Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Haładus, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 25923960300

PBN: 900399

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Badania modelowe dla obszaru zagrożonego podtopieniem w rejonie TarnobrzegaModel research for inundated endangered area in the region of Tarnobrzeg / Ryszard KULMA, Andrzej HAŁADUS // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 1999 t. 15 z. 2, s. 99–115. — Bibliogr. s. 114, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Prognoza zmian jakości wód zbiornikowych w warunkach likwidacji wyrobiska poeksploatacyjnego PiasecznoThe prognosis of a basin's water quality in conditions of liquidating Piaseczno after-exploitation excavation / Jarosław KANIA, Andrzej HAŁADUS // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 1999 t. 15 z. 2, s. 117–130. — Bibliogr. s. 129–130, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Uwarunkowania hydrogeologiczne udostępnienia złóż Olkusz-Podpoziom i Klucze[The hydrogeological preconditions facilitating access to the ore bodies “Klucze” and “Olkusz-Podpoziom”] / Andrzej F. ADAMCZYK, Andrzej HAŁADUS, Ryszard Wnuk // W: Stan aktualny perspektywy górnictwa rud Zn-Pb w Polsce : materiały konferencyjne : 29–30.09.1999 r. — [Polska : s. n.], [1999]. — S. [1–15]. — Bibliogr. s. [15]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Wykorzystanie badań modelowych do oceny błędu wyników obliczeń analitycznych infiltracyjnego ujęcia wód podziemnychThe exploitation modelling research for mistake estimation of analytical calculation results of groundwater infiltration intake / Andrzej HAŁADUS, Ryszard KULMA, Paweł Frączek // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 1999 t. 15 z.1, s. 127–147. — Bibliogr. s. 147, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Zagrożenie podtopieniem terenów jako skutek likwidacji wyrobiska poeksploatacyjnego siarki w Piasecznie k. TarnobrzegaThe threat of inundated area as a result has after exploitation sulphur excavation liquidating in Piaseczno near Tarnobrzeg / Ryszard KULMA, Andrzej HAŁADUS // W: Współczesne problemy hydrogeologii : Hydrogeologia na przełomie wieków : Warszawa–Kielce 15–17 września 1999, T. 9 / red. Stefan Krajewski, Andrzej Sadurski ; Państwowy Instytut Geologiczny. — Warszawa : PIG, 1999. — ISBN10: 8386986409. — S. 453–456. — Bibliogr. s. 456, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: