Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Haładus, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 25923960300

PBN: 900399

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Dynamika wód podziemnych : przykłady obliczeń. Cz. 2, Dopływy do ujęć wodnych[Groundwater dynamics : examples of calculations. Pt. 2, Yield of groundwater intakes] / Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 377, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0590). — Bibliogr. s. 375–[378]. — ISBN: 978-83-7464-744-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Modelowanie zmian warunków przepływu wód podziemnych w otoczeniu podpoziomowego składowiska odpadów pogórniczych jako narzędzie weryfikacji koncepcji jego likwidacji i zabezpieczania wód przed zanieczyszczeniem[Modeling of changes of groundwater flow conditions in the surrounding of sublevel mine waste dump as a tool for verifying the concept of its liquidation and water protection against pollution] / Katarzyna Niedbalska, Przemysław Bukowski, Andrzej HAŁADUS // W: Modele matematyczne w hydrogeologii / pod red. Arkadiusza Krawca, Izabeli Jamorskiej. — Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. — Na okł. dod.: 6 MPWP 2014. — ISBN: 978-83-231-3299-8. — S. 139–142. — Bibliogr. s. 142. — A. Haładus – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Optymalizacja eksploatacji wód podziemnych dla zaopatrzenia w wodę aglomeracji tarnowskiej[Optimization of groundwater exploitation for water supply of Tarnów agglomeration] / Wiktor Treichel, Andrzej HAŁADUS, Robert ZDECHLIK // W: Modele matematyczne w hydrogeologii / pod red. Arkadiusza Krawca, Izabeli Jamorskiej. — Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. — Na okł. dod.: 6 MPWP 2014. — ISBN: 978-83-231-3299-8. — S. 105–110. — Bibliogr. s. 110

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Rozwój i określenie przyczyn osuwiska na skarpie zbiornika wodnego po odkrywkowej kopalni siarki „Piaseczno”Development and causes of the landslide in a water reservoir escarpment, the former "Piaseczno" sulphur open-cast mine / Jerzy FLISIAK, Zbigniew Frankowski, Andrzej HAŁADUS, Edyta Majer, Michał KOWALSKI, Paweł Pietrzykowski, Stanisław RYBICKI // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2014 t. 62 nr 4, s. 190–197. — Bibliogr. s. 197, Abstr.. — tekst: https://www.pgi.gov.pl/docman-tree.html?task=doc_download&gid=2515

 • keywords: internal dump landslide, escarpment stability, open-cast sulphur mine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Using of groundwater flow modeling to optimize the methods of liquidation of open pit mine reclaimed by post-mining wastes / Katarzyna Niedbalska, Przemysław Bukowski, Andrzej HAŁADUS // W: SGEM2014 : GeoConference on Science and technologies in geology, exploration and mining : 14\textsuperscript {th} international multidisciplinary scientific geoconference : 17–26, June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2014. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-08-7. — S. 1035–1042. — Bibliogr. s. 1041–1042, Abstr.. — Andrzej Haładus - afiliacja: Cracow University of Science and Technology; Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, Poland

 • keywords: numerical modeling, water protection, open-cost mining, contaminants migration, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: