, Jarosław KANIA, Przemysław Bukowski // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2006 t. 62 nr 12, s. 39–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Hydrogeologiczne uwarunkowania przebiegu likwidacji odkrywkowych kopalń siarki w rejonie Tarnobrzega[Hydrogeological preconditions of the liquidation process at surface sulphur mines in the Tarnobrzeg region] / Ryszard KULMA // W: Przewodnik wycieczek hydrogeologicznych : IX ogólnopolskie sympozjum „Współczesne problemy hydrogeologii” : hydrogeologia na przełomie wieków : Warszawa – Kielce 15–17 września 1999 r.. — Warszawa ; Kielce : Państwowy Instytut Geologiczny, 1999. — S. 47–49. — Bibliogr. s. 48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Influence of the liquidated sulphur excavation Piaseczno on the water conditions in its surroundings / Ryszard KULMA, Adam POSTAWA, Andrzej HAŁADUS, Justyna Burchard-Piekutowska, Katarzyna Niedbalska // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 1.2, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-36-2. — S. 387–394. — Bibliogr. s. 394, Abstr.. — Toż w: SGEM 2018 [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific conference on Earth & geosciences : conference proceedings : full collection of papers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — 1 dysk optyczny. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — S. 387–394. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 394

 • keywords: hydrogeological forecasts, open pits liquidation, ground water flow modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2018/1.2/S02.049

25
 • Kilka uwag o modelowaniu filtracji wód podziemnychA few remarks about groundwater modelling / Robert ZDECHLIK, Ryszard KULMA // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2009 nr 436 z. 9/2, s. 569–573. — Bibliogr. s. 573, Streszcz., Abstr.

 • keywords: ground water model, ground water filtration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: