Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Haładus, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 25923960300

PBN: 900399

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 76, z ogólnej liczby 76 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułAnaliza dopływów wody do studni położonych w pobliżu prostopadłych granic zasilania
  AutorzyAndrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2002 t. 18 z. 1, s. 83–102
 • słowa kluczowe: hydrogeologia, obliczenia prognostyczne, ujęcia wód podziemnych

  keywords: hydrogeology, prognostic calculations, groundwater intake

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2016]
 • TytułAssessment of the changes in recharge conditions of the anticipated overflow lands due to the influence of the planned mining activity
  AutorzyJanusz Kubica, Katarzyna Niedbalska, Przemysław Bukowski, Andrzej HAŁADUS, Karol Kura
  ŹródłoSGEM 2016 : 16textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1, Geology, hydrogeology, engineering geology and geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — S. 707–714
 • keywords: numerical modelling, mining, water conditions, inundations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
6
 • [mapa, atlas, 2006]
 • TytułAtlas zasobów geotermalnych formacji paleozoicznej na Niżu Polskim
  Autorzypod red. Wojciecha GÓRECKIEGO ; autorzy: Wojciech GÓRECKI, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Andrzej Sadurski, Marek HAJTO, Bartosz PAPIERNIK, Jan Szewczyk, Andrzej Sokołowski, Wojciech STRZETELSKI, Andrzej HAŁADUS, Jarosław KANIA, Lucyna RAJCHEL, Anna Feldman-Olszewska, Ryszard Wagner, Krzysztof P. Leszczyński, Anna SOWIŻDŻAŁ ; Ministerstwo Środowiska [etc.] ; wykonawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Surowców Energetycznych
  DetailsKraków : AGH, 2006. — 240 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułBadania modelowe dla końcowego etapu odwadniania wyrobiska poeksploatacyjnego siarki w Machowie k. Tarnobrzega
  AutorzyRyszard KULMA, Andrzej HAŁADUS
  ŹródłoWUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy. — 2005 nr 5, s. 34–38
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadania modelowe hydrogeologicznych skutków likwidacji odkrywkowej Kopalni Siarki Piaseczno koło Tarnobrzega
  AutorzyAndrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA, Tomasz Burchard
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2007 t. 23 z. 2, s. 75–90
 • słowa kluczowe: likwidacja kopalń odkrywkowych, obliczenia prognostyczne

  keywords: open-pit closure, prognostic calculations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadania modelowe prognozowania procesu zatapiania kopalni na przykładzie ZG „Janina”
  AutorzyAndrzej HAŁADUS, Robert ZDECHLIK, Przemysław Bukowski, Michał Świstak
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2006 t. 62 nr 7–8, s. 57–68
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadania modelowe zmian stosunków wodnych w obrębie złoża piasków na obszarze górniczym Szczakowa III
  AutorzyAndrzej HAŁADUS, Jarosław KANIA, Ryszard KULMA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2007 t. 23 z. 1, s. 139–152
 • słowa kluczowe: hydrogeologia, odwadnianie kopalń, modelowanie procesów filtracji

  keywords: hydrogeology, mine drainage, filtartion modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadania modelowe zmian stosunków wodnych w rejonie kopalni piasku podsadzkowego Maczki-Bór w związku z planami jej likwidacji
  AutorzyKatarzyna Niedbalska, Przemysław Bukowski, Andrzej HAŁADUS
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego ; nr 451. Hydrogeologia. — 2012 nr 451 z. 13: Modelowanie przepływu wód podziemnych = Modelling of groundwater flow, s. 185–189
 • keywords: hydrodynamic conditions, hydrogeology, mine closure, mine drainage, modelling of groundwater flow

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułBadania modelowe zmian stosunków wodnych w warunkach likwidacji górnictwa rud cynku i ołowiu w rejonie olkuskim
  AutorzyAndrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2004 t. 20 z. 2, s. 89–107
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2017]
 • TytułChange of hydrographic conditions in the vicinity of post-exploitation open pits of natural aggregates
  AutorzyJustyna Burchard-Piekutowska, Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA, Przemysław Bukowski, Katarzyna Niedbalska
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27–29 November, 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Water resources: forest, marine and ocean ecosystems. Iss. 33, Hydrology and water resources forest ecosystems. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 103–110
 • keywords: numerical modelling, post-exploitation reservoirs, hydrogeological forecasts

