Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Haładus, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 25923960300

PBN: 900399

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Assessment of the changes in recharge conditions of the anticipated overflow lands due to the influence of the planned mining activity / Janusz Kubica, Katarzyna Niedbalska, Przemysław Bukowski, Andrzej HAŁADUS, Karol Kura // W: SGEM 2016 : 16\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1, Geology, hydrogeology, engineering geology and geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-55-1. — S. 707–714. — Bibliogr. s. 714, Abstr.

 • keywords: numerical modelling, mining, inundations, water conditions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Ocena wpływów planowanej eksploatacji podziemnej na wydajność ujęcia wód podziemnych[The impact assessment of the planned underground exploitation on the performance of underground water] / Katarzyna Niedbalska, Przemysław Bukowski, Janusz Kubica, Andrzej HAŁADUS // W: Praktyczne metody modelowania przepływu wód podziemnych / pod red. nauk. Stanisława Witczaka, Anny Żurek. — Kraków : [Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska], 2016. — Monografia wydana w ramach 7 MPWP 2016 : [VII konferencja naukowa „Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych” : Zakopane, 9-12 października, 2016]. — ISBN: 978-83-88927-38-6. — S. 63–70. — Bibliogr. s. 70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ocena wpływów planowanej eksploatacji podziemnej na wydajność ujęcia wód podziemnychAssessment of impacts of planned underground exploitation on yield of well ground-water intake / Katarzyna Niedbalska, Przemysław Bukowski, Janusz Kubica, Andrzej HAŁADUS // W: MPWP 2016 [Dokument elektroniczny] : VII konferencja naukowa Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych : Zakopane, 9–12 października 2016 : księga abstraktów / Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie ; Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Opis częśc. na podstawie programu. — S. 26. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ocena zasobów eksploatacyjnych ujęć położonych w obrębie międzyrzecza Dunajca i Białej na podstawie badań modelowych[Evaluation of resources exploitation intakes located in the region between Dunajec and White on the basis of model tests] / Andrzej HAŁADUS, Robert ZDECHLIK, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Przemysław Bukowski, Grzegorz Wojtal // W: Praktyczne metody modelowania przepływu wód podziemnych / pod red. nauk. Stanisława Witczaka, Anny Żurek. — Kraków : [Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska], 2016. — Monografia wydana w ramach 7 MPWP 2016 : [VII konferencja naukowa „Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych” : Zakopane, 9-12 października, 2016]. — ISBN: 978-83-88927-38-6. — S. 45–54. — Bibliogr. s. 53–54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ocena zasobów eksploatacyjnych ujęć położonych w obrębie międzyrzecza Dunajca i Białej, na podstawie badań modelowychEvaluation of exploitable resources of water intakes located in the area between Dunajec and Biała rivers, based on numerical modeling / Andrzej HAŁADUS, Robert ZDECHLIK, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Przemysław Bukowski, Grzegorz Wojtal // W: MPWP 2016 [Dokument elektroniczny] : VII konferencja naukowa Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych : Zakopane, 9–12 października 2016 : księga abstraktów / Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie ; Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Opis częśc. na podstawie programu. — S. 16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • The mine as "an influator" in the evaluation of groundwater vulnerability to pollution in the mining areas - Poland / Przemysław Bukowski, Ewa Krogulec, Andrzej HAŁADUS // W: SGEM 2016 : 16\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 1, Geology, hydrogeology, engineering geology and geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-55-1. — S. 1021–1028. — Bibliogr. s. 1028, Abstr.

 • keywords: Upper Silesian Coal Basin, groundwater vulnerability to pollution, source of groundwater pollution, influence of mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Zagospodarowanie poeksploatacyjnych wyrobisk górniczych w złożach kruszywa naturalnegoManagement of post-exploitation mine workings in deposits of natural aggregate / Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA, Justyna Burchard-Piekutowska, Przemysław Bukowski // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 6, s. 31–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zbiorniki poeksploatacyjne, prognozy hydrogeologiczne

  keywords: post-exploitation reservoirs, hydrogeological forecasts

  cyfrowy identyfikator dokumentu: