Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Haładus, dr inż.

adiunkt

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-khgi


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 25923960300

PBN: 900399

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 76, z ogólnej liczby 76 publikacji Autora


1
 • Analiza dopływów wody do studni położonych w pobliżu prostopadłych granic zasilania
2
 • Assessment of the changes in recharge conditions of the anticipated overflow lands due to the influence of the planned mining activity
3
 • Atlas geotermalny Karpat Wschodnich
4
 • Atlas geotermalny zapadliska przedkarpackiego
5
 • Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na Niżu Polskim
6
 • Atlas zasobów geotermalnych formacji paleozoicznej na Niżu Polskim
7
 • Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich
8
 • Badania modelowe dla końcowego etapu odwadniania wyrobiska poeksploatacyjnego siarki w Machowie k. Tarnobrzega
9
 • Badania modelowe hydrogeologicznych skutków likwidacji odkrywkowej Kopalni Siarki Piaseczno koło Tarnobrzega
10
 • Badania modelowe prognozowania procesu zatapiania kopalni na przykładzie ZG „Janina”
11
 • Badania modelowe zmian stosunków wodnych w obrębie złoża piasków na obszarze górniczym Szczakowa III
12
 • Badania modelowe zmian stosunków wodnych w rejonie kopalni piasku podsadzkowego Maczki-Bór w związku z planami jej likwidacji
13
 • Badania modelowe zmian stosunków wodnych w warunkach likwidacji górnictwa rud cynku i ołowiu w rejonie olkuskim
14
 • Change of hydrographic conditions in the vicinity of post-exploitation open pits of natural aggregates
15
 • Charakterystyka zagrożeń wodnych w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w związku z restrukturyzacją przemysłu węglowego
16
 • Dopływy wody do dwóch studni położonych w pobliżu granicy zasilającej i nieprzepuszczalnej
17
 • Dopływy wody do studni położonej w pobliżu prostopadłych granic nieprzepuszczalnych
18
 • Dynamika wód podziemnych
19
 • Dynamika wód podziemnych : przykłady obliczeń.
20
 • Evaluation of exploitable resources of water intakes located between rivers, based on numerical modeling, on the example of Tarnów region in Poland
21
 • Geosozologiczne skutki likwidacji kopalń siarki w rejonie Tarnobrzega
22
 • Geosozologiczne skutki likwidacji odkrywkowej kopalni siarki Piaseczno
23
 • Groundwaters recharge and drainage in the Żuławy Elbląskie area
24
 • Groundwater vulnerability to pollution in areas of sublevel post-mining waste deposition
25
 • Hydrogeological research methods as a tool for assessment of the free space capacity in rock mass, goafs and mining excavations in coal mines in Upper Silesian Coal Basin