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017H/33/S12.013

15
 • [referat, 2005]
 • TytułCharakterystyka zagrożeń wodnych w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w związku z restrukturyzacją przemysłu węglowego
  AutorzyPrzemysław Bukowski, Mirosława Bukowska, Andrzej HAŁADUS
  ŹródłoWarsztaty Górnicze z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Zrównoważony rozwój terenu górniczego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S. A. : Kazimierz Dolny nad Wisłą, 20–22 czerwca 2005 / red. nauk. Zenon Pilecki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2005. — S. 209–221
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułDopływy wody do dwóch studni położonych w pobliżu granicy zasilającej i nieprzepuszczalnej
  AutorzyAndrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2002 t. 18 z. 2, s. 137–153
 • słowa kluczowe: hydrogeologia, obliczenia prognostyczne, ujęcia wód podziemnych

  keywords: hydrogeology, prognostic calculations, groundwater intake

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułDopływy wody do studni położonej w pobliżu prostopadłych granic nieprzepuszczalnych
  AutorzyAndrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2004 t. 20 z. 1, s. 65–76
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [monografia, 2014]
 • TytułDynamika wód podziemnych : przykłady obliczeń. Cz. 2, Dopływy do ujęć wodnych
  AutorzyAndrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 377, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [podręcznik, 2012]
 • TytułDynamika wód podziemnych : przykłady obliczeń.. Cz. 1, Przepływy filtracyjne jednowymiarowe
  AutorzyAndrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 267, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2017]
 • TytułEvaluation of exploitable resources of water intakes located between rivers, based on numerical modeling, on the example of Tarnów region in Poland
  AutorzyAndrzej HAŁADUS, Robert ZDECHLIK, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Przemysław Bukowski, Grzegorz Wojtal
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 12, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 297–304
 • keywords: numerical modeling, hydrogeology, exploitable resources, water intakes, Dunajec river, Biala river

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/12/S02.038

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułGeosozologiczne skutki likwidacji kopalń siarki w rejonie Tarnobrzega
  AutorzyTadeusz GOŁDA, Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA
  ŹródłoInżynieria Środowiska. — 2005 t. 10 z. 1, s. 59–73
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2005]
 • TytułGeosozologiczne skutki likwidacji odkrywkowej kopalni siarki Piaseczno
  AutorzyTadeusz GOŁDA, Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA
  ŹródłoWspółczesne problemy hydrogeologii : 6–9 września 2005, Toruń, T. 12 / red. Andrzej Sadurski, Arkadiusz Krawiec ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. — Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. — S. 203–209
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułGroundwaters recharge and drainage in the Żuławy Elbląskie area
  AutorzyRyszard KULMA, Andrzej HAŁADUS, Maria Kreczko, Zbigniew Kordalski
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2002 t. 18 z. 4, s. 97–115
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2017]
 • TytułGroundwater vulnerability to pollution in areas of sublevel post-mining waste deposition
  AutorzyKatarzyna Niedbalska, Przemysław Bukowski, Andrzej HAŁADUS
  ŹródłoSGEM 2017 : 17textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 12, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — S. 413–420
 • keywords: water quality, groundwater, post-mining waste, vulnerability to contamination, sublevel source of contamination

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017/12/S02.053

25
 • [referat, 2018]
 • TytułHydrogeological research methods as a tool for assessment of the free space capacity in rock mass, goafs and mining excavations in coal mines in Upper Silesian Coal Basin
  AutorzyPrzemysław Bukowski, Katarzyna Niedbalska, Iwona Augustyniak, Andrzej HAŁADUS
  ŹródłoSGEM 2018 : 18textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 1.2, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — S. 357–364
 • keywords: natural hazards, water reservoirs, mines liquidation, hydrogeological research methods, mine workings and excavations, methane reservoirs, possibilities of usage

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2018/1.2