Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Franciszek Adamczyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy
2
 • Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy
3
 • Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy
4
 • Chemizm wód geotermalnych w zbiornikach dolnojurajskim i dolnokredowym
5
 • Conceptual dewatering project for closed hard-coal mines of the Sosnowiec sub-system
6
 • Docelowy model odwadniania kopalni Saturn i kopalń sąsiednich w warunkach ich likwidacji
7
 • Docelowy model odwadniania KWK Sosnowiec i kopalń sąsiednich w warunkach ich likwidacji
8
 • Hydrogeologia polskich złóż kopalin i problemy wodne górnictwa
9
 • Studium możliwości inwestycyjnych nad wykorzystaniem energii geotermalnej w zbiornikach dolnojurajskim i dolnokredowym w synklinorium mogileńsko-łódzkim na Niżu Polskim
10
 • Uwarunkowania hydrogeologiczne udostępnienia złóż Olkusz-Podpoziom i Klucze
11
 • Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na jakość i ilość wód dopływających do ujęcia wód pitnych w KWK Saturn w 1997 r.
12
 • Wstępna koncepcja likwidacji kopalń rud cynku i ołowiu w rejonie olkuskim zapewniająca chronę jakości wód podziemnych
13
 • Zmiany chemizmu wód odpompowywanych z kopalni rud cynku i ołowiu Trzebionka wykorzystywanych do celów pitnych
14
 • Zmiany jakości wód dopływających do ujęcia Łazy Błędowskie (trias)