Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Kulma, dr inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 55, z ogólnej liczby 55 publikacji Autora


1
 • Analiza dopływów wody do studni położonych w pobliżu prostopadłych granic zasilaniaAnalysis of inflows to wells located close to perpendicular recharge boundaries / Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2002 t. 18 z. 1, s. 83–102. — Bibliogr. s. 102, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: hydrogeologia, obliczenia prognostyczne, ujęcia wód podziemnych

  keywords: hydrogeology, prognostic calculations, ground water intake

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania modelowe dla końcowego etapu odwadniania wyrobiska poeksploatacyjnego siarki w Machowie k. TarnobrzegaModelling of the final drainage stage of closed native sulphur open pit in Machów near Tarnobrzeg / Ryszard KULMA, Andrzej HAŁADUS // WUG / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2005 nr 5, s. 34–38. — Bibliogr. s. 38, Streszcz., Summ., Zsfassung., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania modelowe dla obszaru zagrożonego podtopieniem w rejonie TarnobrzegaModel research for inundated endangered area in the region of Tarnobrzeg / Ryszard KULMA, Andrzej HAŁADUS // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 1999 t. 15 z. 2, s. 99–115. — Bibliogr. s. 114, Summ.

 • keywords: hydrogeology, prognostic calculations, results of stip mines liqudating

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania modelowe hydrogeologicznych skutków likwidacji odkrywkowej Kopalni Siarki Piaseczno koło TarnobrzegaModelling of hydrogeological consequences of the closure of native sulphur open-pit mine Piaseczno near Tarnobrzeg / Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA, Tomasz Burchard // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. 2, s. 75–90. — Bibliogr. s. 89, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96694-29767?filename=ModelIing%20of.pdf

 • słowa kluczowe: likwidacja kopalń odkrywkowych, obliczenia prognostyczne

  keywords: open pit closure, prognostic calculations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Badania modelowe zmian stosunków wodnych w warunkach likwidacji górnictwa rud cynku i ołowiu w rejonie olkuskimModelling of changes in the aquatic environment of the Olkusz area during the closure of mining activity / Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2004 t. 20 z. 2, s. 89–107. — Bibliogr. s. 106, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: hydrogeologia, odwadnianie kopalń, modelowanie procesów filtracji

  keywords: hydrogeology, filtration modelling, mine drainage

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Change of hydrographic conditions in the vicinity of post-exploitation open pits of natural aggregates / Justyna Burchard-Piekutowska, Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA, Przemysław Bukowski, Katarzyna Niedbalska // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27–29 November, 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Water resources: forest, marine and ocean ecosystems. Iss. 33, Hydrology and water resources forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — ISBN: 978-619-7408-27-0. — S. 103–110. — Bibliogr. s. 110, Abstr.

 • keywords: numerical modelling, post exploitation reservoirs, hydrogeological forecasts

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017H/33/S12.013

8
 • Dokładność prognoz hydrogeologicznych wykonywanych dla studni położonej na obszarze międzyrzeczaThe accuracy of hydrogeological prognosis of a well positioned on an interfluve / Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA, Paweł Rychlik // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2000 t. 16 z. 2, s. 135–146. — Bibliogr. s. 146, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: hydrogeologia, obliczenia prognostyczne, ujęcia wód podziemnych

  keywords: hydrogeology, prognostic calculations, ground water intake

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Dopływy wody do dwóch studni położonych w pobliżu granicy zasilającej i nieprzepuszczalnejWater inflows to the two wells located close to the recharge and impermeable boundaries / Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2002 t. 18 z. 2, s. 137–153. — Bibliogr. s. 152, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: hydrogeologia, obliczenia prognostyczne, ujęcia wód podziemnych

  keywords: hydrogeology, prognostic calculations, ground water intake

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Dopływy wody do studni położonej w pobliżu prostopadłych granic nieprzepuszczalnychInflows to a groundwater intake located in the vicinity of perpendicular impermeable boundaries / Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2004 t. 20 z. 1, s. 65–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: hydrogeologia, obliczenia prognostyczne, ujęcia wód podziemnych

  keywords: hydrogeology, prognostic calculations, ground water intake

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Dynamika wód podziemnych : przykłady obliczeń. Cz. 2, Dopływy do ujęć wodnych[Groundwater dynamics : examples of calculations. Pt. 2, Yield of groundwater intakes] / Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 377, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0590). — Bibliogr. s. 375–[378]. — ISBN: 978-83-7464-744-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Dynamika wód podziemnych : przykłady obliczeń. Cz. 1, Przepływy filtracyjne jednowymiarowe[Groundwater dynamics : examples of calculations. Pt. 1, One-dimensional flow filtration] / Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 267, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 0442). — Bibliogr. s. 267–[268]. — ISBN: 978-83-7464-472-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Geosozologiczne skutki likwidacji kopalń siarki w rejonie TarnobrzegaGeo-environmental effects of sulphur mines closure in Tarnobrzeg region / Tadeusz GOŁDA, Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA // Inżynieria Środowiska ; ISSN 1426-2908. — 2005 t. 10 z. 1, s. 59–73. — Bibliogr. s. 72–73, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Geosozologiczne skutki likwidacji odkrywkowej kopalni siarki PiasecznoGeosozological impacts of closure the Piaseczno Sulphur Open-pit Mine / Tadeusz GOŁDA, Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA // W: Współczesne problemy hydrogeologii : 6–9 września 2005, Toruń, T. 12 / red. Andrzej Sadurski, Arkadiusz Krawiec ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. — Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. — S. 203–209. — Bibliogr. s. 208–209, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Groundwaters recharge and drainage in the Żuławy Elbląskie areaZasilanie i drenaż wód podziemnych na Żuławach Elbląskich / Ryszard KULMA, Andrzej HAŁADUS, Maria Kreczko, Zbigniew Kordalski // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2002 t. 18 z. 4, s. 97–115. — Bibliogr. s. 113–114, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: badania modelowe, hydrogeologia, zasoby wód podziemnych

  keywords: modelling, ground water resources, hydrogeology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Hydrodynamiczne skutki likwidacji wyrobiska poeksploatacyjnego siarki w Piasecznie koło Tarnobrzega przy braku dennej warstwy izolacyjnejHydrodynamic effects of liquidating post-exploitation sulphur works which lack an isolating bottom layer at Piaseczno in the Tarnobrzeg region / Ryszard KULMA, Andrzej HAŁADUS // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2001 t. 17 z. 2, s. 123–140. — Bibliogr. s. 139, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: hydrogeologia, likwidacja kopalń, obliczenia prognostyczne

  keywords: hydrogeology, prognostic calculations, mine liquidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Hydrogeologia polskich złóż kopalin i problemy wodne górnictwa, [T.] 3[The hydrogeology of Polish mineral deposits and water problems of mining. Pt. 3] / pod red. Zbigniewa WILKA i Ryszarda KULMY. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 234, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0098). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-89388-06-5. — U góry okł.: 85 AGH 1919-2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Hydrogeologia złóż i problemy wodne górnictwa siarki[The hydrogeology of deposits and problems caused by water during sulphur mining] / Ryszard KULMA // W: Hydrogeologia polskich złóż kopalin i problemy wodne górnictwa, [T.] 3 / pod red. Zbigniewa Wilka i Ryszarda Kulmy. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0098). — ISBN10: 8389388065. — S. 129–197. — Bibliogr. s. 194–197

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Hydrogeologiczne aspekty likwidacji odkrywkowych kopalń siarki w rejonie TarnobrzegaHydrogeological aspects of liquidating open cast sulphur mines in the Tarnobrzeg region / Ryszard KULMA, Andrzej HAŁADUS // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2001 t. 27 z. 2–4, s. 487–499. — Bibliogr. s. 497–498, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Hydrogeologiczne skutki likwidacji otworowej kopalni siarki JeziórkoHydrogeological effects of the closure of native sulphur underground-melting Mine “Jeziórko” / Ryszard KULMA, Andrzej HAŁADUS // W: Współczesne problemy hydrogeologii, T. 11, cz. 1 / red. Halina Piekarek-Jankowska, Beata Jaworska-Szulc ; Politechnika Gdańska. Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska. — Gdańsk : WBWiIŚ PG, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 369–376. — Bibliogr. s. 376, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Hydrogeologiczne skutki likwidacji wyrobiska poeksploatacyjnego siarki w Piasecznie k. TarnobrzegaHydrogeologic effects of liquidating post-exploitation sulphur works at Piaseczno in the Tarnobrzeg region / Ryszard KULMA, Andrzej HAŁADUS // W: Współczesne problemy hydrogeologii : Wrocław 2001. 10, T. 2 / red. nauk. Tatiana Bocheńska, Stanisław Staśko. — Wrocław : Sudety. Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK na zlec. Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. — S. 231–238. — Bibliogr. s. 238, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Hydrogeologiczne skutki zakończenia eksploatacji złoża piasków na obszarze górniczym „Szczakowa III”Hydrological effects of termination of sand deposit exploitation on mine field “Szczakowa III” / Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA, Jarosław KANIA, Przemysław Bukowski // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2006 t. 62 nr 12, s. 39–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Hydrogeologiczne uwarunkowania przebiegu likwidacji odkrywkowych kopalń siarki w rejonie Tarnobrzega[Hydrogeological preconditions of the liquidation process at surface sulphur mines in the Tarnobrzeg region] / Ryszard KULMA // W: Przewodnik wycieczek hydrogeologicznych : IX ogólnopolskie sympozjum „Współczesne problemy hydrogeologii” : hydrogeologia na przełomie wieków : Warszawa – Kielce 15–17 września 1999 r.. — Warszawa ; Kielce : Państwowy Instytut Geologiczny, 1999. — S. 47–49. — Bibliogr. s. 48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Influence of the liquidated sulphur excavation Piaseczno on the water conditions in its surroundings / Ryszard KULMA, Adam POSTAWA, Andrzej HAŁADUS, Justyna Burchard-Piekutowska, Katarzyna Niedbalska // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 1.2, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-36-2. — S. 387–394. — Bibliogr. s. 394, Abstr.. — Toż w: SGEM 2018 [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific conference on Earth & geosciences : conference proceedings : full collection of papers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — 1 dysk optyczny. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — S. 387–394. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 394

 • keywords: hydrogeological forecasts, open pits liquidation, ground water flow modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2018/1.2/S02.049

25
 • Kilka uwag o modelowaniu filtracji wód podziemnychA few remarks about groundwater modelling / Robert ZDECHLIK, Ryszard KULMA // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2009 nr 436 z. 9/2, s. 569–573. — Bibliogr. s. 573, Streszcz., Abstr.

 • keywords: ground water model, ground water filtration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: