Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Haładus, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 25923960300

PBN:

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 99, z ogólnej liczby 99 publikacji Autora


1
 • Analiza dopływów wody do studni położonych w pobliżu prostopadłych granic zasilania
2
 • Assessment of the changes in recharge conditions of the anticipated overflow lands due to the influence of the planned mining activity
3
 • Atlas geotermalny Karpat Wschodnich
4
 • Atlas geotermalny zapadliska przedkarpackiego
5
 • Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na Niżu Polskim
6
 • Atlas zasobów geotermalnych formacji paleozoicznej na Niżu Polskim
7
 • Atlas zasobów wód i energii geotermalnej Karpat Zachodnich
8
 • Badania modelowe dla końcowego etapu odwadniania wyrobiska poeksploatacyjnego siarki w Machowie k. Tarnobrzega
9
 • Badania modelowe dla obszaru zagrożonego podtopieniem w rejonie Tarnobrzega
10
 • Badania modelowe hydrogeologicznych skutków likwidacji odkrywkowej Kopalni Siarki Piaseczno koło Tarnobrzega
11
 • Badania modelowe prognozowania procesu zatapiania kopalni na przykładzie ZG „Janina”
12
 • Badania modelowe zmian stosunków wodnych w obrębie złoża piasków na obszarze górniczym Szczakowa III
13
 • Badania modelowe zmian stosunków wodnych w rejonie kopalni piasku podsadzkowego Maczki-Bór w związku z planami jej likwidacji
14
 • Badania modelowe zmian stosunków wodnych w warunkach likwidacji górnictwa rud cynku i ołowiu w rejonie olkuskim
15
 • Change of hydrographic conditions in the vicinity of post-exploitation open pits of natural aggregates
16
17
 • Charakterystyka odwadniania wdrażanego podsystemu Sosnowiec
18
 • Charakterystyka zagrożeń wodnych w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w związku z restrukturyzacją przemysłu węglowego
19
 • Conceptual dewatering project for closed hard-coal mines of the Sosnowiec sub-system
20
 • Docelowy model odwadniania kopalni Saturn i kopalń sąsiednich w warunkach ich likwidacji
21
 • Docelowy model odwadniania KWK Sosnowiec i kopalń sąsiednich w warunkach ich likwidacji
22
 • Dokładność prognoz hydrogeologicznych wykonywanych dla studni położonej na obszarze międzyrzecza
23
 • Dopływy wody do dwóch studni położonych w pobliżu granicy zasilającej i nieprzepuszczalnej
24
 • Dopływy wody do studni położonej w pobliżu prostopadłych granic nieprzepuszczalnych
25
 • Dynamika wód podziemnych