Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Misiak, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0708-728X orcid iD

ResearcherID: A-7934-2017

Scopus: 14044125300

PBN: 5e709207878c28a04738ed5a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
 • Analiza składu macerałowego w profilu pokładu 308-westfal B (KWK „Ziemowit”, Górnośląskie Zagłębie Węglowe)
2
 • Analysis of the occurrence of critical elements and raw materials in Polish lignite deposits with particular emphasis on coal ashes
3
 • Analysis of the occurrence of elements and critical raw materials in ash from Polish lignite deposits
4
 • Atlas petrograficzny twardego węgla brunatnego i węgla kamiennego z obszaru Polski
5
 • Charakterystyka litologiczno-facjalna pokładu 308 w Kopalni Węgla Kamiennego „Ziemowit” w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym
6
 • Charakterystyka petrograficzna i facjalna węgla z warstw rudzkich {\em S. S.} (Namur Górny) w rejonie Kaczyc; GZW
7
 • Charakterystyka zmienności makrynitu w pokładzie węgla kamiennego 118 (warstwy libiąskie, westfal D–astur), ZG „Janina” w Libiążu ; GZW
8
 • Chemical composition and the quality of coal from the Bogdanka bituminous coal mine, Lublin Coal Basin, Poland
9
 • Critical elements in fly ash from the combustion of bituminous coal in major Polish power plants
10
 • Critical elements in fly ash from the combustion of bituminous coal in major Polish power plants
11
 • Cykliczność w budowie pokładu węgla 308 (seria mułowcowa, westfal B) z KWK „Ziemowit”
12
 • Cząstki węglowe w popiołach lotnych ze spalania węgla z polskich złóż
13
 • Environmental risk related to the exploration and exploitation of coalbed methane
14
 • Geological exploration of the Moon
15
 • Korelacja cech litologiczno-facjalnych pokładu 308 na podstawie profili litologicznych wykonanych w kopalniach „Ziemowit” i „Wesoła” (Górnośląskie Zagłębie Węglowe – rejon Tych)
16
 • Liptynit w węglu pokładu 116 z Zakładu Górniczego „Janina” w Libiążu; warstwy libiąskie – westfal D (astur), Górnośląskie Zagłębie Węglowe
17
 • Litotypy węgla z pokładu 308 (pensylwan) z KWK „Ziemowit” (GZW) jako wskaźniki środowisk sedymentacyjnych
18
 • Macerały o genezie pożarowej z torfowiska w Chmielniku (okolice Konina)
19
 • Materia mineralna w pokładach węgla kamiennego jako wskaźnik facjalny
20
 • Metodyka wykonywania ”mikroprofilu” pokładu węgla
21
 • Mikrolitotypowy profil pokładu węgla kamiennego 116/2 (warstwy libiąskie) oraz jego interpretacja facjalna – ZG „Janina” (GZW)
22
 • Mikromorfologia pokładu węgla kamiennego 116 z kopalni Janina w Libiążu
23
 • Ocena jakości węgla kamiennego warstw libiąskich z rejonu Janina-Dąb (GZW) na podstawie badań petrograficznych w nawiązaniu do jego genezy
24
 • Petrographic and facies characteristics of coal from the Załęże and Ruda Beds (upper Namurian, Westphalian A) in the area of Zebrzydowice; Upper Silesian Coal Basin
25
 • Petrography and depositional environment of the No. 308 coal seam (Upper Carboniferous) from the Upper Silesian Coal Basin, Poland