Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Haładus, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 25923960300

PBN: 900399

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem9451028483
2018431
20176141
20167241
2015431
201451211
20133111
20126213
201141111
200933
200811
2007725
20066132
2005743
200433
2003312
200266
2001945
2000514
1999523
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem9475172
2018422
2017633
2016752
201544
2014541
2013321
201266
20114211
200933
200811
200777
2006651
2005761
200433
200333
2002651
200199
2000541
199955
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem948212
2018422
2017633
2016752
2015431
2014541
201333
201266
2011431
200933
200811
200777
2006651
2005761
200433
200333
200266
200199
200055
199955
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem94490
201844
2017615
201677
201544
2014514
201333
201266
201144
200933
200811
2007725
200666
200577
200433
200333
200266
200199
200055
199955
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem943757
2018431
2017651
2016752
2015422
2014532
201333
2012651
2011431
200933
200811
2007743
200666
200577
200433
200333
200266
200199
200055
199955
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem946430
2018431
2017651
2016752
2015422
201455
201333
201266
2011422
200933
200811
2007734
2006624
2005725
200433
2003321
2002642
2001954
2000541
19995411
 • Analiza dopływów wody do studni położonych w pobliżu prostopadłych granic zasilania
2
 • Assessment of the changes in recharge conditions of the anticipated overflow lands due to the influence of the planned mining activity
3
 • Atlas geotermalny Karpat Wschodnich
4
 • Atlas geotermalny zapadliska przedkarpackiego
5
 • Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na Niżu Polskim
6
 • Atlas zasobów geotermalnych formacji paleozoicznej na Niżu Polskim
7
 • Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich
8
 • Badania modelowe dla końcowego etapu odwadniania wyrobiska poeksploatacyjnego siarki w Machowie k. Tarnobrzega
9
 • Badania modelowe dla obszaru zagrożonego podtopieniem w rejonie Tarnobrzega
10
 • Badania modelowe hydrogeologicznych skutków likwidacji odkrywkowej Kopalni Siarki Piaseczno koło Tarnobrzega
11
 • Badania modelowe prognozowania procesu zatapiania kopalni na przykładzie ZG „Janina”
12
 • Badania modelowe zmian stosunków wodnych w obrębie złoża piasków na obszarze górniczym Szczakowa III
13
 • Badania modelowe zmian stosunków wodnych w rejonie kopalni piasku podsadzkowego Maczki-Bór w związku z planami jej likwidacji
14
 • Badania modelowe zmian stosunków wodnych w warunkach likwidacji górnictwa rud cynku i ołowiu w rejonie olkuskim
15
 • Change of hydrographic conditions in the vicinity of post-exploitation open pits of natural aggregates
16
 • Charakterystyka odwadniania wdrażanego podsystemu Sosnowiec
17
 • Charakterystyka zagrożeń wodnych w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w związku z restrukturyzacją przemysłu węglowego
18
 • Conceptual dewatering project for closed hard-coal mines of the Sosnowiec sub-system
19
 • Docelowy model odwadniania kopalni Saturn i kopalń sąsiednich w warunkach ich likwidacji
20
 • Docelowy model odwadniania KWK Sosnowiec i kopalń sąsiednich w warunkach ich likwidacji
21
 • Dokładność prognoz hydrogeologicznych wykonywanych dla studni położonej na obszarze międzyrzecza
22
 • Dopływy wody do dwóch studni położonych w pobliżu granicy zasilającej i nieprzepuszczalnej
23
 • Dopływy wody do studni położonej w pobliżu prostopadłych granic nieprzepuszczalnych
24
 • Dynamika wód podziemnych
25
 • Dynamika wód podziemnych : przykłady obliczeń.