Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Misiak, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0708-728X orcid iD

ResearcherID: A-7934-2017

Scopus: 14044125300

PBN: 5e709207878c28a04738ed5a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułAnaliza składu macerałowego w profilu pokładu 308-westfal B (KWK „Ziemowit”, Górnośląskie Zagłębie Węglowe)
  AutorzyJacek MISIAK
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2001 t. 27 z. 2–4, s. 299–306
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • [referat, 2017]
 • TytułAnalysis of the occurrence of elements and critical raw materials in ash from Polish lignite deposits
  AutorzyBarbara BIELOWICZ, Jacek MISIAK, Marian WAGNER
  ŹródłoSEED 2017 : 2textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — S. 225
 • keywords: fly ash, lignite, Clarke values

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [monografia, 2008]
 • TytułAtlas petrograficzny twardego węgla brunatnego i węgla kamiennego z obszaru Polski
  AutorzyMarian WAGNER, Ireneusz LIPIARSKI, Jacek MISIAK
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 93, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 1999]
 • TytułCharakterystyka litologiczno-facjalna pokładu 308 w Kopalni Węgla Kamiennego „Ziemowit” w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym
  AutorzyJacek MISIAK
  ŹródłoGeologia formacji węglonośnych Polski : XXII sympozjum = XXII symposium : Kraków, 21–22 kwietnia 1999 : materiały / Zakład Geologii Złóż Węgla Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica, Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Górnośląski im. S. Doktorowicza-Hrebnickiego, Polskie Towarzystwo Geologiczne. Oddział Krakowski. — [Kraków : Zakład Geologii Złóż Węgla Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica], [1999]. — S. 95–99
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2008]
 • TytułCharakterystyka petrograficzna i facjalna węgla z warstw rudzkich {em S. S.} (Namur Górny) w rejonie Kaczyc; GZW
  AutorzyJacek MISIAK
  ŹródłoGeologia formacji węglonośnych Polski : XXXI sympozjum : Kraków, 16–17 kwietnia 2008 : materiały / red. Ireneusz Lipiarski ; Katedra Geologii Złożowej i Górniczej. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, [et al.]. — [Kraków : AGH], [2008]. — S. 77–82
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2011]
 • TytułCharakterystyka zmienności makrynitu w pokładzie węgla kamiennego 118 (warstwy libiąskie, westfal D–astur), ZG „Janina” w Libiążu ; GZW
  AutorzyJacek MISIAK
  ŹródłoXXXIV sympozjum : geologia formacji węglonośnych Polski : Kraków, 13 kwietnia 2011 : materiały / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — S. 31–35
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2018]
 • TytułChemical composition and the quality of coal from the Bogdanka bituminous coal mine, Lublin Coal Basin, Poland
  AutorzyBarbara BIELOWICZ, Jacek MISIAK
  ŹródłoEnergy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — S. 79
 • keywords: coal, Lublin Coal Basin, Bogdanka Coal Mine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2017]
 • TytułCritical elements in fly ash from the combustion of bituminous coal in major Polish power plants
  AutorzyBarbara BIELOWICZ, Dariusz BOTOR, Jacek MISIAK, Marian WAGNER
  ŹródłoPOL-VIET 2017 : 4textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — S. 35
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [referat, 2004]
 • TytułCykliczność w budowie pokładu węgla 308 (seria mułowcowa, westfal B) z KWK „Ziemowit”
  AutorzyJacek MISIAK
  ŹródłoGeologia formacji węglonośnych Polski : XXVII sympozjum = XXVII symposium : Kraków, 21–22 kwietnia 2004 : materiały / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złóż Węgla [etc.]. — [Kraków : AGH], [2004]. — S. 117–120
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
15
 • [referat, 2000]
 • TytułKorelacja cech litologiczno-facjalnych pokładu 308 na podstawie profili litologicznych wykonanych w kopalniach „Ziemowit” i „Wesoła” (Górnośląskie Zagłębie Węglowe – rejon Tych)
  AutorzyJacek MISIAK
  ŹródłoXXIII Sympozjum Geologia formacji węglonośnych Polski : materiały : Kraków, 12–13 kwietnia 2000 / Zakład Geologii Złóż Węgla Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica ; Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Górnośląski im. S. Doktorowicza-Hrebnickiego ; Polskie Towarzystwo Geologiczne. Oddział Krakowski. — Kraków : Wydawnictwo AGH, 2000. — S. 91–96
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2010]
 • TytułLiptynit w węglu pokładu 116 z Zakładu Górniczego „Janina” w Libiążu; warstwy libiąskie – westfal D (astur), Górnośląskie Zagłębie Węglowe
  AutorzyJacek MISIAK
  ŹródłoGeologia formacji węglonośnych Polski : XXXIII sympozjum : Kraków, 21–22 kwietnia 2010 : materiały = proceedings / red. Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej [etc.]. — [Kraków : AGH], [2010]. — S. 53–57
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułLitotypy węgla z pokładu 308 (pensylwan) z KWK „Ziemowit” (GZW) jako wskaźniki środowisk sedymentacyjnych
  AutorzyJacek MISIAK
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2007 t. 33 z. 3, s. 281–288. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2007-03/Geologia_2007_3_02.pdf
 • słowa kluczowe: węgiel, macerały, petrografia, środowisko sedymentacji

  keywords: coal, petrography, depositional environment, macerals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2009]
 • TytułMacerały o genezie pożarowej z torfowiska w Chmielniku (okolice Konina)
  AutorzyJacek MISIAK
  ŹródłoGeologia formacji węglonośnych Polski : XXXII sympozjum : Kraków, 22–23 kwietnia 2009 : materiały / red. mater. sympozjum Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, [etc.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — S. 49–53
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2006]
 • TytułMateria mineralna w pokładach węgla kamiennego jako wskaźnik facjalny
  AutorzyJacek MISIAK
  ŹródłoXXIX Sympozjum : Geologia formacji węglonośnych Polski : Kraków, 19–20 kwietnia 2006 : materiały / red. materiałów sympozjum Ireneusz Lipiarski ; Zakład Geologii Złożowej i Górniczej. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony środowiska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, [et al.]. — [Kraków : AGH], [2006]. — S. 75–80
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2001]
 • TytułMetodyka wykonywania ”mikroprofilu” pokładu węgla
  AutorzyJacek MISIAK
  ŹródłoXXIV sympozjum geologia formacji węglonośnych Polski : Kraków, 25–26 kwietnia 2001 : materiały / Zakład Geologii Złóż Węgla, [et al.]. — Kraków : Zakład Geologii Złóż Węgla. Akademia Górniczo-Hutnicza, [2001]. — S. 65–68
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • [referat, 2008]
 • TytułMikromorfologia pokładu węgla kamiennego 116 z kopalni Janina w Libiążu
  AutorzyJacek MISIAK
  ŹródłoPierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — S. 79
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [monografia, 2021]
 • TytułOcena jakości węgla kamiennego warstw libiąskich z rejonu Janina-Dąb (GZW) na podstawie badań petrograficznych w nawiązaniu do jego genezy
  AutorzyJacek MISIAK
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — 101, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • [referat, 2004]
 • TytułPetrography and depositional environment of the No. 308 coal seam (Upper Carboniferous) from the Upper Silesian Coal Basin, Poland
  AutorzyMISIAK Jacek
  ŹródłoEnvironmental management implications of organic facies studies : 56textsuperscript{th} Annual Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology : 12–18textsuperscript{th} September 2004, Budapest : abstract book / ed. Mária Hámor-Vidó. — [Budapest] : Magyar Állami Földtani, 2004. — S. 54
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: